/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Kurz vodní turistiky, kterého se účastnili žáci 6. až 9. tříd spolu s přáteli ze Slovenska, pořádala ZŠ MIKULOV,Valtická 3 počátkem června. Sjížděli jsme Vltavu na kánoích, raftech a člunech „Pálava“. Vedoucími kurzu byli pan ředitel Souchop, který je zkušený už z jiných kurzů, pan Tureček a učitelé ze Slovenska. Každou noc jsme přespávali v jiném kempu ve stanech. Překonali jsme i hodně jezů, při projíždění kterých jsme se vodáckým jazykem řečeno „udělali“ - spadli do vody. Počasí bylo ze začátku hezké, ale potom nám nepřálo – déšť a zima nás nakonec donutily k rozhodnutí, že pojedeme o jeden dříve domů. Po návratu do školy jsme prošli vodáckým křtem.

A těšíme se na další kurz a děkujeme za uspořádání takové akce.

David Březina (8.A)

Foto zde

V neděli 1. 6. 2008 ráno nastupujeme před naší školou do luxusního autobusu, kde už na nás čeká dvacet žáků ze škol z Osvětiman a Boršic a vydáváme se na dlouhou cestu za poznáním královského města na Temži – Londýna. Za chvíli už projíždíme Vysočinou, Jižními Čechami a v Českém Krumlově přibíráme další dvacítku žáků. V 16.00 přejíždíme státní hranici. I když čas nám krátí několik filmů, cesta Německem, Belgií i Francií je velmi dlouhá. Ráno ve 4.00 jsme v Calais. Čeká nás celní odbavení a cesta eurotunelem pod kanálem La Manche. Čas na svých hodinkách musíme vrátit o hodinu zpět.

A už nás vítá Londýn. Celí rozlámaní z náročné cesty vystupujeme, procházíme kolem sochy i muzea Sherlocka Holmese a vydáváme se na ranní vycházku do Regent´s parku. Typický anglický trávník, stromy, růžová zahrada, jezírko, vodopád, spousta vodních ptáků, veverky. Tady posnídáme a nasbíráme síly na velmi náročný den plný památek a různých atrakcí. Jako první nás čeká muzeum Madame Tussaud´s – muzeum voskových figurín. Fotíme se s královskou rodinou, herci, zpěváky, sportovci. Někteří nebojácní navštíví i příšery ve sklepení, nakonec sedáme do „taxíků“ a seznamujeme se s historií Anglie. Pak následuje krátké zastavení ve velmi rušné oblasti Londýna Piccadilly Circus a čínské čtvrti Soho. Odpoledne se přesunujeme na Trafalgar Square pod památník admirála Nelsona. Následuje National Gallery s díly známých světových malířů. Po Golden Jubilee Bridge přejdeme na druhý břeh Temže, nasedneme do kabinek největšího ruského kola na světě – London Eye, abychom si prohlédli město z výšky 135 m. Večer si pro nás přijedou „naše“ rodiny a už je to jen na nás.

V úterý nás autobus veze ke královskému letnímu sídlu ve Windsoru. I když celý den prší, nám to nevadí, protože tato nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence je opravdu nádherná. Pak nás čeká chlapecká škola v Etonu, kde studovali i synové princezny Diany

a prince Charlese. Odpoledne se vydáváme zpět do Londýna - Westminster Abbey, The Houses of Parliament, Clock Tower (Big Ben), Downing Street 10, Buckingham Palace.

Ve středu ráno se scházíme na „meeting pointu“ se všemi zavazadly, loučíme se s rodinami a vyjíždíme na poslední den našeho pobytu. Projdeme se po Tower Bridge a už stojíme před pevností Tower of London – čekají nás korunovační klenoty, beefeatři, havrani, muzeum rytířských brnění, mučírny. Projdeme se po St. Katharine Docks, nasedáme na loď a po Temži se plavíme na poloostrov Greenwich. Navštívíme National Maritime Museum a vydáme se k Royal Observatory, abychom mohli u nultého poledníku stát jednou nohou na západní a jednou nohou na východní polokouli. V 19.00 se loučíme s Londýnem a vydáváme se na dlouhou cestu domů.

Ve čtvrtek v 11.00 dopoledne vjíždíme do České republiky. V 17.30 je naše cesta u konce. Prožili jsme moc krásné dny, viděli spoustu památek, poznali kousek cizí země, všichni jsme se chovali vzorně a hlavně jsme se vrátili v pořádku domů.

Foto z naší cesty zde.

Moderní informační technologie nabízí žákům a studentům finančně dostupné možnosti, jak vyzkoušet jazykové znalosti – chat, e-mail . . .

Jazyková vybavenost se pro mladého člověka stává nezbytností a praxe, ať již pobyt v zahraničí, nebo jakýkoliv druh komunikace, úroveň znalostí může jen zdokonalit. Proto hledáme prostředky a možnosti, jak našim žákům uvést komunikaci do praxe.

