/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Dne 9. 5. 2008 se uskuteční v jídelní naší školy akce pro zaměstnance školních jídelen s názvem "Vaření s Podravkou".

Více informací zde:

 

Ve dnech 31. 3. - 4.4. proběhly na ZŠ Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav dny zdravé výživy. Po dnech evropské kuchyně a barevném týdnu to byl další pokus, jak zpestřit stravování ve školní jídelně. Žáci i pedagogové měli možnost ochutnat jídla jako jáhlová kaše, zapečená brokolice nebo cizrnové měšce. Byl to další pokus, jak zvýšit počet strávníků, prezentovat možnosti školní kuchyně i předvést své kulinářské umění. Všichni byli se zdravou stravou spokojeni, tím myslím i zastánce masitých pokrmů. V týdnu 14. - 18. 4. připravuje naše školní jídelna dny mezinárodní kuchyně, kde se objeví jídla z Mexika, Francie, Slovenska, Číny a Itálie.

Dny zdravé výživy

Předseda stravovací komise Mgr. Kamil Míček

1. dubna 2088 proběhlo na ZŠ Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Mc Donald Cupu v kopané. Tento turnaj pro žáky 1. - 5. tříd měl na naší škole premiéru.

Termín turnaje musel být z důvodu špatného počasí přesunut a všichni žáci se neustále dotazovali na jeho zahájení.

V mladší kategorii zvítězila třída 3. A a ve starší kategorii třída 5. B.

Obě třídy budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole na konci dubna ve Valticích. Všem přejeme mnoho štěstí a hodně sportovních zážitků.

Foto z akce zde.

Mgr. Kamil Míček

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav uspořádala 2.dubna 2008 již 4.ročník oblastního kola recitační soutěže. Tentokrát se do „recitačního klání“ zapojilo celkem 74 dětí z mikulovských škol i škol z našeho okolí.

Recitační soutěž zahájil ředitel školy, Mgr. R. Souchop a hlavní pořadatelkou byla Mgr. L. Buchtová.

Soutěž byla opět rozdělena do třech částí- recitace, dramatizace a divadlo. Všichni zúčastnění předvedli výborné výkony. Měli také velmi dobrou motivaci, neboť vítězové jednotlivých kategorií postupují do krajského kola do Brna a tam budou mít možnost porovnat své síly s recitátory celého našeho kraje.

Porota měla za úkol vybrat ty nejlepší a neměla to vůbec jednoduché. Letos v porotě zasedli M. Effenbergerová, V. Subotová a J. Crhan. Tímto bychom členům poroty chtěli poděkovat za jejich nelehké rozhodování.

Naše základní škola dále děkuje Městskému úřadu Mikulov a vedení města za poskytnutí prostoru (mikulovského kina) k uspořádání recitační soutěže. Dále děkujeme SOU Mikulov za sponzorský dar, cukrářská dílna totiž dětem vyrobila sladkou odměnu, výborné zákusky.

Na pořádání celé akce se finančně podílelo také SRPDŠ při Základní škole Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav. Proto náš dík patří i jeho předsedovi, panu Z. Turečkovi.

Gratulujeme všem vítězům k postupu do krajského kola a vážíme si výkonů všech recitátorek a recitátorů a přejeme jim hodně úspěchů v dalších soutěžích. Už teď se těšíme na 5.ročník této soutěže.

Výsledky soutěže:

RECITACE

I.kategorie (1.třída)

1.místo: Bronislava Horňáčková (ZŠ Drnholec)

2.místo: Laura Vlašicová (ZŠ Hraničářů Mikulov)

3.místo: Magdalena Vařáková (ZŠ Valtice)

II.kategorie (2. a 3.třída)

1.místo: Barbora Vavříková (ZŠ Hraničářů Mikulov)

2.místo: Ludmila Marxová (ZŠ Drnholec)

3.místo: Kristýna Blovská (ZŠ Pohořelice)

III.kategorie (4. a 5.třída)

1.místo: Bohumila Kolínková (ZŠ Valtická Mikulov)

2.místo: Karolína Sejkorová (ZŠ Drnholec)

