/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Žáci VI.A třídy Základní školy Mikulov, Valtická 3 se zapojili do literární soutěže Voda štětcem a básní, kterou již 14. rokem vyhlašuje státní podnik Povodí Moravy.

Tématem letošního ročníku bylo Neplýtvej vodou!

Do soutěže se zapojili všichni žáci VI.A třídy, zaslány však byly ty nejlepší práce: Voda živá od Sáry Šílové, Voda od Tomáše Cigánka, Potíže s vodou od Báry Kosíkové, Voda od Bohdany Hermanové, Dešťovka od Kristiana Pavlince a Teče voda od Kryštofa Kutnohorského.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v těchto dnech a naši žáci zaznamenali obrovský úspěch, neboť Kristian Pavlinec obsadil ve 4. kategorii 2. místo a Bohdana Hermanová ve 3. kategorii 3. místo za poezii. Neboť se jedná o soutěž, do které se zapojuje celá řada škol z Moravy, jedná se o velmi pěkné umístění a my tímto Kristianovi a Bohdaně gratulujeme!

Jindřiška Kudrnová

V pátek 24. 5. jsme se vydali na mikulovský zámek na terénní historické bádání s tématem Až za hrob. Pohybovali jsme se na zámku samotném i jeho okolí a pomocí dopisů, které nám zde zanechala Markéta Františka Lobkowiczová, jsme zjišťovali zajímavosti o této významné osobnosti. Provázela nás milá paní Dykastová. Dozvěděli jsme se např., že Markéta Františka zemřela v pouhých 17 letech při porodu, prohlédli jsme si šaty její i jejího manžela a celá naše pouť byla ukončena v kostnici místního kostela, kde jsme mohli vidět jejich hroby. Celý program se nám velmi líbil, děkujeme paní učitelce třídní, že nám tuto akci zajistila.

 

Za 8.A ZŠ Mikulov, Valtická 3 Šimon Pláteník a Daniel Páviš

Ve středu 24. dubna se žáci VII.A třídy Základní školy Mikulov, Valtická 3 a rakouské školy v Poysdorfu zúčastnili akce při příležitosti Dne Země. Během první vyučovací hodiny nám paní učitelky dávaly pokyny a vysvětlovaly, co nás čeká. Ukázali jsme si prezentaci o Mikulově v angličtině a žáci z Poysdorfu nám donesli informativní brožury o jejich městě. Společně jsme se rozdělili do 5 skupin po čtyřech. Každá skupina dostala mapu Mikulova s vyznačenou trasou a pěti úkoly, které byly napsány v angličtině.

Po splnění všech úkolů jsme se sešli na náměstí, kde byl cíl pro všechny skupiny. Paní učitelka vyhodnotila jednotlivé skupiny, všichni jsme dostali sladkou odměnu za správně napsané odpovědi. Ve městě jsme dostali krátký rozchod, a tak jsme mohli ukázat novým kamarádům náš krásný Mikulov. Prošli jsme zámeckou zahradou, udělali pár společných fotek. Zastavili jsme se v synagoze, v tichosti jsme si ji prohlédli a poté jsme se rozloučili. Děkujeme, že nám paní učitelky přichystaly hezký zážitek.

Tereza Ráczová, VII.A

V hodinách českého jazyka jsme se věnovali pracím na téma Cena za svobodu. Co se na začátku zdálo jako snadný úkol, se po chvíli úvah změnilo a my jsme se ponořili do bádání smutné části naší historie, a sice do 2. světové války. Pro Mikulov nastal důležitý den osvobození 22. dubna, letos jsme si připomněli 74. výročí. Město Mikulov vyhlásilo literární soutěž, do které jsme poslali práce Elišky Bálintové, Nikoly Haluškové, Mariky Děngeové a Marka Mesiačka z IX.B, dále Veroniky Šafářové z IX.A a Nely Goišové z V.A. V úterý 23. 4. jsme se vydali jako publikum do místního kina, abychom naše spolužáky podpořili při prezentaci jejich prací. Neměli to jednoduché, konkurenty jim byli žáci ze ZŠ Hraničářů a z gymnázia. Výkony všech se nám moc líbily, některé vháněly slzy do očí. Mezi 5 nejlepších prací se dostaly tyto - Cena za svobodu od Elišky Bálintové, Už nikdy...od Nikoly Haluškové a Prababička vzpomíná od Nely Goišové. Ty si převzaly ceny při pietním aktu u památníku na ul. Piaristů. Jsme na ně hrdí a moc gratulujeme.

