/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická / Archeopark Pavlov (21.11.2018)

Archeopark Pavlov (21.11.2018)

6.B

6.B ZŠ Valtická se vydala 21. listopadu do Archeoparku v Pavlově na výukový program „Věstonická venuše“.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin po přibližně šesti a plnili různé úkoly. Hledali lístečky s větami schované v expozici, skládali z nich text o Věstonické venuši. Dostali neúplné informace o dalších venuších, které tu mohli vidět, a museli je doplňovat (hledat v popiscích pod exponáty). Také si každá skupina dozdobila svou vlastní Věstonickou venuši. Výsledkem byly dívčí hippie a chlapecká punková venuše. Z expozice jsme se přesunuli do místnosti, kde na děti čekala hlína (na vzduchu schnoucí hmota), ze které si každý vytvořil vlastní Věstonickou venuši na památku. Na závěr je čekal znalostní kvíz.

A protože nám zbývalo dost času do odjezdu autobusu, mohli jsme zhlédnout film o nalezišti v Pavlově a okolí a sami si projít celým výstavním prostorem.

Všichni jsme se shodli, že to bylo vydařené dopoledne.

Za 6. B tř. uč. Mgr. Veronika Hrůzová

foto- Archeopark Pavlov (1)
foto- Archeopark Pavlov (2)

6.A

V rámci dějepisu jela naše třída VI. A do Archeoparku v Pavlově . Čas před otevřením muzea jsme využili k prohlídce jachtklubu – mohli jsme si prohlédnout spoustu plachetnic, které už byly připravené na zimu.

V muzeu jsme se po přivítání dověděli, co nás čeká s programem „Tajemství mamutí skládky“ .

Ve třech skupinách jsme dostávali různé úkoly, hravou formou jsme hledali indicie . . .

Každá skupina sbírala informace o jednom zvířeti pravěku – o mamutovi, sobovi a nosorožci.

Informace, indicie jsme nacházeli nebo dostávali na páscích papíru, ty jsme lepili na velký papír.

Výsledkem byly informace o životě ( kdy a kde žilo, čím se živilo, jak bylo velké . . . ) každého zvířete .

Program v muzeu se určitě všem líbil, nejen proto, že jsme se dověděli spoustu nového.

Chtěli bychom poděkovat slečně Havlicové a Štefkové, které programy pro školy připravují a také nás celým dopolednem provázely.

K. Pazderová, B. Kosíková, žákyně VI. A