/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

V pátek 7.3. 2008 odjeli žáci 2.stupně Základní školy Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav do Prahy na divadelní představení Babička. Toto dílo je nám všem dobře známé. Kniha Boženy Němcové v českém povědomí téměř zlidověla a její výtisky se dědí z generace na generaci a filmová zpracování se vryla do paměti snad každému z nás. Postava babičky se stala symbolem idylické představy venkovského života, kde člověk žije v souladu se svými blízkými, vesnickými obyvateli i přírodou a jejími proměnami během roku.

Někteří žáci navštívili Národní divadlo poprvé, a tak měli možnost si prohlédnout tuto jedinečnou budovu nejen zvenku, ale i zevnitř a na vlastní oči se seznámit s výtvarným uměním Mikoláše Alše, Františka Ženíška nebo Josefa Václava Myslbeka. Mohli také obdivovat krásnou oponu Vojtěcha Hynaise a uvidět na vlastní oči základní kameny Národního divadla.

Divadelní představení režíroval Jan Antonín Pitínský a v hlavní roli babičky se zaskvěla Vlasta Chramostová. Některé děti rozeznaly i další známé herce, například Janu Preissovou v roli kněžny nebo Sašu Rašilova v dvojroli Jakuba Míly a Jiřího.

Návštěva Národního divadla byla pro děti zcela jistě mimořádným zážitkem, na který budou ještě dlouho rády vzpomínat.

Kromě toho se žáci prošli historickým centrem Prahy a prohlédli si sochu Václava na Václavském náměstí, Betlémskou kapli a Staroměstské náměstí s pražským orlojem.

V Praze se nám určitě líbilo a už teď se těšíme na další návštěvu našeho hlavního města.

Foto z akce zde.

OKRESNÍ PŘEBORY VE ŠPLHU

Dlouhé přípravy a několikatýdenní trénink v tělocvičnách se pokusili zúročit žáci 3.,4. a 5. ročníku ZŠ Valtická Mikulov. Ve středu 13. února 2008 se vlakem rozjeli do nedaleké Břeclavi na ZŠ Slovácká, která je každoročním pořadatelem této sportovní soutěže. Letošní ročník byl ve znamení zimy a tak není divu, že podmínky všech sportovců byly ztíženy velmi chladným prostředím tělocvičny.

Ve svých kategoriích si síly změřili zvlášť chlapci a dívky. Na stupních vítězů nakonec stanuli dva borci z budovy Valtická:

Radek NĚMEC z 5. třídy obsadil 1. místo s časem 3,80 s

Sabina NOGOVÁ ze 3. třídy vystoupila na 2. místo s časem 6,25 s

Pochvala za vzornou reprezentaci školy však patří všem zúčastněným závodníkům, kteří bojovali s opravdu velkým nadšením. Z budovy Valtická – Tony ŠARKOZY, budova Pavlovská – Dominik LÍPA, Ondřej HANZL, Martina GÁBRIŠOVÁ.

I přes svoji velkou bojovnost však na medailová umístění nedosáhli. Věříme však,

že se jim tento úspěch podaří v některém z příštích ročníků.

Mgr. Dagmar Němcová

 

Šplh 08 15

 

Více fotek z akce zde.

Na podzim se příroda začíná připravovat k zimnímu odpočinku, listí na stromech se zbarvuje a opadává, dozrává ovoce...

 

nultak_009_imagelarge

 

Děti z přípravné třídy předvedly prvňáčkům a p. vychovatelce Ondrůjové z naší ŠD, jak vítají podzim. Zazpívaly, sdělily své poznatky, zahrály krátkou scénku. Potom v keramické dílně vymodelovaly krásná jablíčka. Za odměnu p. uč. Vančurová nalepila dětem do deníčku barevné nálepky ovoce. Děti byly nadšené.

 

nultak_035_imagelarge

 

 

nultak_010_imagelarge

 

Podzim přináší zajímavé náměty pro výtvarnou tvorbu. Ježky můžete vidět v přírodě, v pohádkových knížkách, ale také na výstavce u našich nejmenších - dětí z přípravné třídy.

 

0_1_r_002_imagelarge

 

Ježci se jim moc povedli, jsou jako živí. Co říkáte?

Po štafetovém běhání na maratónské trati a účasti na Okresních přeborech v přespolním běhu v Břeclavi, kde se velmi dobře dařilo především děvčatům, byla pro žáky 2. stupně připravena soutěž O nejrychlejšího žáka školy.

 

nejrychlejší žák_start_imagelarge

 

Odpolední rozjasněná obloha přivítala 1. listopadu na zmodernizované běžecké dráze školního hřiště děvčata a chlapce, kteří se snažili zaběhnout 60m v co nejkratším čase. Nejlepší může být jen jeden.

 

nejrychlejší žák_2_imagelarge

 

Pro školní rok 2007/2008 se stal nejrychlejším žákem školy Adam Štiber časem 7,72s. Druhé místo obsadil Ladislav Rosík výkonem 7,78s. Třetí příčka patří Vítězslavovi Závodnému, který daný úsek zdolal za 8,81s. Všichni tři žáci navštěvují IX.B třídu.

 

nejrychlejší žák_1_imagelarge

 

Z děvčat měla "nejrychlejší nohy" Iveta Vašíčková. Take tato závodnice je z IX. B třídy. Dosáhla čas 8,91s. Z druhého místa se právem radovala žákyně šesté třídy Nikola Hudková-čas 9,40s. Reprezentantka IX.A Klára Křístková podala třetí nejlepší výkon- 9,41s.

Z každé kategorie tři nejrychlejší obdrželi diplom a věcnou odměnu. I když nebyl překonán rekord školy, všichni se zahřáli nejen čajem, ale hlavně pocitem z dobře prožitého odpoledne.

