/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

22. září 2008 proběhlo v naší škole první zasedání školního parlamentu.

Nejdůležitějším bodem bylo zvolení nového předsedy. Po demokratické volbě byla jednohlasně zvolena předsedkyní parlamentu Blanka Dudášová (9. B), místopředsedkyní se stala Lucie Jarolímová (9. A). Zapisovatelkou byla zvolena Petra Alligerová. Nová předsedkyně vydala zástupcům jednotlivých tříd úkoly k projednání na příští zasedání, které se bude konat 6. 10. 2008 v 7, 15 hod. v 9. B.

Stravovací komise

Dne 18. 9. 2008 proběhla první schůzka stravovací komise v tomto školním roce.

 

Program jednání:

 

1. Účast: ( žáci 5. - 9. tříd)

 

2. Přivítání nových zástupců tříd

3. Stanovení hlavních úkolů na letošní školní rok

 

4. Vyhodnocení uplynulého školního roku - barevný týden, dny cizích kuchyní, zavedení baget

do nabídky stravování, počty stravovaných …

 

5. Diskuse, připomínky:

- zlepšit čistotu táců

- zavedení zdravější výživy

- dostatečnost počtu baget, objednávání dopředu, zvýšení cen baget, výdej

- častěji džus a šťávy, méně čaje

- častěji kompoty

 

Čeká nás opět týden mezinárodní kuchyně.

Poslední zářijový čtvrtek 25. 9. 2008 hostila Základní škola Valtická, budova Valtická národopisný soubor dětí z Lotyšska, který se přes naše město vracel ze svého 14-ti denního turné v zahraničí. Prostřednictvím firmy Avedon s.r.o. vystoupily děti v krásných národních krojích se spoustou rekvizit v tělocvičně školy. Představily se precizně připraveným programem, kde se střídali tanečníci různých věkových kategorií od 8 do 17 let. Jejich vystoupení bylo skvěle choreograficky zpracováno a proloženo netradičními pohybovými prvky.

Žáci 1. stupně po celou dobu se zaujetím sledovali taneční a rytmické dovednosti našich hostů a na závěr je zaslouženě odměnili velkým potleskem.

 

Návštěva lotyšského souboru byla zakončena výměnou upomínkových předmětů Mikulova a lotyšské Rigy. Všichni účastníci pak ochutnali oběd v naší školní jídelně.

 

Touto cestou děkujeme paní Jitce Havlíkové-Kapičákové, jejímž prostřednictvím se celá akce uskutečnila. Oceňujeme také nabídnutou možnost shlédnout vystoupení dětí z jiné země, které bylo pro naše děti zpestřením hudebně pohybové výchovy.

 

 

Mgr. Dagmar Němcová

 

Lotyši

FOTO : archiv národopisného souboru Lotyšska

BOROVINA v Podhradí u Vranova nad Dyjí

15. – 17. 09. 2008 rekreační středisko

Hurá, na druhý stupeň beze strachu

- to je název projektu, na který získala ing. S. Pospíšilová prostředky.

Pro žáky to byl výlet za poznáním – nejen nového prostředí, ale také nových spolužáků. Neplánovaně nám „matka příroda“ připravila ještě nepříjemný zlom počasí. Účel a záměr projektu byl naplněn vrchovatě – déšť a chlad nám nedovolily pohybovat se jinde než v prostorné jídelně ( naštěstí).

A tak na nás, učitelkách, bylo – zabavit děti od 8 do 22 h . tak, aby se něco naučily, aby se nenudily a hlavně – aby nezmrzly !!! Pracovaly“ někdy více, někdy méně nadšeně, ale stále . . .

Paní kuchařka dohlížela na trvalý přísun teplého čaje.

Když nám nepřálo sluníčko, oživili nám místnost veselí klauni, které děti ve skupinkách namalovaly. Při sledování scének – jak dopadne doma dítě, které má v žákovské knížce „nadílku“ 5 – jsme se společně pobavili. Při sledování materiálů o domácím násilí a šikaně vnímaly děti nejen humornou část s Terezou Pergnerovou, ale aktivně přijímaly i rady zkušeného psychologa, ke kterým většinou zaujatě besedovaly. S velkým nadšením se setkala paměťová soutěž, kdy děti měly zapsat

po částech zapamatovaný text. Dověděly se něco málo o Izraeli a jeho ekonomickém a kulturním centru – Tel Avivu. Aniž by si děti uvědomily, poznaly se navzájem, skamarádily se…

My můžeme být spokojeni – nevadila různorodost skupinek ( pokaždé jiná skladba i počet), nevadilo sousedství chlapce děvčeti a naopak.

Kolektiv se stmelil, děti byly tvůrčí a naučily se navzájem vnímat

přednosti i handicapy, být vůči sobě tolerantní.

 

Foto zde.

 

ZŠ Valtická se zapojila do Srdíčkového dne

ZŠ Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav se ve dnech 15. a 16.září 2008 zapojila do Srdíčkového dne. Žáci zakoupením magnetky s různými zvířátky v hodnotě 25,- Kč přispěli občanskému sdružení Život dětem a pomohli tak dětem v celé republice.

Výtěžek letošního Srdíčkového dne je určen pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF FN Motol v Praze, pro II.dětskou kliniku FN Brno, Černopolní 9 a pro další dětská oddělení nemocnic a zařízení pečující o nemocné, handicapované a opuštěné děti. Část peněz bude přidělena i rodinám, které se starají o postižené dítě.

Celkem byla na základní škole vybrána částka 6 650,- Kč, z toho 2 200,- Kč přispěly děti na Pavlovské ulici.

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

Mgr. Jindřiška Kudrnová

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30