 

žáci IX.B, ZŠ Mikulov, Valtická 3

Ve dnech 3. – 5.5.2019 se zúčastnili žáci naší školy s pedagogickým doprovodem již tradičního mezinárodního setkání škol. Pořadatelskou zemí bylo tentokrát Slovensko, přesněji Cirkevná základná škola Nové Zámky. Kromě našich a „domácích“ sportovních družstev přijeli také účastníci z maďarského města Jászboldogháza. Dívky soutěžily ve vybíjené a chlapci ve fotbale. I když hlavní cílem těchto akcí je navázání přátelských vztahů jak mezi žáky i učiteli jednotlivých škol, tak se můžeme pochlubit vítězstvím v obou sportovních turnajích. Letošní ročník byl vzpomínkou na Zoltána Ilonku, ředitele maďarské školy, který zemřel počátkem roku. Byl jedním ze zakladatelů této akce, jejíž historie se začala psát v roce 2005 a měla by pokračovat ročníkem 2020, a to v nám dobře známé škole v rakouském Poysdorfu.
Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy.

Společné foto ořez
Vítězové společná 3
Vyhlášení 4

V pátek 26. 4. se naši nejšikovnější recitátoři z 2. stupně účastnili recitační přehlídky v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Ve 3. kategorii nás zastupoval Miroslav Novák ze VII.B s bajkou Vlk a beránek od I. A. Krylova, ve 4. kategorii pak dvě děvčata – Lucie Šubová z VIII.A s přednesem Svět je báječné místo od Lawrence Ferlinghettiho a Eliška Bálintová z IX.B s úryvkem Zoey podvádí od Katherine Applegatové. Mezi všemi recitátory se naši žáci neztratili, důstojně nás reprezentovali a patří jim obrovský dík za jejich práci. Děkujeme!

Klára Goišová, ZŠ Mikulov, Valtická 3

foto- krajské kolo v recitaci

25.4.2019 proběhlo oblastní kolo dopravní soutěže BESIP. Na soutěž trénovala dvě družstva žáků z osmých tříd Základní školy Mikulov, Valtická 3. Akce byla již tradičně organizována odborem dopravy města Mikulov v prostorách amfiteátru. Dopravní hřiště bylo řízeno nejen semaforem, ale i živým policistou. Žáci měli za úkol po dobu 6 minut udělat co nejméně dopravních přestupků. Druhým praktickým úkolem byla jízda zručnosti, kde museli žáci projet například slalom nebo převézt kelímek s vodou, či zastavit na místě před překážkou. Další dvě disciplíny byly teoretické a to test znalostí první pomoci a test znalostí z dopravy (dopravní značky, křižovatky a pravidla silničního provozu). Naše družstva se umístila na 4. a 5. místě. Během soutěžního dopoledne bylo krásné počasí, a tak i když jsme nevyhráli, tak účast na této akci byla určitě přínosem a poučením, že je potřeba ještě více trénovat.

Mgr. Krista Halamičková

DSC_0121
DSC_0123

Pokud vyslovíme slovo maratón, většina lidí si jako první vybaví běh na dlouhou trať. Na naší škole je však maratón synonymem pro čtení.

Třídy IX.A a IX.B ze ZŠ Mikulov, Valtická 3 zorganizovaly ve dnech 24.- 25. dubna 2019 již 12. ročník čtenářského maratónu. Cílem tohoto maratónu bylo zapojit do čtení co nejvíce žáků naší školy a nalákat je ke knížkám a čtení jako takovému.

Letos si žáci 1. stupně vybrali knížky Kosmopohádky od Aloise Mikulky, Pohádky bratří Grimmů, Bajky Jeana de la Fontaina, Luisu a Lotku, Puštíci jsou tady od Erharda Dietla, Slabikář, Pohádky z mechu a kapradí, Pipi Dlouhá punčocha, Lichožrouti navždy, Nové Mikulášovy průšvihy a žáci 2. stupně Lovy beze zbraní od Jaromíra Tomečka, Báje a pověsti od Eduarda Petišky, O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách od Ivana Olbrachta, Petr a Lucie od Romaina Rollanda, Stařec a moře- Ernest Hemingway, Bajky Barda Beedleho od J. K. Rowlingové, Knihu bouří od Ruth Hatfieldové a Na západní frontě klid- E. M. Remarque.

