/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

28. dubna proběhl v Břeclavi okresní přebor v atletice žáků a dorostu. Závodů se zúčastnila i žáci ze ZŠ Mikulov, Valtická.

Přestože byla skupina počtem nevelká, dosáhli mladí atleti velmi dobrých výsledků.

Patrik Miker se stal přeborníkem okresu v kategorii mladších žáků v běhu na 60 m, ve skoku dalekém skončil druhý a v hodu kriketovým míčkem šestý.

Stříbrnou medaili přivezl Tomáš Kováč z vrhu koulí a bronzovou Julie Kapitančíková z hodu kriketovým míčkem.

Další hezké umístění získali Martin Dudáš 6. místo ve vrhu koulí, David Volařík 6. místo ve skoku dalekém a 4. místo Lucie Zedníková v kategorii dorostenek v běhu na 800 m.

Je vidět že i malé školy se můžou úspěšně změřit své síly se sportovními školami

V naši žáci (mladí sportovci) se v konkurenci sportovních škol neztratili a těší na další sportovní zážitky.

Foto zde.

V úterý 3. května se uskutečnilo okrskové kolo v minikopané Mc Donald´s CUP ve Valticích.

Tento turnaj , který se těší podpoře ČMFS a MŠMT, vstoupil již do svého 14. ročníku a je určen pro žáky 1. - 5. tříd.

Tohoto fotbalového svátku se zúčastnili i malí fotbalisté ze ZŠ Mikulov, Valtická. Po loňském úspěchu, kdy se mladší kategorie (1. - 3. třída) dostala až do krajského kola a tam skončili žáci třetí, všichni očekávali postup. První kategorie skutečně postoupila do okresního kola v Břeclavi, ale druhá kategorie (4. - 5. třída) musela přenechat postup Moravskému Žižkovu, když ve finále nešťastně prohráli 1:0 (přestože v základní skupině tento tým porazili 2:0).

Přes nepřízeň počasí a soustavnému dešti měla utkání velmi dobrou úroveň a výkony mladých fotbalistů jsou příslibem do dalších let.

Foto zde.

Třída IX.A ZŠ Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav zorganizovala v pátek 13.května 2011 již 4. ročník čtenářského maratónu. Cílem tohoto maratónu bylo zapojit do čtení co nejvíce žáků naší školy a najít vztah ke knížkám a čtení samotnému.

Letos si žáci vybrali knihy známé české autorky Lenky Lanczové. Během maratónu účastníci stačili přečíst dívčí romány- Tajná láska, dále Kam se vytrácí láska a stihli také začátek knihy Kde končí svět. Ti nejmenší čtenáři přečetli pohádkové knížky K. J. Erbena a H. Ch. Andersena.

Čtenářského maratónu se zúčastnily všechny třídy, nechyběli ani malí prvňáčci. Čtení bylo zahájeno na ulici Valtická v 8:00 hod. a podle rozpisu skončilo až druhého dne- 14. května. Někteří žáci četli jen pár minut, jiní v celkovém součtu dosáhli i více než hodinu.

Deváťáci přespali ve škole a „nesli“ nejdelší čtenářskou štafetu. Četli totiž celou noc a skončili až v 8:00 hod. ráno.

Ve 4. ročníku jsme nedosáhli rekordu z roku 2. ročníku, který činil- 29 hodin 30 minut, letos jsme dosáhli času 28 hodin 20 minut.

A na závěr několik nej. Nejmladšími čtenáři byli prvňáčci z obou budov- z budovy na Valtické Ondřej Lauer, z budovy na Pavlovské Adéla Laznikcá. Nejdéle četla Zdenka Kosinová z IX.A- celkem 201 minut. Do maratónu se zapojila i naše bývalá žákyně, hlavní organizátorka loňského ročníku, Denisa Večeřová. Maratónu se zúčastnilo celkem 207 žáků z 16 tříd. Přečetlo se celkem 742 stran textu

Deváťákům se pod vedením paní učitelky Jany Fojtíkové podařilo uspořádat pěknou akci, která se určitě vydařila, i když nebyla jednoduchá na organizaci. Kromě čtení se večer hrály různé hry, opékali jsme špekáčky a nechyběla dobrá zábava. Adam Pavelka dokonce svým spolužákům upekl ořechovou a mramorovou bábovku a maminky Zdenky Mlýnkové a Tomáše Houby již tradičně připravily sladké překvapení- výborné koláčky a zákusky.

Již teď se těšíme na další ročník. Překonáme příští rok rekord?

Foto zde.

18. května 2011 vyjeli žáci 2.stupně Základní školy Mikulov, Valtická 3 do hlavního města Vídně, aby navštívili místní operu. Přivítala je nádherná budova Volskoper s pěkným hledištěm a prostorným jevištěm. Děvčata a chlapci zhlédli divadelní představení My fair lady. Zpěváci předvedli bezvadné výkony, ale ze všeho nejlepší byl divadelní orchestr. Představení se všem líbilo, i když zpěv v němčině byl pro mnohé z nás tak trochu oříškem.