Ve čtvrtek 11. října 2007 se žáci naší školy pod vedením p. učitelky Janečkové zúčatnili Okresního přeboru v přespolním běhu, který se konal v Kančí oboře v Břeclavi.

 

okresní_přebor_přespolního_běhu_imagelarge

 

Mladší žákyně absolvovaly trať dlouhou 900m, chlapci 1 400m. Z našich byla nejúspěšnější Michaela Kosinová ze VII.B třídy na velmi pěkném 7.místě, Lucie Zedníková byla třináctá z padesáti startujících děvčat. Školu také vzorně reprezentovali: Zdena Kosinová, Denisa Večeřová, Robin Diwulski, Dominik Šrámek, Slavomír Dobrovský, Adam Koprivňanský a Dan Pohanka.

Byl ukončen letošní výběr kaštanů, které opět od nás odeberou Lesy, pobočka Mikulov.

 

sber kastanu

 

Bylo odevzdáno celkem 1.471,- kg kaštanů. Nejlepší sběrač je žák 5.b třídy Němec Radek-nasbíral 408,-kg kaštanů. Druhé místo s 300,-kg kaštanů patří Kubánkovi Jaroslavovi z téže třídy a třetí místo obsadil se 120,-kg žák 1.b třídy Strmiska Jiří. Vyslovujeme pochvalu všem pilným sběračům.

 

nejlepší sběrač kaštanů

 

Peníze - 1kč za 1 kg odevzdaných kaštańů budou vyplaceny po jejich obdržení od lesní správy.

Přehledná tabulka - sběr kaštanů, říjen 2007:

 

V úterý a středu 9. a 10. října 2007 se v Břeclavi konal Veletrh vzdělávání s nabídkou studijních a učebních oborů především pro žáky devátých tříd a jejich rodiče. Žáci devátých ročníků společně s třídními učitelkami Jindřiškou Kudrnovou a Zdenkou Kubíčkovou veletrh navštívili ve středu, odkud si přinesli mnoho zajímavých nabídek studijních a učebních oborů i dalších informačních materiálů.

V sobotu 6. října 2007 se konal v blízkosti rybníka Nesyt Ptačí festival spojený s odchytem a kroužkováním ptáků.

 

ptaci_festival_sedlec_2007_imagelarge

 

Akce se zúčastnili i žáci školy a členové EKOKLUBU. Pořadatelé CEV Palava Mikulov a CHKO Pálava Mikulov opět připravili mnoho zajímavých zážitků a ukázky ptáků spojené s jejich určováním a kroužkováním.

 

sedlec_ptaci_festival_2007_imagelarge

 

Mezi ptačími úlovky v sítích se našel i jeden netopýr dlouhouchý, který není pták ale savec.Jako drahokam a nejcenější odchycený úlovek opět zazářil ledňáček říční.Vydařená akce potěšila velké množství diváků, kteří si ještě prohlédli další okolí Nesytu i přilehlého Slaniska.

V úterý 2. října 2007 za příjemného podzimního počasí proběhl již čtvrtý ročník ekologicko-přírodovědné soutěže " Zelená stezka Jaromíra Tomečka". Žáci pátých ročníků v přírodním prostředí Svatého kopečku postupně plnili úkoly a odpovídali na soutěžní otázky , které jim byly kladeny z různých oblastí přírodovědy a ochrany přírody i z dalších dovedností.

 

Předávání cen vítězným družstvům

 

Nejlépe se dařilo dvěma družstvům. Žáci ze ZŠ Mikulov, Hraničářů a ZŠ Mikulov, Valtická dosáhli stejného počtu bodů - 65. A ani dlouhotrvající rozstřel v podobě záludných otázek nepřinesl jednoznačného vítěze. Proto byla letos udělena dvě první místa, která získala jak družstva zeˇZŠ Hraničářů /Divišová Denisa, Öri Adam, Peřinová Kateřina/ a ZŠ Valtická ve složení / Němec Radek, Kubánek Jaroslav, Mikesková Barbora/. Třetí místo také rozstřelem s 59 body obsadila ZŠ Mikulov, Valt.-Pavlovská/Šmidová Adéla, Kolínová Bohumila, Frantel Jan/, čtvrtí se stejným počtem bodů byli žáci ze ZŠ Lednice /Dolečková Nikola, Horsáková Kateřina, Podškubková Valentina. Páté místo pak obsadili žáci ze ZŠ Hráničářů II /Černáková Markéta, Hlavačková Hana, Zahnáš Radek/ s 55 body. Všichi obdrželi diplomy, knižní nebo věcné ceny. Všem pak popřál k pěkným soutěžním výsledkům ředitel školy Mgr. Rostislav Souchop a poděkoval organizátorům z řad učitelů, studentů z Gymnázia Mikulov, pracovníků CEV Pálava Mikulov i žákům EKOKLUBU naší školy, kteří se podíleli na bezproblémovém a pohodovém průběhu této akce.

Ve čtvrtek 20. září 2007 se na naší škole konal již 16. ročník běhu Zátopkova štafeta na maratónské trati.

 

maraton_2007_3_imagelarge

 

Štafetový kolík si postupně předalo 42 běžců, poslední část trati jako host uběhla bývalá žákyně školy Silvie Svobodová. Také čas letošního ročníku byl pěkný 2:51:09. Rekord školy je z roku 1997 - 2:42:06. Běh na maratónské trati probíhal za příjemného počasí. Akci organizovala p. uč. Mgr. Marie Janečková.

 

maraton_2007_2_imagelarge

 

Poděkování patří všem organizátorům i Městské policii za dohled na bezpečnost závodníků při běhu po komunikaci města.

 

maraton 2007