/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Dne 14.11. se pět žáků osmých tříd ZŠ Mikulov, Valtická zúčastnilo přírodovědné a znalostní soutěže Jak známe Pálavu, kterou organizoval Dům dětí a mládeže ve spolupráci se Správou CHKO Pálava. Žáci se museli pečlivě učit a připravovat, aby se umístili na dobrém místě. Na soutěži byly různé otázky a úkoly od geografie po hádání zvířat podle zvuků. Žáci si také museli dopředu připravit básničku o Pálavě a odrecitovat ji. Po celém programu přišlo vyhodnocení a naši žáci se umístili na krásném 2. místě.

 

Marie Tužinčinová, VIII.A

V pondělí 4. listopadu se v osm hodin sešel celý druhý stupeň v tělocvičně na Valtické a netrpělivě očekával první slova z úst Lukáše Hejlíka a Petry Bučkové. Přijeli nám prolistovat knihu Aleny Ježkové Dračí polévka. V této knize se kromě problémů každého druhého dvanáctiletého kluka dotkli témat závažných, jako jsou hledání vlastní identity, neúplná rodina, rasová nenávist, menšiny.

Druhou vyučovací hodinu se tělocvična zaplnila k prasknutí dětmi prvního stupně z obou budov. Mladší žáci se bavili nad stránkami z knihy Ivy Procházkové Eliáš a babička z vajíčka.

Listovaní mělo stejně jako v loňském roce velký úspěch. Žákům se formou scénického čtení představily knihy, v loňském roce to byla „příručka pro dospívající“, letos dvě beletristické knihy (pro 1. i 2. stupeň). Děti se nejenom pobavily, ale také zatoužily knihy si přečíst.

V. Hrůzová, ZŠ Valtická

foto- Listování (1)
foto- Listování (2)

Dne 7. 11. se třídy 9. A a 9. B vydaly do Břeclavi na veletrh firem a na Střední průmyslovou školu Edvarda Beneše a obchodní akademii Břeclav. Dopoledne probíhalo tak, že jsme se ráno v 7:35 sešli na mikulovském nádraží, odkud jsme vlakem odjeli do Břeclavi. Hned po příjezdu jsme navštívili akci Fortel, kde nám představovali různé zajímavé firmy. Poté jsme se přesunuli na průmyslovou školu. Ve škole nás přivítala paní zástupkyně a společně s žáky nás seznámila se základními informacemi o škole. Následně si nás rozdělily paní učitelky a provedly po škole. Dále jsme se šli podívat na obchodní akademii. Tam nás opět mile přivítala paní zástupkyně, která nás seznámila se školou a krátce nás po ní provedla. Ze školy jsme se rychlým krokem vydali na nádraží, odkud jsme se vlakem dostali zpět do Mikulova. Děkujeme a těšíme se na další podobné akce.

Natálie Machajdíková a Ilona Březinová, žákyně IX.A, ZŠ Mikulov, Valtická 3

Fortel 1
Fortel 2

DNE 25. 10. SE NA BUDOVĚ VALTICKÁ KONALA HALLOWEENSKÁ PÁRTY!

Začínala ve čtyři hodiny odpoledne „náletem“ zhruba dvaceti dětí. Jejich počet později jen rostl.

Jednou z podmínek ke vstupu na párty bylo přinesení koláče či jiné dobroty. Soutěžilo se o nejlepší z nich. Zároveň proběhla soutěž o nejlepší kostým. A tak se to v tělocvičně hemžilo monstry, kostlivci, čaroději a čarodějkami, bylo to pestré!

O program se postarali zástupci školního parlamentu, zábavu zpestřila školní kapela The Muffian´s, která vystoupila v 18. hodin. Náš DJ hrál samozřejmě také písničky na přání. Paní psycholožka malovala na obličej dětem, které o to měly zájem.

Těšíme se na další akci našeho parlamentu.

Dominik Müller, Edvard Bradáč, VI.A, ZŠ Mikulov, Valtická 3

P1200631
P1200605

V pátek jsme se my žáci 6.A s paní učitelkou Klárou Goišovou a paní asistentkou Trčálkovou vydali do velmi příjemného prostředí knihovny v Mikulově. I když většina z nás si v knihovně knihy půjčuje, velmi nás zajímalo, co nového se tam dozvíme. Paní knihovnice všem vysvětlila, co obnáší práce v knihovně, jako například: zabezpečení knih čárovým kódem, řazení knih podle čísel, žánru nebo názvu knihy. Nakonec jsme si mohli vyzkoušet vyhledávání knih na internetových stránkách knihovny a to nás opravdu bavilo.

Rádi bychom poděkovali p. Salajkové za ochotu a trpělivost. Určitě se do knihovny brzy vrátíme.

Za VI.A Julián Šebesta a Radovan Bedřich, ZŠ Mikulov, Valtická 3

 

Foto k článku
IMG_20191018_104323

XXIII. Veletrh vzdělávání

Ve středu 16. října se žáci 9. tříd ze ZŠ Mikulov, Valtická zúčastnili s třídními učitelkami Veletrhu vzdělávání, který se konal v Domě školství v Břeclavi. Veletrh bylo možné navštívit ve dvou dnech a byl určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, učitele, rodiče a veřejnost.

