/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

V pátek 5. června 2009 byl na školním hřišti ZŠ Valtická ve znamení sportu. Děti obou budov Valtická i Pavlovská se sešly na sportovním klání ve třech atletických disciplínách – běh na 50 metrů, skok daleký a hod kriketovým míčkem. Po společném zahájení se sportovci rozdělili do tří kategorií (1.ročník, 2.a 3. ročník, 4. a 5. ročník). O medailové příčky bojovali v každé kategorii vždy zvlášť chlapci a dívky.

Přestože nám zrána počasí příliš nepřálo a obloha byla zatažená, nikoho ze soutěžících to neodradilo a podávali opravdu skvělé výkony. Možná proto se

na nás usmálo sluníčko a vydrželo s námi po celé sportovní dopoledne. Velkou pochvalu za bojovnost zaslouží především naši nejmladší prvňáčkové, pro které to byly první velké závody. Ostatní sportovci již mají s těmito závody své zkušenosti a tak se snažili o co nejlepší výkony, které by je vynesly na stupně vítězů.

 

Na závěrečném zhodnocení atletického trojboje nechyběly zmíněné stupně vítězů. Ti nejlepší na ně vystoupili před všemi zúčastněnými sportovci. Za své výkony byli právem odměněni medailí, diplomem, drobnou cenou a velkým potleskem. Vybraní žáci budou naši školu reprezentovat v oblastním kole atletického trojboje na ZŠ Hraničářů, které nás čeká 18. června. Doufejme, že i tam podají medailové výkony.

Mgr. Dagmar Němcová

Foto zde:

Letošní oslavy Dne dětí jsme naplánovali na pátek 29.května. Jelikož nám v tento den nepřálo počasí, aktuálně jsme je odvolali a přesunuli na další týden, pátek 5. června odpoledne.

 

Nejprve se ve školních lavicích sešli s paní učitelkou budoucí prvňáčkové na svém posledním setkání. Teď už je čeká v září jejich první školní rok.

Poté se odebrali ze třídy na ozvučené školní hřiště, kde je čekali jejich kamarádi. Ti připravili krátký kulturní program. Poté se přede všemi budoucí školáci představili a dostali pochvalný list a cenu za snahu a píli, kterou prokázali po dobu všech setkání ve škole. Zábavné soutěže se sladkými odměnami přilákali nejen naše děti, ale také spoustu rodičů, kteří si vyzkoušeli hod na plechovky, mířili kruhem na barevný kužel, sílu potřebovali při přetahování lana. Jako každoročně největší úspěch slavily u dětí i dospělých skoky v pytlích. Příjemné slunné odpoledne jsme nakonec všichni zakončili u táboráku, kde se kromě tradičních špekáčků hrálo na kytary a zpívalo až do pozdních hodin. Oslavy Dne dětí se vydařily díky úsilí pedagogů, ale také rodičů, kteří se i letos postarali o malé občerstvení pro oslavence. Poděkování patří také do naší kuchyně, kde paní kuchařky uvařili pro rodiče výbornou kávu a děkujeme tímto i firmě Crystalis, která zabezpečila pitný režim.

 

Mgr. Dagmar Němcová

Foto zde:

Dne 22.5.2009 se na 2.stupni ZŠ Mikulov, Valtická uskutečnil sportovně - branný den.V 8.00 hodin poučili třídní učitelé děti ze svých tříd o varovných signálech a důležitých telefonních číslech. Přibližně v 8.15 hodin pan učitel Šíma začal vyhlašovat cvičný požární poplach údery na gong a voláním „HOŘÍ“.V tu chvíli jsme se měli co nejrychleji přesunout na školní hřiště. Celkově jsme to zvládli v rekordním čase.

Po cvičném poplachu se třídy se svými učiteli odebraly k plnění programu branného dne.

6.A si zahrála se ZŠ Březí turnaj ve fotbale a přehazované. Poté se děti vydaly na Městskou policii Mikulov, kde se poučily o kamerovém systému, který dohlíží nad pořádkem a bezpečností našeho města. 7.A odjela přistaveným autobusem do Pavlova do YACHTCLUBU DYJE – Vodní záchranná služba. Zde se žáci seznámili se zásadami 1.pomoci, prohlédli si materiální vybavení Policie ČR a Vodní záchranné služby v Pavlově. Nejvíce je potěšila projížďka lodí po jezeře. Svůj program branného dne ukončili na STŘELNICI, kde si děti mohly vyzkoušet střelbu ze zbraní. Pro 8. třídy přichystali mikulovští hasiči prohlídku jejich stanice a ukázku techniky. Pak se opět přesunuli do školy, kde je příslušníci městské policie poučili o návykových látkách. A také oni svůj branný den zakončili návštěvou Pavlova. 9. třídy se zúčastnily na mikulovské střelnici ukázek zbraní , výcviku ve střelbě a hodu granátem. Na městské policii byli poučeni o kamerovém systému a svůj program ukončili na Kopečku orientací v terénu.

Tento den se velice vydařil a tímto děkujeme všem organizátorům za poučné přednášky a velice zajímavé ukázky.

 

(Adéla Frlausová a Kateřina Kňourková , VII.A )

 

Pár fotografií najdete zde:

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30