/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická / Návštěva divadla Reduta (3.3.2017)

Návštěva divadla Reduta (3.3.2017)

V pátek 3. 3. navštívily třídy VI.A a VI.B divadlo Reduta v Brně, představení neslo název Brněnské pověsti. Nezazněly všechny pověsti o Brně, ale ty nejkrásnější z nich ano. Na jevišti vystupovali čert Vincek (herec Michal Bumbálek), hostinská Andula (Monika Maláčová), kronikář (Jakub Šafránek) a mistr kolář Birk (Jaroslav Dostál). Jakub Šafránek je zároveň autorem celé divadelní hry.

Sledovali jsme pověst o tom, jak vznikl název města, jak se vsadil kolář z Lenice se svým učněm, že dokutálí kolo z Lednice do Brna za jediný den a další pověst pojednávala o tom, jak se drak usídlil v části Brna Líšeň. Všechny tyto pověsti si Birk, Vincek, Andula a kronikář povídali v hostinci, kronikář vše poctivě zapisoval do obrovské kroniky. Když kronikář namítnul, že historie je v knize napsána jinak, rozčílil se Birk, ve zlosti vhodil kroniku do kamen a Andula namítla, že vlastně žádnou knihu nepotřebují, že si vše povypráví lidé mezi sebou a nikdo na Brno a jeho historii vlastně nikdy nezapomene.

Divadlo u nás mělo velký úspěch, spokojení jsme se vraceli zpět do Mikulova. Děkujeme také našemu doprovodu, p. uč. Goišové, Kalivodové a Chocholouškové. Těšíme se na další kulturní zážitky.

David Souchop, žák VI.A

Reduta 1
Reduta 2