/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Dům dětí a mládeže uspořádal turnaj v přehazované dívek 6. a 7. tříd. Celkem se zúčastnilo 5 družstev, která se utkala ve vzájemných zápasech. Vítězem se nakonec stalo družstvo ZŠ Hraničářů, naše 2 družstva se také probojovala na stupně vítězů.

Pořadí:
1. ZŠ Hraničářů 7. tř.
2. ZŠ Valtická 7. tř.
3. ZŠ Valtická 6. tř.
4. GSS sekunda
5. GSS prima

Foto zde.

Ve čtvrtek 15. května odpoledne proběhla na Základní škola Mikulov, Valtická 3 prezentace dějepisného projektu žáků VII.A třídy.

Sedmáci si vypracovali každý svůj projekt ve formě prezentace na interaktivní tabuli a dále pracovali na hmotných projektech k zadaným tématům naší historie. Hmotnými projekty byly například obrazy, mozaiky, koláže, sošky z keramické hlíny, šperky nebo model hradiště.

Témata projektů byla např. Karel Veliký, Justinián I., Sámova říše, Velká Morava, středověká města, Přemysl Otakar II., Jan Lucemburský, Karel IV., Jan Hus, Jiří z Poděbrad, stoletá válka, renesance, Rudolf II. nebo třicetiletá válka.

Sedmáci nejprve předvedli své prezentace a poté popsali a okomentovali své hmotné projekty. Na žáky se přišli podívat jejich rodiče nebo jiní rodinní příslušníci, ale i učitelé 2. i 1. stupně.

Práce žáků hodnotila porota, kterou vytvořily p. uč. Helena Chocholušková, Jana Fojtíková a Ludmila Děngeová. Porota vyhodnotila 3 nejlepší projekty- prezentace na interaktivní tabuli se nejvíce povedla Kateřině Štifilové, hmotný projekt v podobě velkomoravského hradiště měla nejlepší Martina Pregetová a komplexně nejlepším autorem projektu se stal Marek Machajdík. Dále byl pochválen za svůj výstup také Tomáš Brzák a Lukáš Mlýnek.

Všechny žáky je však třeba pochválit za jejich snahu a práci navíc, tentokrát opravdu připravili svým rodičům i učitelům pěkné odpoledne. Děkujeme také rodičům, že za námi přišli do školy za trochu jiným účelem než chodí obvykle.

Jindřiška Kudrnová

Foto zde.

Když se řekne maratón, většina lidí si jako první vybaví běh na dlouhou trať. Na naší škole je však maratón synonymem pro čtení.

Třída IX.A ZŠ Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav zorganizovala ve dnech 12.- 13. května 2014 již 7. ročník čtenářského maratónu. Cílem tohoto maratónu bylo zapojit do čtení co nejvíce žáků naší školy a najít vztah ke knížkám a čtení jako takovému.

Letos si žáci 1. stupně na Valtické vybrali knížky o děvčátku Heidi podle příběhu Johanny Spyriové (Heidi a její kamarádi, Heidi a strašidelný zámek, Heidi, děvčátko z hor a Heidi na cestách), děti na Pavlovské četly knihy Se zvířátky do pohádky, Honzíkova cesta, Děti z Bullerbynu, Pipi Dlouhá punčocha, Záhada tajemného dopisu a Fimfárum a žáci 2.stupně knihy Pán prstenů I a II, jejichž autorem je J. R. R. Tolkien.

Do čtenářského maratónu se zapojilo celkem 17 tříd, nechyběli ani malí prvňáčci. Čtení bylo zahájeno v pondělí 12. května v 8:00 hod. a podle rozpisu skončilo až druhého dne, v úterý 13. května ve 13:30 hod. Někteří žáci četli jen pár minut, jiní v celkovém součtu dosáhli téměř 2 hodiny.

Deváťáci přespali ve škole a „nesli“ nejdelší čtenářskou štafetu. Četli totiž celou noc a skončili až druhého dne.

V letošním ročníku jsme nedosáhli rekordního času 29 hodin 38 minut ze 6. ročníku, hodně jsme se však rekordu přiblížili, v celkovém součtu jsme četli 29 hodin 30 minut.

A na závěr několik nej. Nejmladšími čtenáři byli prvňáčci z obou budov- z budovy na Valtické Matěj Mikuška, z budovy na Pavlovské Simona Šopíková. Nejdéle četla Stanislava Dvořáčková z IX.A- celkem 115 minut. Maratónu se zúčastnilo celkem 175 žáků ze 17 tříd. Přečetlo se celkem 1011 stran textu.

Deváťákům se pod vedením paní učitelky Jany Fojtíkové podařilo uspořádat pěknou akci. Kromě čtení se večer hrály různé hry, opékali jsme špekáčky a nechyběla dobrá zábava.

Děkujeme všem žákům školy, kteří se do maratónu zapojili.

Již teď se těšíme na další ročník. Překonáme příští rok rekord?

Mgr. Jindřiška Kudrnová

Foto zde.

Ve středu 23. dubna a ve čtvrtek 24. dubna 2014 proběhla ve středisku volného času Lužánkách, pracovišti Labyrint regionální přehlídka dětských recitátorů s názvem Dětská scéna 2014. Jedná se o krajské kolo recitační soutěže, ve kterém měla své zastoupení i naše škola, ZŠ Mikulov, Valtická 3.

Naše recitátorky a recitátoři se v obrovské konkurenci vůbec neztratili, spíše naopak. Téměř všichni úspěšní z oblastního kola konaného v Mikulově získali ocenění. Amálka Kmetová z první třídy v nulté kategorii ocenění za recitaci, Šimon Svoják ze III.B v I. kategorii cenu diváka a zazářila i Kateřina Dostálová ze VII.B v 3. věkové kategorii, neboť svým přesvědčivým výkonem získala na svou stranu diváky a také obdržela cenu diváka. Mezi recitátory se neztratil ani Ondřej Valů z IX.A, který také předvedl pěkný výkon. Všem recitátorům blahopřejme k jejich úspěchům a věříme, že i v příštím roce uslyšíme řadu pěkných textů či básní.

recitace

V letošním roce zazněly nejčastěji verše Jana Skácela, Josefa Kainara, Jana Nerudy či Jiřího Suchého a také texty např.

Malí recitátoři připravili všem přítomným i porotě velmi pěkný den plný poezie a textů či úryvků z textů a dokázali tak, že čeština je malebný a libozvučný jazyk.

Ivy Procházkové, Jaroslava Žáka, Karla Poláčka nebo Ireny Douskové.

Recitace krajské kolo v Brně (46)

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31