/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Osm děvčat a osm chlapců ze ZŠ Mikulov, Valtická č. 3 se se svými učiteli setkalo 8. - 9. 5. 2009 s dětmi a jejich doprovodem z partnerských škol ze Slovenska, Chorvatska a Maďarska. Po minulém úspěšném srazu v chorvatském Čakovci se letošní IV. ročník sportovního projektu Sport bez hranic uskutečnil v malebném maďarském městečku Jászberény.

Do autobusu vypraveného z ještě spícího Mikulova v Bratislavě přistoupili žáci a pedagogové z družební ZŠ Zdeňka Nejedlého. Další cesta probíhala společně. Srdečným přivítáním, bohatým občerstvením a přijetím u primátora města Dr. Józsefa Gedeiho začal příjemný pobyt pro všechny zúčastněné.V odpoledních hodinách si naše výprava prohlédla zajímavosti centra Jászberény a společně s ostatními skupinami místní ZOO. Po bohaté a chutné večeři byl náš pestrý program dne završen ukázkami tanců místního folklórního souboru.

Dopoledne druhého dne bylo naplněno sportem. Pod státními vlajkami za zvuku fanfár nastoupilo pět družstev ke sportovnímu klání. Soutěžilo se ve štafetovém běhu smíšených družstev, v kopané chlapců a ve vybíjené dívek. Body za výsledky v disciplínách se sčítaly. Všichni se snažili vzorně reprezentovat svoji zem, město i školu. Žáci naší školy získali pohár přátelství za 3. místo. Bude všem připomínat nevšední zážitky z pobytu.

Příští ročník mezinárodního setkání sportující mládeže se uskuteční v Mikulově. Rádi se zhostíme náročné organizace této akce. Již dnes se těšíme na své přátele.

 

Mgr. Marie Janečková

Foto zde.

Pomáháme přírodě

 

V dnešní době, době plné nejen nekončících politických šarvátek, hospodářských krizí a smrtelně nebezpečných chřipek, ale především plné jedovatých výfukových plynů, radioaktivních odpadů a nezpracovatelných látek, by se každý člověk měl snažit pomoci přírodě před tunami odpadů, kterými ji každým dnem zamořujeme.

A proto jsme se i my, žáci a žákyně 7.-9. tříd ZŠ Mikulov, Valtická 3, rozhodli našim lesům ulehčit trápení a ku příležitosti Dne Země jsme se vydali ve středu 29.4. 2009 na Svatý kopeček a zbavili jsme ho všech odpadků, nepořádku, věcí a všeho ostatního, co mezi rostliny a zvířátka nepatří. Nevidět to na vlastní oči, nikdy bychom asi nevěřili, co všechno dokážeme my, jako ,,vyvinutí" homo sapiens sapiens, do přírody odhodit: staré potrhané oblečení, boty, různé stolní hry, láhve jak skleněné, tak i PET láhve, sáčky, psací potřeby, a dokonce i použité hygienické potřeby a plno dalších jiných věcí. Počasí nám vcelku přálo, ze začátku se sice zdálo, že moc štěstí mít nebudeme, a někteří z nás se strachovali, že se vrátíme zpět do školních lavic, ale nakonec se vyjasnilo, my jsme si užili hezký den se sluníčkem v zádech a odcházeli jsme s pocitem dobře vykonané práce.

 

Stromy nám jen tiše děkovaly...

 

Lenka Kapustová IX.A tř.

Foto zde.

Už šestým rokem pořádala naše škola na budově Valtická okrskové kolo ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd. Letošní turnaj se konal 29. dubna a opět se hrálo o postup do okresního kola, které se uskuteční 13. května v Hustopečích.

Letošního turnaje se opět zúčastnilo šest družstev chlapců a čtyři družstva dívek. O vítězství bojovali žáci ze ZŠ Dolní Dunajovice, ZŠ Hlohovec, ZŠ Valtice a samozřejmě žáci z mikulovských škol ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická – Pavlovská.

Počasí k nám letos bylo trošku vlídnější, ráno sice bylo zataženo, ale v průběhu dopoledne na nás vykouklo i sluníčko.

Z vítězství se radovaly dívky ze ZŠ Hraničářů, na druhém místě skončily dívky ze ZŠ Valtická – budova Pavlovská a z třetího místa měly radost naše dívky. V kategorii chlapců na prvním místě skončila ZŠ Hraničářů, druhá ZŠ Dolní Dunajovice a třetí bylo naše chlapecké družstvo.

Všem umístěným gratulujeme a těšíme se na další ročník.

 

 

Mgr. Turečková Šárka

 

vybíjená kompr

Dne 22.4.2009 byly pozvány děti a učitelé z Poysdorfu při příležitosti Dne Země

ke společnému výstupu na Sv. kopeček. Tento mezinárodní výstup se už stává hezkou tradicí našich škol. Ve středu ráno jsme netrpělivě vyhlíželi děti z Poysdorfu. Bylo nádherné počasí, svítilo slunce a vál jarní vítr s vůní Pálavy. Ani jsme se nenadáli a najednou přijel bílý autobus s našimi přáteli. Vyučující a žáci IBHS Poysdorf měli pro nás tentokrát překvapení - přivezli nám kvetoucí jablůňku do školního arboreta, kterou jsme hned společně zasadili.

Byli jsme moc rádi že se opět vidíme. Naposledy jsme se viděli v Brně při společné návštěvě historického centra Brna a výstavy Tutanchamon. S dětmi z Poysdorfu jsme se hned skamarádili. Nejvíce jsme si přáli, aby se u nás cítili dobře a odnesli si pěkné zážitky

a vzpomínky. Vyučující nás rozdělili do tří skupin s rakouskými dětmi. Po cestě nás čekalo několik úkolů.

