/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Slavnostní zahájení nového školního roku 2007/2008 na ZŠ Mikulov, Valtická proběhlo na dvou budovách školy. V pondělí 3.září v 8.hod. přivítal ředitel školy Mgr. Rostislav Souchop spolu se zástupkyní ředitele Mgr.Hanou Míčkovou a zástupkyní města paní místostarostkou PhDr.Ilonou Žiškovou-Wágnerovou na Pavlovské ulici žáky, učitele a rodiče. Malé prvňáčky potěšila květina z rukou starších kamarádů páťáků.

 

Slavnostní zahájení šk. roku 2007/2008

 

O půl deváté již netrpělivě očekávali příchod vedení školy na hřišti za školou na Valtické ulici žáci s rodiči i učitelé. Pan ředitel opět srdečně přivítal všechny zúčastněné, představil novou zástupkyni ředitele školy Mgr. Jindřišku Kudrnovou a nové pedagogy.Všem popřál mnoho úspěchů do nového školního roku.