/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Termín zahájení plaveckého výcviku pro žáky 2. a 3. třídy se z důvodu rekonstrukce bazénu v Hustopečích posouvá na pondělí 18. února!

Děkujeme za pochopení.

Na konci listopadu se třídy 7. A a 7. B ze ZŠ Valtická vydaly do místní knihovny na program Stopy minulosti. V knihovně jsme se setkali s paní Salajkovou, která pro nás měla nachystaný program. Při tomto programu jsme procházeli ulicí Husovou a náměstím, kde jsme si museli všímat věcí, kterých si při běžné chůzi nevšimneme. Plnili jsme různé úkoly, například hledat různé pamětní desky, busty a zkusit si frotáž i prstovou dotykovou abecedu pro hluchoslepé. Všichni jsme si to užili a za odměnu a na zahřátí dostali horkou čokoládu nebo čaj. Šly s námi dvě paní učitelky, naše paní učitelka třídní Mgr. Nora Kalivodová a naše češtinářka Mgr. Veronika Hrůzová. Děkujeme zejména paní Salajkové za zajímavý program a výbornou čokoládu, která nám v těch mrazech přišla k chuti.

 

Za třídu 7. A i 7. B napsala Miroslava Příborská

V úterý 4. 12. navštívila IX.A Základní školy Mikulov, Valtická 3 za doprovodu paní učitelky K. Halamičkové a K. Goišové Úřad práce v Břeclavi, konkrétně IPS (informační a poradenské středisko). Zde nás přivítala milá pracovnice tohoto úřadu. Usadili jsme se a vedli debatu o tom, co je důležité při výběru středních škol a učilišť. Následně jsme se vystřídali u testů na počítačích. Výsledkem tohoto testování byl souhrn vhodných profesí dle našich osobnostních předpokladů. Přemýšleli jsme, co by nás v budoucnu bavilo, uživilo, jakou práci bychom rádi vykonávali. I toto jsme probrali při individuálních konzultacích na konci celého programu. Jako rozloučení s ÚP Břeclav jsme obdrželi vytištěné rady a pokyny k výběru povolání. Naše třída je velmi ráda, že mohla toto pracoviště navštívit. Paralelní třída IX.B nás následovala ve čtvrtek 6. 12. Děkujeme za takové akce.

Adéla Laznická, Michaela Kubíčková, Veronika Šafářová (IX.A)

Úřad práce Břeclav- IX (1)
Úřad práce Břeclav- IX (2)
Úřad práce Břeclav- IX (3)

6.B

6.B ZŠ Valtická se vydala 21. listopadu do Archeoparku v Pavlově na výukový program „Věstonická venuše“.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin po přibližně šesti a plnili různé úkoly. Hledali lístečky s větami schované v expozici, skládali z nich text o Věstonické venuši. Dostali neúplné informace o dalších venuších, které tu mohli vidět, a museli je doplňovat (hledat v popiscích pod exponáty). Také si každá skupina dozdobila svou vlastní Věstonickou venuši. Výsledkem byly dívčí hippie a chlapecká punková venuše. Z expozice jsme se přesunuli do místnosti, kde na děti čekala hlína (na vzduchu schnoucí hmota), ze které si každý vytvořil vlastní Věstonickou venuši na památku. Na závěr je čekal znalostní kvíz.

A protože nám zbývalo dost času do odjezdu autobusu, mohli jsme zhlédnout film o nalezišti v Pavlově a okolí a sami si projít celým výstavním prostorem.

Všichni jsme se shodli, že to bylo vydařené dopoledne.

Za 6. B tř. uč. Mgr. Veronika Hrůzová

foto- Archeopark Pavlov (1)
foto- Archeopark Pavlov (2)

6.A

V rámci dějepisu jela naše třída VI. A do Archeoparku v Pavlově . Čas před otevřením muzea jsme využili k prohlídce jachtklubu – mohli jsme si prohlédnout spoustu plachetnic, které už byly připravené na zimu.

V muzeu jsme se po přivítání dověděli, co nás čeká s programem „Tajemství mamutí skládky“ .

Ve třech skupinách jsme dostávali různé úkoly, hravou formou jsme hledali indicie . . .

Každá skupina sbírala informace o jednom zvířeti pravěku – o mamutovi, sobovi a nosorožci.

Informace, indicie jsme nacházeli nebo dostávali na páscích papíru, ty jsme lepili na velký papír.

Výsledkem byly informace o životě ( kdy a kde žilo, čím se živilo, jak bylo velké . . . ) každého zvířete .

Program v muzeu se určitě všem líbil, nejen proto, že jsme se dověděli spoustu nového.

Chtěli bychom poděkovat slečně Havlicové a Štefkové, které programy pro školy připravují a také nás celým dopolednem provázely.