Jednalo se o nabídku a studijní možnosti pro vycházející žáky ze základních škol. Celkem 46 středních odborných škol, gymnázií, středních odborných učilišť a praktických škol prezentovalo možnosti a podmínky studia na své škole. Některé školy předvedly svůj kulturní program, některé rukodělnou činnost. K nejzajímavějším patřily módní přehlídky, účesová tvorba, ukázky první pomoci a vystoupení trubačů.

Pro nás byla velmi přínosná poradenská služba i spousta informačních materiálů, které jsme si odnesli domů k dalšímu prostudování.

M. Popelář, P. Tichý – žáci 9. B

IMG_20191016_091009
IMG_20191016_094905
IMG_20191016_100056

Dne 30. 9. 2019 se na hřišti naší školy pořádaly atletické závody. Byly vyhlášeny čtyři disciplíny běh na 60 m, běh na 1000 m, hod kriketovým míčkem a skok daleký.

V osm hodin se soutěžící žáci sešli u tělocvičny, kde se převlékli a byli rozděleni do skupin podle kategorií, ve kterých soutěžili. Dorazila také skupina 14 ti atletů ze spřátelené školy v Poysdorfu, a tak jsme na zahajovacím nástupu byli v plném počtu.

Disciplíny běh na 60 metrů, hod kriketovým míčkem a skok daleký probíhaly současně a čtyři družstva podle kategorií mladší dívky (VI. a VII. třída), starší dívky (VIII. a IX. třída) a mladší chlapci (VI. a VII. třída) a starší chlapci (VIII. a IX. třída) se na nich střídali. Po dokončení těchto tří disciplín se zahájila poslední a to běh na 1000 m. Po zpracování všech výsledků jsme nastoupili ke slavnostnímu vyhlášení výsledků. Bylo předáno 48 diplomů a drobných cen.

Na závěr byli vyhlášeni ještě nejlepší atlet(ka) z každé kategorie.

Všechny výsledky jsou vyvěšeny na nástěnce u tělocvičny školy.

Počasí nám přálo a tak vše proběhlo bez komplikací.

Děkujeme fondu SRPDŠ, že poskytl dotaci na ceny pro vítěze.

Sportu zdar!

Vypracovala: Mgr. Krista Halamičková

foto- atletický den  (1)
foto- atletický den  (2)
foto- atletický den  (3)

4. října jsme my, 7. třídy (jednotlivě, první 7. B, poté 7. A) ze ZŠ Valtická, odcházely ze školy do regionálního muzea na zámek na program s názvem Přátelství, nebo boj?
Průvodkyně nás odvedla do sklepení zámku. Dostali jsme kousky puzzle a ty nás rozdělily do skupin – Germáni a Římané. Každá skupina dostala pracovní listy, které jsme museli vyplnit podle zadaných úkolů a pomocí expozice v zámeckém sklepení. Římané potom museli vyplnit i část o Germánech a Germáni o Římanech. Jakmile jsme dokončili pracovní listy, průvodkyně nás zavolala na naše místa a provedli jsme kontrolu. Po ní každá skupina musela složit života báseň. Po přečtení několika básní jsme se dohadovali, jestli chceme mír, nebo boj s druhou skupinou. Každá skupina se rozhodla pro boj. Po přednesených důvodech jsme začali válčit v brutální bitvě „kámen, nůžky, papír, teď“.

Římané se hrdě drželi v epické bitvě, ale nakonec vyhráli Germáni.

Za sedmé třídy Michelle Hesske, Michal Janíček, Natálie Kroupová, Jakub Mikeska

Dny židovské kultury

Dne 20. 9. se vydaly dvě třídy 8. A a 7. B ze ZŠ Valtická na program v rámci Dnů židovské kultury. Zúčastnily se naučné přednášky, která se konala v městském kině. Při vstupu do kina žáci obdrželi krabičku, ve které byl štrúdl a sladká kapsička. Poté se usadili a začala přednáška o židovské kultuře a o osobních zkušenostech Olgy Rút Pavlatové s jeruzalémskou školou. Potom jsme zhlédli film Golet v údolí a poté jsme šli domů.

Mirka Příborská, VIII. A

foto-program Židé (2)

V pátek 20. 9. se obě 9. třídy v doprovodu svých třídních učitelek a paní zástupkyně vydaly na exkurzi školy, která žije vínem, tedy Střední vinařské školy Valtice. Zde nás hned po našem příchodu přivítal pan zástupce Polášek s vedoucí praxe, paní Hřibovou. Sdělili nám, jak bude vypadat program celého dopoledne. Byli jsme rozděleni do dvou skupin – první se vydala na senzorické zkoušky do jedné z učeben, druhá na prohlídku celého hospodářství školy. A že bylo skutečně co vidět – pěstitelská pálenice, moštárna, malá farma, vinice, školní sklep i prodejna Rolnička. Při vycházce jsme prošli malebná zákoutí Valtic, kde právě probíhalo dýňobraní. Ochutnali jsme lahodné mošty, které škola vyrábí, vyslechli si více k postupu pálení a výrobě pálenek i likérů a samozřejmě vína. Celé příjemné dopoledne bylo zakončeno výborným obědem a předáním dárečku v podobě someliérské pomůcky. Exkurze se nám velmi líbila, věříme, že se na škole současným i budoucím studentům líbí, možná se k nim někteří z nás přidají.

žáci IX.AB, ZŠ Mikulov, Valtická 3

IMG_20190920_082843
IMG_20190920_091435

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31