/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA

EDUKATIVNĚ - STIMULAČNÍ SKUPINY

Vážení rodiče,

děkujeme za využití naší nabídky navštěvovat s Vaším dítětem program rozvoje pro předškolní děti tzv. EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY.

Aktuálně je kapacita skupin naplněna.

Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce potřebné pro osvojení a úspěšné zvládnutí počátečního čtení, psaní a počítání.

Kurz je určen předškolním dětem na doporučení mateřské školy, pedagogicko-psychologické poradny nebo na žádost rodičů, pro děti, které potřebují procvičit následující oblasti:

  • jemná motorika a grafomotorika
  • řeč, myšlení
  • sluchové vnímání
  • zrakové vnímání
  • prostorová orientace
  • početní představy

Kurz je rozvržen do 10 lekcí, které na sebe navazují a těmto oblastem se věnují. Každá lekce má přibližně 60 minut.

Ve skupině je 6 - 8 dětí vždy s jedním rodičem, který s dítětem získává náměty pro práci doma. Děti si vytvoří svá portfolia, do kterých si zakládají veškeré materiály. Účast rodiče a pravidelná příprava je velmi důležitá.

Kurz bude probíhat jednou týdně na Základní škole Mikulov, Valtická 3 na budově Valtická 3, v případě většího počtu dětí také na budově Pavlovská 52. Kurz povedou odborně proškolené paní učitelky.

Předpokládaná cena kurzu je 700,- Kč (v ceně jsou materiály pro děti).

V případě vašeho zájmu nás, prosím, kontaktujte do 9. 12. 2016, na telefonním čísle 774 448 102 nebo na hana.mickova@seznam.cz (Mgr. Hana Míčková).

CERMAT zajišťující jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory uveřejnil na svých stránkách aktuální informace k jejich průběhu.

Na tomto místě najdete infomace týkající se přijímacího řízení na SŠ v roce 2017.

Prezentace, kterou jste viděli na setkání se zástupci škol 10.11.2016, je k dispozici zde:

Informace lze najít také na webových stránkách:

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz

Informace a fotografie najdete zde.

Informace najdete zde.

Jako každý rok, tak i letos v září odjeli žáci 6.tříd spolu s třídními učitelkami (6.A s paní učitelkou Goišovou a 6.B s paní učitelkou Chocholouškovou), školní psycholožkou a doprovodem, na adaptační pobyt.

P1120452

Tento rok se konal ve Vranově nad Dyjí. Kromě krásné scenérie vranovského zámku nás každé ráno vítalo nádherné slunečné počasí, takže jsme do plna mohli využít velké travnaté hřiště přímo pod okny našeho ubytování. Pobyt venku stál i za pár kousanců od komárů :-)

IMG_20160914_101956
IMG_20160914_115215

Dny jsme vyplnili připravenými aktivitami zaměřenými nejenom na seznamování se, ale zejména na týmovou spolupráci. Během aktivit mohl každý ukázat silnou stránku své osobnosti – kreslířský um, sílu, mrštnost, odvahu, dobré nápady, péče o ostatní, dobrou paměť, kreativitu aj. Večer jsme si našli chvíli, abychom společně poseděli u ohně nebo se zasmáli u nějaké hry v klubovně.

P1110698
P1120568
P1120435
P1110651
P1120523
P1120194
P1110842
P1110981
P1110969

Celý pobyt nám ještě zpříjemňovala výborná kuchyně a nevšední prostředí místního Country Saloonu.

P1120072
P1110905

A po těch společně strávených 3 dnech jsme si pobyt ještě o hodinu prodloužili pobytem ve Znojmě. Plni zážitků jsme pak z vlaku v Mikulově vyhlíželi usmívající se tváře našich blízkých.

Celou fotogalerii naleznete zde.

Na začátku března nám vyučující zadali úkol vytvořit prezentaci z jakéhokoliv předmětu na libovolné téma, k němuž by se vázal hmotný projekt.

Tyto projekty jsme prezentovali v červnu 23. 6. za přítomnosti rodičů, učitelů i vedení školy.

Po celou dobu prezentací sledovala žáky odborná porota, která na konci vyhodnotila nejzdařilejší projekty. Hodnotili powerpointovou prezentaci, samotný hmotný projekt i celkovou úroveň našich výkonů.

Všichni jsme se snažili a konečné vyhlášení výsledků, úsměvy rodičů i jednotlivých vyučujících nám byly odměnou za naši práci.

Děkujeme!

Kateřina Dostálová, IX.B

IMG_1247

Ve středu 22. 6. žáci IX.A třídy ze Základní školy Valtická představili své závěrečné projekty, na kterých ve druhém pololetí tohoto školního roku pracovali. Žáci si vybírali různé předměty- český jazyk, dějepis, přírodopis, chemii nebo výtvarnou výchovu a v rámci těchto předmětů zpracovali prezentace na interaktivní tabuli a hmotné projekty. Své projekty pak představili nejen spolužákům, ale i rodičům, vyučujícím a dalším přítomným, kteří se na jejich projekty přišli podívat.

