/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Na začátku března nám vyučující zadali úkol vytvořit prezentaci z jakéhokoliv předmětu na libovolné téma, k němuž by se vázal hmotný projekt.

Tyto projekty jsme prezentovali v červnu 23. 6. za přítomnosti rodičů, učitelů i vedení školy.

Po celou dobu prezentací sledovala žáky odborná porota, která na konci vyhodnotila nejzdařilejší projekty. Hodnotili powerpointovou prezentaci, samotný hmotný projekt i celkovou úroveň našich výkonů.

Všichni jsme se snažili a konečné vyhlášení výsledků, úsměvy rodičů i jednotlivých vyučujících nám byly odměnou za naši práci.

Děkujeme!

Kateřina Dostálová, IX.B

IMG_1247

Ve středu 22. 6. žáci IX.A třídy ze Základní školy Valtická představili své závěrečné projekty, na kterých ve druhém pololetí tohoto školního roku pracovali. Žáci si vybírali různé předměty- český jazyk, dějepis, přírodopis, chemii nebo výtvarnou výchovu a v rámci těchto předmětů zpracovali prezentace na interaktivní tabuli a hmotné projekty. Své projekty pak představili nejen spolužákům, ale i rodičům, vyučujícím a dalším přítomným, kteří se na jejich projekty přišli podívat.

Témata, která žáci zpracovali, byla například: TGM, Edvard Beneš, Mnichov 1938, letecká bitva o Anglii, západní fronta 2.SVV, Pearl Harbor, koncentrační tábory, Ota Pavel, Michal Viewegh, Jiří Žáček, Zdeněk Svěrák, Antonín Dvořák, sopky, zemětřesení, vývoj Země, katastrofy nebo smyčcové nástroje. Mezi hmotné projekty patřily například modely letadel druhé světové války, model koncentračního tábora, mapa sudet, portrét TGM, model sopky nebo města po zemětřesení.

Projekty hodnotila odborná porota složená z vyučujících naší školy. Porota to neměla při hodnocení projektů nijak jednoduché, byly však uděleny tyto ceny: za nejlepší komplexní prezentaci i hmotný projekt Kateřině Štifilové, za nejlepší prezentaci o sopkách Martině Pregetové, za nejlepší hmotný projekt, portér TGM, Sáře Surovcové a cenu zástupkyně školy získal projekt Štěpána Nešpora za leteckou bitvu o Anglii a model letadla. Přítomní rodiče vyhodnotili jako nejlepší projekt Kateřiny Štifilové věnovaný koncentračním táborům.

Foto zde.

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

tímto Vás zveme na VEŘEJNÉ LOSOVÁNÍ, které se uskuteční

v úterý 28. června 2016 v 16:30 hod. v IX.A třídě naší školy (budova Valtická).

Na tomto setkání proběhne rozdělení žáků budoucího 6. ročníku do tříd. Losování bude veřejné a vy se ho můžete zúčastnit a tím také zjistit, do které ze tříd 6. ročníku budou žáci chodit. Srdečně Vás tímto zveme.

Mgr. Rostislav Souchop (ŘŠ)

Zde najdete aktuální informace ze školy v přírodě.

Fotografie zde. I.B, II.B, III.B, IV.B a V.B.

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30