Návštěva opery ve Vídni byla další aktivitou projektu Comenius, který se zaměřuje na posilování jazykových schopností a dovedností žáků. V rámci tohoto projektu si žáci i učitelé předávají své zkušenosti a především aktivně procvičují cizí jazyky- německý a anglický. Nedávno jsme v projektu Comenius společně vystoupali na kopec Turold v Mikulově a v blízké budoucnosti nás čeká taneční festival v St. Pöltenu a zejména pak v červnu týdenní výměnný pobyt, tentokrát našich žáků v rakouských rodinách. Aktivity projektu zakončíme společným tanečním vystoupením našich žáků a rakouských kamarádů.

Foto zde.

Text

Foto zde

Žáci naší školy se díky projektu Recyklohraní dovídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost přímo třídit drobné vysloužilé spotřebiče. Škola loni předala k recyklaci také staré televize a monitory z počítačové učebny. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci žáky vytříděných elektrozařízení v rámci projektu Recyklohraní.

Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše ZŠ v loňském roce uspořila 3 kWh elektřiny, 68 litrů ropy, 17 234 litrů vody a 155 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1 tunu CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 3 tuny“.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.

Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektrospotřebiče nevyhazují do směsného odpadu nebo dokonce do přírody, ale nosí je do sběrného dvora.

V projektu Recyklohraní jsou škole připisovány body, které může proměnit za věcné odměny. Touto cestou děkujeme všem žákům školy, kteří se podílejí i na recyklaci baterií a drobného elektrozařízení.

V pondělí 18. dubna 2011 se uskutečnil na Základní škole Mikulov, Valtická 3 „velikonoční jarmark“. Akce se kromě naší školy zúčastnily i MŠ Habánská, Biliculum a DDM.

Na jarmarku byly vystaveny výrobky dětí s velikonoční tematikou. Tato výstavka byla ukončena programem pohádek, písní, básní a hudebních ukázek žáků ze školní družiny ze ZŠ Valtická a MŠ Habánská. Děti svým vystoupením přivítaly jaro a velikonoční svátky.

Jana Davidová

Foto zde.

Ve středu 13. 4. se Vojtěch Hondl ze VII.A třídy ze Základní školy Mikulov, Valtická 3 zúčastnil krajského kola recitační soutěže v Brně. Tato soutěž má laťku nasazenou velmi vysoko, a proto jsme rádi, že se v těžké konkurenci Vojta dokázal prosadit a získal ocenění Objev roku. Vojtovi gratulujeme a přinášíme vám rozhovor s ním.

Vojtěch Hondl ořez kompr

Jaké ocenění jsi na soutěži recitátorů získal?

Získal jsem ocenění objev roku.

Jaké byly tvoje pocity po obdržení této ceny?

Měl jsem z toho velkou radost, protože konkurence byla opravdu velká.

Jak se ti recitovalo?

Recitovalo se mi dobře, byl jsem v pohodě. Neměl jsem ani trému. Snažil jsem se prodat to, co jsem se naučil.

Co sis k recitaci připravil?

Připravil jsem si báseň od Jiřího Weinbergera Na plotně. Báseň je vlastně jakási hra se slovy, je moderní, zajímavá, dokáže posluchače zaujmout.

Jaká byla na soutěži atmosféra?

Atmosféra mi připadala spíše kamarádská než soutěžní.

Co bys řekl o úrovni recitátorů?

Úroveň recitátorů podle mě byla velmi vysoká, všichni byli výborní, bylo velmi těžké někoho vybrat, aby získal nějakou cenu.

Jak se ti na soutěži líbilo?

Líbily se mi zejména výkony účinkujících, vše bylo dobře předem připraveno. Porota to měla těžké, byla k nám vstřícná a milá. Na začátku mě nadchlo divadlo.

Těšíš se na další rok? Určitě se zúčastníš znovu.

Příští rok se zúčastním zase. Bylo to fajn.

Jindřiška Kudrnová

Jako každý rok tak i letos se zúčastnili deváťáci z naší školy sběru odpadků na Svatém kopečku.Celá akce proběhla ve středu 23.3. 2011. Uklízelo celkem 21 žáků a paní učitelky Jana Fojtíková a Maria Janečková.

V 9.00 hodin jsme se vyrazili cestou od naší školy směrem na Kopeček – nejprve na první a druhý palouček, potom jsme se rozdělili a vydali dvěma cestami směrem ke kapli na vrcholu. Byli jsme velmi překvapeni, co všechno na Kopečku lidé od minulého jara „zapomněli“ – dětskou autosedačku, plastové a skleněné lahve – někdy i s náplní, použité dětské plenky, obaly od čokolád, sladkostí, ale i trička, svetry, zbytky matrací…… .

Za necelé 3 hodiny úklidu jsme v nám určené části Kopečku nasbírali 10 velkých plastových pytlů různých odpadků !!!!

Akce se zdařila. Všichni jsme se tímto ponaučili a uvědomili jsme si, jak je nutné neznečišťovat přírodní krajinu. Doufáme, že příštím rokem už bude náš Svatý kopeček mnohem čistější.

Za žáky IX.A ZŠ Valtická Mikulov Adéla Frlausová a Lucie Zedníková

 

Kopeček 1

 

Kopeček 2

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31