Do čtenářského maratónu se zapojilo celkem 18 tříd, nechyběli ani malí prvňáčci. Čtení bylo zahájeno ve středu 24. dubna v 8:00 hod. a podle rozpisu skončilo až ve čtvrtek 25. dubna v 18:00 hodin ráno. Někteří žáci četli jen pár minut, jiní v celkovém součtu dosáhli více než dvě hodiny. Nejdéle, celkem v součtu dvě a půl hodiny, četl Milan Podzemský, žák IX.A třídy.

Deváťáci přespali ve škole a „nesli“ nejdelší čtenářskou štafetu. Četli totiž celou noc.

V letošním ročníku jsme dosáhli času 34 hodin nepřetržitého čtení, z čehož máme určitě radost.

A na závěr několik nej. Nejmladšími čtenáři byli prvňáčci z obou budov- z budovy na Valtické Kateřina Zichová, z budovy na Pavlovské Eliška Jánská. Maratónu se zúčastnilo celkem 254 žáků z 18 tříd. Přečetlo se celkem 1 607 stran textu.

Deváťákům se pod vedením paní učitelky Kristy Halamičkové a Blanky Večeřové podařilo uspořádat pěknou akci.

Děkujeme všem žákům školy, kteří se do maratónu zapojili.

Již teď se těšíme na další ročník, v příštím roce již třináctý. Překonáme příští rok rekord?

Mgr. Jindřiška Kudrnová

IMG_20190425_090317

Ovoce a zelenina do škol

Do naší třídy VI. B jsme v úterý 23. dubna dostali krabici plnou ovoce a druhou plnou zeleniny – ochutnávkové koše z projektu Ovoce a zelenina do škol. Ochutnávkové koše putovaly do všech tříd na ZŠ Mikulov, Valtická.

Naše paní učitelka nám představila zeleninu, kterou jsme neznali. Poté jsme si rozdělili práci a pustili se do přípravy salátu. Každý si vzal plod a očistil ho a nakrájel. Někteří kluci krájeli ovoce a připravovali ovocnou mísu. Nakonec jsme si k salátu dali řecký salátový sýr. Salát se nám povedl.

Ochutnali jsme nejenom granátové jablko, kumquat, žlutý meloun, fenykl a saláty ledový, Little Gem, Radicchio.

Adéla Hrdlíková a Lenka Famfrlová, žákyně VI. B

IMG_20190425_102422
IMG_20190425_130448

Pesach v synagoze

Ve středu 17. dubna před velikonočními prázdninami jsme se s třídou VI. B vydali na program s názvem „Pesach“, který pro nás připravilo Regionální muzeum v Mikulově. V 11 hodin jsme se v synagoze potkali s paní Janou Dykastovou, aby nás programem provedla. Pustila nám video o vysvobození Židů z egyptského zajetí. Tuto dějinnou událost si totiž právě svátkem pesach připomínají. Video doplnila komentářem, otázkami a odpověďmi. Žáci byli rozděleni do skupinek, každá z nich dostala úryvek z tohoto příběhu a měli jej ztvárnit formou živých obrazů. V další části si nachystali podle návodu sváteční tabuli sederové večeře. Paní Dykastová nám vysvětlila, proč tu dané věci na svátečním stole najdeme a co představují. Také nám řekla, jak pesach souvisí s křesťanskými Velikonocemi, jak se prolínají nejen tyto svátky, ale také obě náboženství. Jaká symbolika je převzata z židovského náboženství a jaký je např. tedy původní význam beránka jako symbolu Velikonoc. V závěru programu jsme si vzájemně sdělili, jaké nové informace si odnášíme. Zůstal čas i na samostatnou prohlídku synagogy, a pak hurá užít si velikonoční prázdniny.

VI. B a tř. učitelka V. Hrůzová

IMG_20190417_120032

 

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31