/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Ve středu 28. února jsme se všichni žáci 2. stupně ZŠ Valtická v rámci výuky zúčastnili preventivního programu „Přízraky ulice“ , který si pro nás v městském kině připravil Vojenský umělecký soubor Ondráš.

Celé představení bylo provedeno taneční formou. Příběh, který jsme viděli, byl o dvou kamarádkách, které měly šťastný život. Dařilo se jim, byly veselé, šťastné a spokojené. Jedna z nich začala brát drogy a život se jí úplně změnil. Už nebyl tak šťastný a veselý jako dřív.

Mně osobně se vystoupení líbilo, bylo pro mě hodně poučné. Každý z nás by si měl uvědomit, jak se může rychle dostat do problémů a jak lehce můžeme ztratit to, o co jsme se dlouho snažili. Taky bychom si měli uvědomit, že cesta zpět může být hodně dlouhá a složitá. Myslím si, že právě to bylo cílem programu, aby se každý z nás zamyslel nad tím, jaké můžou být následky užívání návykových látek a jak bychom se neměli chovat. Moc se mi to líbilo.

Zuzana Šopíková, VII.A

Ve čtvrtek 23. 11. a v pátek 24. 11. se žáci 7. – 9. ročníků ZŠ Mikulov, Valtická 3 zúčastnili akce Revolution Train – Protidrogový vlak. Ten přijel do Mikulova na vlakové nádraží, působil na nás mohutným, jako by obrněným dojmem. Prohlídku tohoto vlaku nám zajistila paní učitelka Pospíšilová ve spolupráci s Městskou policí Mikulov, kterým tímto velmi děkujeme.

Na začátku programu jsme vyplnili dotazníky k našim volnočasovým aktivitám a měli možnost se občerstvit, poté jsme vstupovali do jednotlivých vagónů, kde byly přepraveny ukázky z filmu o mladých lidech, kteří se postupně stávají závislými - na cigaretách až po tvrdé drogy. Šlo o příběh Marcela, který bohužel na konci celého příběhu zemře. Na příkladu jeho přátel jsme ale viděli, že se člověk závislým stát nemusí, a co pro to můžeme udělat, abychom drogám nepropadli.

Po každé ukázce vždy následoval další vagón, kterým jsme prošli a mohli se dozvědět důležité informace pro náš život, případně jak příběh pokračoval. Viděli jsme tak například výslechovou místnost, ordinaci lékaře, drogové doupě Marcela apod.

Program si svojí interaktivitou zajistil naši plnou pozornost, moc se nám líbil. Odnesli jsme si spoustu zážitků, ponaučení a smíšených pocitů. Těšíme se na další podobné preventivní akce.

Žáci VII.A ZŠ Mikulov, Valtická 3

TEXT

Snímek1
Snímek2
Snímek3
Snímek4
Snímek5
Snímek6

jhg

Snímek7
Snímek8
Snímek9
Snímek10
Snímek11

Naše halloweenská párty se odehrála v tělocvičně školy v pátek 3. 11. od 16 hodin.

Na halloweenké párty byla velká účast starších i mladších žáků, o zábavu se postaral náš školní parlament, zástupce každé třídy měl nějaký úkol. Soutěže připravila 7.A a 8.A, zásluhy na muzice má 9. B., 8.B měla na starost občerstvení. Také bychom chtěli moc poděkovat předsedkyni parlamentu Anastázii Šapovové za výbornou organizaci. Děkujeme všem, co se zúčastnili, a doufáme, že taková účast bude i příští rok J.

David Souchop, Šimon Pláteník, VII.A

Foto zde.

Foto z adaptačního pobytu žáků 6.A můžete vidět zde:

https://drive.google.com/drive/folders/0B46clwoMpXbNZW5TZGo0bEpuZDg

Informace a foto najdete zde.

Plavecké závody (1)
Setkání Valtická

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!!!

Z důvodu nepříznivého počasí se akce překládá na sobotu 27. 5. Děkujeme za pochopení!

Stejně jako v minulých letech zveme i letos žáky naší školy v doprovodu rodičů na společný výšlap "přes Pálavu".

Sraz účastníků bude v sobotu 27. 5. 2017 v 9:00 hod. u pokladny jeskyně Na Turoldu, kde se upřesní letošní trasa.

V cíli výpravy (u fotbalového hřiště v Klentnici) bude možné opékat špekáčky, které si vezměte s sebou.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

Pálava 1

V pátek 3. 3. navštívily třídy VI.A a VI.B divadlo Reduta v Brně, představení neslo název Brněnské pověsti. Nezazněly všechny pověsti o Brně, ale ty nejkrásnější z nich ano. Na jevišti vystupovali čert Vincek (herec Michal Bumbálek), hostinská Andula (Monika Maláčová), kronikář (Jakub Šafránek) a mistr kolář Birk (Jaroslav Dostál). Jakub Šafránek je zároveň autorem celé divadelní hry.

Sledovali jsme pověst o tom, jak vznikl název města, jak se vsadil kolář z Lenice se svým učněm, že dokutálí kolo z Lednice do Brna za jediný den a další pověst pojednávala o tom, jak se drak usídlil v části Brna Líšeň. Všechny tyto pověsti si Birk, Vincek, Andula a kronikář povídali v hostinci, kronikář vše poctivě zapisoval do obrovské kroniky. Když kronikář namítnul, že historie je v knize napsána jinak, rozčílil se Birk, ve zlosti vhodil kroniku do kamen a Andula namítla, že vlastně žádnou knihu nepotřebují, že si vše povypráví lidé mezi sebou a nikdo na Brno a jeho historii vlastně nikdy nezapomene.

Divadlo u nás mělo velký úspěch, spokojení jsme se vraceli zpět do Mikulova. Děkujeme také našemu doprovodu, p. uč. Goišové, Kalivodové a Chocholouškové. Těšíme se na další kulturní zážitky.

David Souchop, žák VI.A

Reduta 1
Reduta 2