/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Dotazníkové šetření ve školní družině

V průběhu měsíce února proběhlo poprvé na obou budovách dotazníkové šetření spokojenosti se školní družinou (ŠD). Cílem tohoto šetření bylo zjistit míru spokojenosti rodičů se službami školní družiny, např. spokojenost s náplní činností, informovaností o dění v družině, spokojenost dítěte, spokojenost s přístupem paní vychovatelek k dětem či přístupem paní vychovatelek k rodičům. Zjišťovali jsme taktéž Váš názor na provoz a organizační řád školní družiny, nebo na společné akce rodičů a ŠD. V závěru dotazníku byl vymezen prostor pro vyjádření Vašich námětů, připomínek či postřehů.

Školní družina na budově ZŠ Valtická má pro letošní školní rok otevřena dvě oddělení a ŠD na budově Pavlovská celkem tři oddělení. Kapacita každého oddělení je maximálně 30 dětí.

Ze ŠD Valtická se vrátilo celkem 50 % rozdaných dotazníků a ze ŠD na budově Pavlovská to bylo 48 % dotazníků.

Výsledky dotazníkového šetření

Z dotazníkového šetření vyplynula obecná spokojenost se školní družinou.

Rodiče z budovy Valtická se cítí být nejen dostatečně informováni o dění ve školní družině (88 %), ale vyjádřili také spokojenost s náplní činností jejich dítěte v družině (96 %). Provoz školní družiny vychází vstříc potřebám rodičů (92 %), byl pouze zaznamenán požadavek, aby družina fungovala již od 6:00 nebo do 16:30 hodin.

Na budově Pavlovská vyjádřili svou spokojenost rodiče nejen s náplní činností ve školní družině, ale cítí se být taktéž dostatečně informování o dění ve školní družině (shodně 98 %). Ke změně provozu školní družiny nebyl zaznamenán žádný požadavek.

Pouze 11 % (ŠD Valtická) a 14 % (ŠD Pavlovská) rodičů uvedlo, že by si přálo více ovlivnit charakter činností v družině. 28 % rodičů by uvítalo více společných akcí s dětmi v rámci družiny, jako jsou oslava Dne dětí, společné opékání u ohně, venkovní divadelní představení a výtvarné výstavy, procházky, výlety nebo více společných her dětí, při kterých by se rodiče spolužáků blíže poznali.

S přístupem vychovatelek jak k dětem, tak rodičům jsou rodiče na obou budovách spokojeni. Zaznamenané výtky směrem k vychovatelkám ŠD Valtická byly pouze k dohledu nad činností dětí při pobytu na školním hřišti, kdy by ocenili jejich plnou pozornost směrem k dětem v této době a větší dohled nad jejich činností. Mnoho kladných reakcí bylo konkrétně na novou paní vychovatelku Jitku Kernovou, která byla hodnocena slovy jako výborná, velmi dobrá, úžasná, milá a příjemná, zbožňovaná. Oceňujete zejména její tvořivé aktivity s dětmi. Ve školní družině na budově Pavlovská nebyly vůči vychovatelkám zaznamenány žádné kritické výtky.

V dotazníku byl k dispozici také prostor pro volné připomínky, dotazy a komentáře. Z vašich námětů pro příští školní rok zvážíme zařazení nových kroužků do nabídky školní družiny. Ptali jste se také na psaní domácích úkolů v družině. Při psaní domácích úkolů ve školní družině vycházíme z provozního řádu, která tuto možnost nabízí až po 15. hodině s ohledem na počet dětí a probíhající aktivity ve ŠD v daném čase. Žáci prvních a druhých tříd si úkoly ve školní družině nepíší vůbec. Rodiče také vyjádřili přání více odpočinkových koutů se sedacím nábytkem – sedacími pytli, zařazení krátkých protahovacích cvičení zad kvůli těžkým aktovkám a vyslovili nesouhlas s používáním mobilních telefonů a tabletů ve ŠD.

Na závěr nás velmi potěšilo, že 100% rodičů uvedlo, že se jejich děti cítí ve školní družině spokojeně! Za to jsme moc rádi! Uvádíme jeden z pozitivních ohlasů, který jsme na naši školní družinu dostali: „Družina splňuje to, co od ní očekávám – tj. vyplnit čas alespoň částečně inovativním a tvořivým způsobem, bez výrazné náročnosti na dítě.“

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali k vyplnění dotazníku, a který nás určitě motivuje a inspiruje k další práci s Vašimi dětmi.

Ve čtvrtek 12.6.2014 se nejen rodiče a učitelé naší školy mohli přesvědčit o tom, co se pod vedením sbormistryně paní učitelky Lada Hlavačkové naučili za tento školní. Koncert byl sestaven z 16 písní, které měly společné téma - Rok na naší škole. Sbor, v němž zpívají žáci převážně 1.st. naší školy - z budovy na Valtické i Pavlovské - i jeho sólisté předvedli výběr z písní věnovaných všem ročním obdobím. Vedlo se jim to skvěle, a to i přes nepřízeň "dusného" léta, ve kterém se nezpívá zrovna nejlépe.

Do dalšího, již 12. roku, přejeme Ptáčatům spoustu krásných písní a paní učitelce další šikovné zpěváky.

Foto zde.

Fotografie zde.

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30