K. Pazderová, B. Kosíková, žákyně VI. A

Dne 8.11. 2018 jsme se žáky 9. AB Základní školy Mikulov, Valtická 3 navštívili veletrh pracovních příležitostí Břeclavský fortel. Ráno jsme odjeli do Břeclavi vlakem a z nádraží se již na místo konání veletrhu přesunuli pěšky. Veletrhu se zúčastnilo mnoho firem jako například Fosfa, Racio, Gumotex, Emerson nebo Alca, které žákům nabízely výběr pracovních míst po ukončení studia na středních školách nebo přímo stipendijní studium v daném oboru, který zajistí dostatek odborníků pro výrobce. Na každém stánku se naskytla možnost zjistit bližší informace o prezentované firmě a zapojit se do dovednostních i vědomostních soutěží a získat hodnotné dárky.

Druhá část našeho programu byla exkurze pod odborným vedením učitelů a žáků Střední průmyslové školy Edvarda Beneše v Břeclavi. Seznámili jsme se všemi obory, které tato střední škola nabízí, např.: obor elektrotechnika, strojní mechanik, železniční doprava a cargo. Žáci a učitelé jednotlivých oborů měli ve svých specializovaných učebnách připraveny prezentace, které obsahovaly mnoho informací o prezentovaném oboru, stylu a délky studia a profesních možnostech po jeho absolvování.

Díky veletrhu Břeclavský fortel se některým žákům podařilo ujasnit, na kterou střední školu se budou hlásit a jak to na střední průmyslové škole vypadá. Děkujeme, že naši žáci mohli této povedené akce zúčastnit.

Mgr. Krista Halamičková

foto Břeclavský fortel (1)
foto Břeclavský fortel (2)

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 jsme zorganizovali na ZŠ Mikulov, Valtická 3 pro deváťáky, osmáky a jejich rodiče setkání se zástupci středních škol našeho kraje. Toto setkání by jim mohlo usnadnit orientaci ve středních školách našeho regionu. Již brzy si totiž budou muset vybrat z nabídky středních škol a zvolit si tu, která je nejlépe dovede k jejich budoucímu povolání.

Tato setkání pořádáme na naší škole každým rokem na podzim. Přijíždějí k nám zástupci středních škol z blízkého i dalekého okolí. Letos k nám zavítali a své školy prezentovali zástupci těchto škol: SOŠ a SOU Hustopeče, Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická Břeclav, SŠ polytechnická Brno, Jílová, Hotelová škola Brno, SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, OU Cvrčovice, Střední škola Strážnice, SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, G, SOŠ a SOU Mikulov, Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, Střední škola stavebních řemesel Brno- Bosonohy, SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno a SOŠ vinařská a SOU zahradnické Valtice. Všem zástupcům středních škol za jejich návštěvu děkujeme.

Žáci získali u zástupců SŠ potřebné informace o studiu, učebních oborech, přijímacím řízení nebo dnech otevřených dveří.

Jindřiška Kudrnová

Prezentace ze setkání se zástupci SŠ, kterou vám představila zástupkyně Mgr. Kudrnová, je ke stažení zde:

Další zdroje informací:

- webové stránky SŠ
- dny otevřených dveří
- databáze středních škol:

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz (vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore)

www.jmskoly.cz (rodic)

www.stredniskoly.eu

- informační panely ve škole
- atlas školství

Článek se připravuje ...

Dne 26. 10. mezi 9. a 10. hodinou dopolední se žáci naší školy, ZŠ Mikulov, Valtická 3, sešli na školním dvoře kvůli sázení lípy srdčité pro uctění stoletého výročí naší republiky. Strůjce tohoto nápadu byl ředitel školy Rostislav Souchop. Na školní pozemek se na Valtickou vypravili i naši spolužáci z budovy Pavlovská. Přípravy na tuto akci proběhly již několik dní předem, jako například hloubení díry, do které se poté lípa usadila. V den sázení lípu umístil pan ředitel, pan školník a dva žáci školy, po zasazení pronesl pan ředitel pár slov k nám žákům o okupaci komunistickým Ruskem mezi lety 1968 a 1989, kdy proběhla takzvaná Sametová revoluce, dokonce jsme se dozvěděli o tajném dopisu, který ukryli tehdejší kantoři školy pod starou lípu, když ji sázeli na protest proti okupaci. To inspirovalo žáky 4.B a jejich třídní paní učitelku P. Konečnou k sepsání vlastního dopisu pro budoucí generace, který také ukryli ke kořenům lípy. V dopisu stojí tato slova:

„Dnes je pátek 26. 10. 2018. Na pozemku naší školy jsme zasadili lípu srdčitou, náš národní strom. Všichni žáci a učitelé si připomněli 100leté výročí vzniku samostatného československého státu. Přejeme naší krásné vlasti, aby nebyly žádné války, zem žila v míru a lidé pečovali o své prostředí.“

třída IV.B

Celá tato páteční akce v nás zanechala spoustu krásných dojmů, o kterých jsme ve svých třídách ještě dlouho hovořili.

David Souchop a kolektiv VIII.A

100 let 1
100 let 2

Článek se připravuje ...

Článek se připravuje ....

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31