Témata, která žáci zpracovali, byla například: TGM, Edvard Beneš, Mnichov 1938, letecká bitva o Anglii, západní fronta 2.SVV, Pearl Harbor, koncentrační tábory, Ota Pavel, Michal Viewegh, Jiří Žáček, Zdeněk Svěrák, Antonín Dvořák, sopky, zemětřesení, vývoj Země, katastrofy nebo smyčcové nástroje. Mezi hmotné projekty patřily například modely letadel druhé světové války, model koncentračního tábora, mapa sudet, portrét TGM, model sopky nebo města po zemětřesení.

Projekty hodnotila odborná porota složená z vyučujících naší školy. Porota to neměla při hodnocení projektů nijak jednoduché, byly však uděleny tyto ceny: za nejlepší komplexní prezentaci i hmotný projekt Kateřině Štifilové, za nejlepší prezentaci o sopkách Martině Pregetové, za nejlepší hmotný projekt, portér TGM, Sáře Surovcové a cenu zástupkyně školy získal projekt Štěpána Nešpora za leteckou bitvu o Anglii a model letadla. Přítomní rodiče vyhodnotili jako nejlepší projekt Kateřiny Štifilové věnovaný koncentračním táborům.

Foto zde.

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

tímto Vás zveme na VEŘEJNÉ LOSOVÁNÍ, které se uskuteční

v úterý 28. června 2016 v 16:30 hod. v IX.A třídě naší školy (budova Valtická).

Na tomto setkání proběhne rozdělení žáků budoucího 6. ročníku do tříd. Losování bude veřejné a vy se ho můžete zúčastnit a tím také zjistit, do které ze tříd 6. ročníku budou žáci chodit. Srdečně Vás tímto zveme.

Mgr. Rostislav Souchop (ŘŠ)

Zde najdete aktuální informace ze školy v přírodě.

Fotografie zde. I.B, II.B, III.B, IV.B a V.B.

Pokud vyslovíme slovo maratón, většina lidí si jako první vybaví běh na dlouhou trať. Na naší škole je však maratón synonymem pro čtení.

Třídy IX.A a IX.B ZŠ Mikulov, Valtická 3 zorganizovaly ve dnech 18.- 20. května 2016 již 9. ročník čtenářského maratónu. Cílem tohoto maratónu bylo zapojit do čtení co nejvíce žáků naší školy a nalákat je ke knížkám a čtení jako takovému.

Letos si žáci 1. stupně vybrali knížky Zmizelá škola od Daniely Krolupperové, Dášenka a Pumprlík od Zdeňka Slabého, Ježimlada Sazička od Lenky Rožnovské a Hany Mlčochové a Čarodějky z jezdecké školy od Caroly von Kessel, děti z Pavlovské četly Kvak a Žbluňk, Adam a Otka, Bylo, nebylo, Lichožrouti navždy, Strašidla a pověsti staré Prahy a Filipova dobrodružství a žáci 2. stupně My děti ze stanice ZOO od Christiany F., Čtyři kamarádi v akci od Thomase Breziny, Dračí srdce od Any Galánové a Pabla Pina, Zkušebna rodičů od Davida Baddiela, Nekonečný příběh od Michaela Endeho a nedočetli Zmizelou od Gillian Flynnové.

Do čtenářského maratónu se zapojilo celkem 18 tříd, nechyběli ani malí prvňáčci. Čtení bylo zahájeno ve středu 18. května v 8:00 hod. a podle rozpisu skončilo až v pátek 20. května v 7:00 hodin ráno. Někteří žáci četli jen pár minut, jiní v celkovém součtu dosáhli více než 2 hodiny. Dvě a půl hodiny četli Jan Pazdera z IX.A a Natálie Šutová a Kateřina Dostálová z IX.B.

Deváťáci přespali ve škole a „nesli“ nejdelší čtenářskou štafetu. Četli totiž celé dvě noci a skončili až třetího dne brzy ráno.

V letošním ročníku jsme dosáhli rekordního času nepřetržitého čtení- 47 hodin.

A na závěr několik nej. Nejmladšími čtenáři byli prvňáčci z obou budov- z budovy na Valtické Natálie Děngeová, z budovy na Pavlovské Daniel Ilias. Maratónu se zúčastnilo celkem 370 žáků z 18 tříd. Přečetlo se celkem 1451 stran textu.

Deváťákům se pod vedením paní učitelky Heleny Chocholouškové, Kláry Goišové, Silive Šilingerové a Jindřišky Kudrnové podařilo uspořádat pěknou akci. Kromě čtení se večer hrály různé hry, opékali jsme špekáčky a nechyběla dobrá zábava.

Děkujeme všem žákům školy, kteří se do maratónu zapojili.

Již teď se těšíme na další ročník, v příštím roce jubilejní- desátý. Překonáme příští rok rekord?

Mgr. Jindřiška Kudrnová

Foto zde

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31