Nejvíce se nám líbilo, že jsme museli zazpívat písničku o jaru nebo o nějakém ptáčkovi. Moc nám to nešlo, tak jsme raději pokračovali k vrcholu Svatého kopečku. Zbývající úkoly byly jednodušší, tak jsme mohli s rakouskými dětmi co nejvíce komunikovat. Byla to legrace, domlouvali jsme se rukama nohama, ale nakonec jsme se domluvili. Za chvíli jsme byli nahoře. V nalezeném „pokladu“ byl pro každého kousek mlsu. Dali jsme si mírný odpočinek, vyfotografovali jsme se, abychom měli na co vzpomínat a vydali se na zpáteční cestu.

Když jsme se jich zeptali, jestli se jim tady líbí okolí Pálavy, odpověděli:“Es ist sehr schon hier, aber Sie müssen auch in unsere Schule nach Poysdorf kommen“.

 

Nechali jsme si to přeložit od jejich spolužáka, který umí česky. Byli jsme moc rádi, že nás chtějí také pozvat k nim do školy.

Za to dopoledne co jsme s nimi strávili jsme se naučili od nich pár slovíček, například warum, was, du bist schön, sie sind gute Freunde…a oni zase některá od nás. Jsme moc rádi že máme možnost scházet se na společných akcích s dětmi z Poysdorfu…

 

Hallo

Kateřina Kňourková

Foto zde.

Čtenářský maratón

 

Třída VII.A ZŠ Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav zorganizovala ve středu 22.dubna 2. ročník čtenářského maratónu. Cílem tohoto maratónu je zapojit do čtení co nejvíce žáků naší školy a najít vztah ke knížkám a čtení samotnému.

Letos organizátoři vybrali Letopisy Narnie C. S. Lewise. Během maratónu účastníci stačili přečíst díly- Čarodějův synovec, Lev, čarodějnice a skříň, Kůň a jeho chlapec, Princ Kaspian, Plavba jitřního poutníka a Poslední bitva.

Čtenářského maratónu se zúčastnily téměř všechny třídy, nechyběli ani malí prvňáčci. Čtení bylo zahájeno na ulici Valtická v 8:00 hod. a podle rozpisu skončilo na ulici Pavlovská až druhého dne- 23. dubna v 14:30 hod. Někteří žáci četli jen pár minut, jiní v celkovém součtu dosáhli i hodinu.

Sedmáci přespali ve škole a „nesli“ nejdelší čtenářskou štafetu. Četli totiž celou noc a skončili až v 7:25 hod. ráno. Na ně pak navázaly děti z Pavlovské.

2. ročník prodloužil čas maratónu, zatímco loni byl základní čas stanoven na 21 hodin a 10 minut, letos jsme dosáhli nového rekordu- 29 hodin 30 minut.

A na závěr několik nej. Nejmladšími čtenáři byli prvňáčci z obou budov. Nejdéle četla Denisa Večeřová z VIII.A třídy, celkem 65 minut. Maratónu se zúčastnilo celkem 230 žáků z 16 tříd, nejvíce ze VII.A- 19 čtenářů. Přečetlo se dohromady 2 015 stran.

Sedmákům se pod vedením paní učitelky Jany Fojtíkové podařilo uspořádat pěknou akci, která se určitě vydařila, i když nebyla jednoduchá na organizaci. Kromě čtení se večer zpívalo a hrálo na kytaru a nechyběla dobrá zábava.

Již teď se těšíme na další ročník. Překonají žáci nový čas 29 hodin a 30 minut?

 

Mgr. Jindřiška Kudrnová

Foto z akce zde.

5. ročník oblastního kola recitační soutěže

 

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav uspořádala 1.dubna 2009 tak trochu jubilejní 5.ročník oblastního kola recitační soutěže. Tento rok se do soutěže zapojilo celkem 42 dětí z mikulovských škol i škol z našeho okolí. Hlavní pořadatelkou byla paní učitelka Mgr. Lenka Buchtová.

Soutěž byla rozdělena do dvou částí- recitace a dramatizace. Všichni zúčastnění předvedli výborné výkony. Vždyť měli velmi dobrou motivaci! Dva vítězové jednotlivých kategorií postupují do krajského kola do Brna a tam budou mít možnost porovnat své výstupy s recitátory celého našeho kraje. Letošní rok přinesl změnu, vloni totiž v Brně vítězové našeho oblastního kola zazářili, a tak tentokrát nepostupuje jeden, ale hned dva nejlepší z každé kategorie.

Porota vybírala ty nejlepší a neměla to vůbec jednoduché. Letos v porotě zasedli Věra Sobotová, Jan Doležal a slečna Dostálová. Tímto bychom členům poroty chtěli poděkovat za jejich nelehké rozhodování.

Náš dík dále patří SOU Mikulov za sponzorský dar, cukrářská dílna totiž dětem vyrobila sladkou odměnu, výborné zákusky. Děkujeme i Městskému úřadu Mikulov za zapůjčení velmi pěkného prostoru k pořádání soutěže- kinoklubu.

Na uspořádání celé akce se finančně podílelo také SRPDŠ při Základní škole Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav.

Gratulujeme všem vítězům k postupu do krajského kola a vážíme si výkonů všech recitátorek a recitátorů a přejeme jim hodně úspěchů v dalších soutěžích. Už teď se těšíme na příští ročník.

Foto z akce zde. Kdo chce vidět foto ze školního kola ....zde

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31