3.místo: David Seidl (ZŠ Pohořelice)

IV. kategorie (6. a 7.třída)

1.místo: Natálie Widholmová (Gymnázium Mikulov)

2.místo: Veronika Valová (Gymnázium Mikulov)

3.místo: Robin Diwulski (ZŠ Valtická Mikulov) a Petr Kraus (ZŠ Valtice)

V. kategorie (8. a 9.třída)

1.místo: Michaela Balšínková (ZŠ Valtice)

2.místo: Adéla Pončíková (ZŠ Hraničářů Mikulov)

3.místo: Štěpán Gamanov (Gymnázium Mikulov)

DRAMATIZACE

I. kategorie

1.místo: Monika Tvrdoňová (ZŠ Valtická Mikulov)

II.kategorie

1. místo: Pavlína Diwulská (ZŠ Valtická Mikulov)

III.kategorie

1.místo: Petra Klanicová (Gymnázium Mikulov)

2.místo: Nikola Nemešová (ZŠ Valtická Mikulov)

3.místo: Veronika Bukvová (ZŠ Valtická Mikulov)

DIVADLO

1.místo: ZŠ Hraničářů Mikulov

(Barbora Vavříková, Klára Šílová, Natálie Polachová, Tereza Poppová, Zuzana Srncová)

Jindřiška Kudrnová

Fotografie ze soutěže zde.

DUBEN

- 7.- 11.4. sběr starého papíru - Pavlovská

- 11. 4.- čtenářský maratón

- 14. 4. – setkání s budoucími prvňáčky – Pavlovská

- 21- 4. pedagogická rada od 14: 00 hod.

- 23. 4. - vybíjená – 1. st.

KVĚTEN

- 2. 5. - ředitelské volno

- 7. 5. - setkání s budoucími prvňáčky – Valtická

- 9. 5. – ředitelské volno

- 12. 5. - setkání s budoucími prvňáčky – Pavlovská

- 26.5. – plavecké závody Hustopeče 3. roč.

-27. 5.- 1. hod.- program Jak válčili husité- 2.st.- žáci zaplatí 35,- Kč

-30. 5.- Den dětí- setkání s rodiči- zahradní slavnost

ČERVEN

- 1.- 7.6. kurz vodní turistiky

- 9. -13.6. – škola v přírodě Podhradí nad Dyjí – Pavlovská

- 16.6. - setkání s budoucími prvňáčky – Pavlovská

- 18. 6.- Seiferos- dravci- 40,- Kč na žáka

- 19. 6. – atletické závody 1. stupně – pořádá ZŠ Hraničářů

- mikulovské setkání- prezentace kroužků

- 20.6. – Divadlo polárka – Mauglí – Pavlovská 1. a 2. třída

- 22.6. – Zahradní slavnost – Pavlovská od 16: 00 hod.

Zelený čtvrtek jinak

Zatímco si naši žáci na zelený čtvrtek užívali prázdnin, my, pedagogové jsme usedli do lavic ztichlé školy a vžili se do role našich svěřenců. Nachystali jsme si bloky, propisky a se zájmem naslouchali znalostem a zkušenostem okresní preventistky patologických jevů Mgr. Heleny Adamusové. Absolvovali jsme první z cyklu přednášek zaměřených na nežádoucí jevy ve společnosti, tentokrát na šikanu. Osvěžili jsme si, jak rozpoznat „žertíky a vtípky“ od šikany, jaké jsou fáze šikany a hlavně preventivní programy, jak předcházet nesnášenlivosti, netoleranci či až projevům šikany v třídních kolektivech. V neposlední řadě jsme si probrali i možnosti řešení, pokud by k daným problémům došlo.

Přednáška byla rozhodně velmi zajímavá a poučná.

Silvie Pospíšilová, ZŠ Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

eTwinning – je vyjádření elektronické spolupráce ( párování, síťování).

Jednou z možností je získat sebevědomí na poli dorozumívání, tedy rozšiřovat a procvičovat získanou slovní zásobu cizího jazyka.

Další přínos korespondence je poznávání nových přátel, jejich kultury ( způsobu života).