3. – 5. 6. 2008 jsme přijali na základní škole Valtická v Mikulově 11 studentů se dvěma vyučujícími polského gymnázia v Siedliskach. 7 dětí bylo přijato v rodinách, zbývající ubytovali vyučující.

Děkujeme panu Ing. P. Marcinčákovi za poskytnutí noclehu pro obě doprovázející vyučující a řidiče.

Česko-polské dvojice žáků si prohlédly zámek, byly přijaty paní místostarostkou

a panem starostou, zdolaly i Svatý kopeček. I když se ve středu k večeru nepodařilo dětem vyhnout dešti, táborák se díky panu učiteli Míčkovi konal. Opékaly se špekáčky, zmizely i sladkosti.

Pan učitel Šíma připravil, stejně jako polské kolegyně, texty písní a děti s vyučujícími zkoušely zpívat za doprovodu kytar paní zástupkyně Kudrnové a pana učitele Šímy.

Jistě nikoho nepřekvapí, že se nedalo vyhnout „Jóžinovi z bážin“- polští chlapci přezpívali i aktuální satirický text.

Setkání přineslo oboustranně mnoho nových poznatků o životě našich sousedů.

Překlad mailu z 8. 6. 2008

Ještě jednou ahoj !

Všichni jsme Mikulovem okouzleni !!!! Pro nás to byla cesta snů J Když jsme ve čtvrtek odjížděli z města, všichni v autobuse byli potichu, dívali se z oken. Na straně jedné chtěli domů, ale na straně

druhé byli smutni, že toto dobrodružství končí. Nebyli jsme okouzleni jen Mikulovem, ale také lidmi, tedy Vámi. Byli jste tak milí, o všechno jste se starali a za nás všechno platili! Mnohokrát děkujeme !!!!

Doufám, že se naše spolupráce bude dále dobře rozvíjet a příště se setkáme u nás,

v Polsku !!! Srdečně Vás zveme !

Kdo ví, třeba se najdou sponzoři, kteří pomohou uhradit 50-60 tisíc na dopravu ?

Nebo se nám podaří uspět s některým ze zadaných projektů ?

Zatím si mohou děti pilně dopisovat a spřádat plány na další setkání

Velký dík patří hlavní organizátorce setkání Zdence Kubíčkové.

Foto z návštěvy zde.

Novou zkušenost mají pedagogové a především děti-umělci ze ZŠ Valtická Mikulov z obou jejich budov Valtická i Pavlovská. Od 3. června 2008 prezentují své výtvarné práce v Městské galerii na mikulovském náměstí. Tento nádherný prostor zapůjčilo zdarma Město Mikulov, aby naši malí výtvarníci ukázali, jak úžasné výtvarné techniky zvládnou, co všechno vyrobí a jak nádherná díla pod jejich rukama v průběhu celého školního roku vznikají.

Vernisáž výstavy se uskutečnila v úterý 3. června 2008 za účasti představitelů města a odboru kultury, nechyběli také někteří známí mikulovští umělci, rodiče a především naše děti, které se představily nejen na vystavovaných obrázcích.

K příjemné atmosféře vernisáže přispěly malým hudebním programem. Paní kuchařky z obou budov připravily velmi chutné občerstvení, za což jim mnohokrát děkujeme. Zvláštní poděkování patří pedagogům, kteří se ve svém volném čase věnovali instalaci výstavy, a také všem, kteří se přijdou na první výstavu našich dětí podívat. Výstava nazvaná „Rok na naší škole“ bude pro veřejnost otevřena až do 13. června od úterý do pátku vždy do 17 00 hodin.

Foto z akce zde

Letošní oslavy Dne dětí jsme naplánovali na pátek 30. května. Žáčkům 1. stupně ZŠ Valtická patřil celý den již od ranních hodin. Místo klasické výuky v lavicích se se svými vyučujícími vydali poznávat krásy našeho města, zamlsat si a někteří podnikli výlet do nedalekého Jezdeckého klubu pana Hlavenky. Každý odvážlivec si zde vyzkoušel jízdu na osedlaném koni, prohlédli si ustájené koně a pozorovali koně ve volném výběhu. Zázemí pro odpočinek v horkém dopoledni poskytl pan Hlavenka dětem v prostoru restaurace, kde načerpaly síly na zpáteční cestu do školy.

Tím ale oslavy Dne dětí neskončily. Na odpoledne byl na ozvučeném školním hřišti připraven malý kulturní program a zábavné soutěže s odměnami, kterých se zúčastnily nejen děti, ale také spousta rodičů a pedagogů školy. Příjemnému dnu přálo především hezké počasí a tak se nakonec všichni sešli u táboráku, kde se opékaly špekáčky, hrálo na kytary a zpívalo. Nechyběla dobrá nálada, legrace a spokojenost. Letošní Den dětí se vydařil díky úsilí pedagogů a také rodičů, kteří se postarali o občerstvení pro naše oslavence.

Poděkování patří firmě EXVER FOOD s.r.o. v zastoupení pana Hlaváče, firmě CRYSTALIS v zastoupení pana Ragána, společnosti COOP Mikulov.

Foto z akce zde.

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30