Naše škola se zkouší zapojit do spolupráce s polskou školou v Siedliskach

( výchozím impulsem je přátelství měst Mikulova a Tuchowa).

Kdo má zájem korespondovat se studenty partnerské školy, najde kontakty v záložce Taháky (německý a anglický jazyk).

 

Gymnazium Polsko

 

Stalo se pěknou tradicí, že děti z prvního oddělení školní družiny na Základní škole Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav pod vedením p. uč. Davidové nacvičily a předvedly maminkám, babičkám i tetičkám k jejjich svátku krátký kulturní program.

Letos se besídka uskutečnila v úterý 11. 3. 2008 v 16:30 hod. Ženy mohly zhlédnout své dětičky v různých vystoupeních- střídala se recitační, hudební, pěvecká a dramatická čísla. Na závěr děti předaly svým nejbližším dárečky, které s láskou ve školní družině vyrobily.

Jana Fojtíková

 

ŠD 1

 

ŠD 2

 

V pátek 7.3. 2008 odjeli žáci 2.stupně Základní školy Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav do Prahy na divadelní představení Babička. Toto dílo je nám všem dobře známé. Kniha Boženy Němcové v českém povědomí téměř zlidověla a její výtisky se dědí z generace na generaci a filmová zpracování se vryla do paměti snad každému z nás. Postava babičky se stala symbolem idylické představy venkovského života, kde člověk žije v souladu se svými blízkými, vesnickými obyvateli i přírodou a jejími proměnami během roku.

Někteří žáci navštívili Národní divadlo poprvé, a tak měli možnost si prohlédnout tuto jedinečnou budovu nejen zvenku, ale i zevnitř a na vlastní oči se seznámit s výtvarným uměním Mikoláše Alše, Františka Ženíška nebo Josefa Václava Myslbeka. Mohli také obdivovat krásnou oponu Vojtěcha Hynaise a uvidět na vlastní oči základní kameny Národního divadla.

Divadelní představení režíroval Jan Antonín Pitínský a v hlavní roli babičky se zaskvěla Vlasta Chramostová. Některé děti rozeznaly i další známé herce, například Janu Preissovou v roli kněžny nebo Sašu Rašilova v dvojroli Jakuba Míly a Jiřího.

Návštěva Národního divadla byla pro děti zcela jistě mimořádným zážitkem, na který budou ještě dlouho rády vzpomínat.

Kromě toho se žáci prošli historickým centrem Prahy a prohlédli si sochu Václava na Václavském náměstí, Betlémskou kapli a Staroměstské náměstí s pražským orlojem.

V Praze se nám určitě líbilo a už teď se těšíme na další návštěvu našeho hlavního města.

Foto z akce zde.

OKRESNÍ PŘEBORY VE ŠPLHU

Dlouhé přípravy a několikatýdenní trénink v tělocvičnách se pokusili zúročit žáci 3.,4. a 5. ročníku ZŠ Valtická Mikulov. Ve středu 13. února 2008 se vlakem rozjeli do nedaleké Břeclavi na ZŠ Slovácká, která je každoročním pořadatelem této sportovní soutěže. Letošní ročník byl ve znamení zimy a tak není divu, že podmínky všech sportovců byly ztíženy velmi chladným prostředím tělocvičny.

Ve svých kategoriích si síly změřili zvlášť chlapci a dívky. Na stupních vítězů nakonec stanuli dva borci z budovy Valtická:

Radek NĚMEC z 5. třídy obsadil 1. místo s časem 3,80 s

Sabina NOGOVÁ ze 3. třídy vystoupila na 2. místo s časem 6,25 s

Pochvala za vzornou reprezentaci školy však patří všem zúčastněným závodníkům, kteří bojovali s opravdu velkým nadšením. Z budovy Valtická – Tony ŠARKOZY, budova Pavlovská – Dominik LÍPA, Ondřej HANZL, Martina GÁBRIŠOVÁ.

I přes svoji velkou bojovnost však na medailová umístění nedosáhli. Věříme však,

že se jim tento úspěch podaří v některém z příštích ročníků.

Mgr. Dagmar Němcová

 

Šplh 08 15

 

Více fotek z akce zde.

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31