/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Ve čtvrtek 18.3. 2010 se zúčastnili všichni žáci ZŠ Mikulov, Valtická festivalu

dokumentárních filmů s názvem Jeden svět, jehož cílem je seznámit diváky

s problémy současné doby.

Projekce byla rozdělena do dvou skupin podle věku .

Pro nás, žáky druhého stupně, byly vybrány celkem 4 filmy s různou tématikou:

a) Na kole za svobodou = byl zde představen projekt dobrovolníků z anglického Bristolu, kteří sběrem a opravou starých jízdních kol pomáhají žadatelům o azyl

zapojit se do pracovního života

b) Meatrix: příběh čuníka = tento animovaný film nám ukázal pravdu o zacházení se zvířaty ve velkofarmách

c) Adam = příběh byl zaměřen na problém změny pohlaví

d) Tak to vidím já – Pepa = seznámili jsme se s příběhem 14letého českého chlapce, který pochází z velmi chudých poměrů. Zaujaly nás jeho snahy vydělat

peníze, jeho sny o tom, co je štěstí, a přání, která se výrazně liší od přání většiny dětí.

Mezi filmy s námi o těchto tématech diskutovala paní Sylva Chludilová a také my jsme se zamýšleli nad tím, že naše problémy jsou malé ve srovnání s těmi,

které musí řešit lidé v různých koutech světa.

Michal Šik, VIII.A

Čtenářský maratón 2010

Dne 22.4.2010 se na ZŠ Mikulov,Valtická 3 konal již 3.ročník čtenářského maratónu.

V letošním roce akci zorganizovala 9.A třída, která ve škole strávila celou noc, aby se nepřetržitě četlo 24 hodin.

Čtení odstartovala 1.B třída v 8:00 hodin, maratón zakončila 9.A třída v 8:00 hodin dalšího vyučovacího dne a předala štafetu ZŠ Mikulov Pavlovská ,kde se četlo 380minut a zúčastnilo se 108 žáků, kteří celkově zdolali 286 stran.

A co to vůbec čtenářský maratón je? Jedná se o projekt,kde si čtenáři celé školy vyzkouší hlasité čtení v rozsahu několika minut. Žáci si tím zlepšují své čtenářské dovednosti a získávají lásku ke knihám.

Celkem se zúčastnilo 218 čtenářů obou škol.

Nejdéle četla žákyně 9.B třídy Šárka Šubová (2hodiny a 38minut) a za ní se umístil Robin Diwulski (1hodina a 27minut) ,který obsadil druhé místo pouze o dvě minuty před Tomášem Jochcem (1hodina a 25minut).

Žáci na ZŠ Valtická četli knihu Eragon a na ZŠ Pavlovská se přečetlo celkem 5 knih s názvy Výprava za tajemným rytířem,Výprava za tajemstvím pyramidy,Výprava do země samurajů,Druhá kniha Vikinga Vika a Záhada tajemného dopisu.

ZŠ Valtická přečetla celkem 506 stran, průměrně je na jedné straně 344 slov,tudíž jsme přečetli během 24 hodin 174 064 slov.

Protože akce probíhala nepřetržitě 24hodin,bylo nezbytně nutné, aby se čtení konalo i v noci,

a proto zůstalo ve škole 18 žáků s paní učitelkou Pospíšilovou. Kromě čtení si připravili i zajímavý program - například sledování filmů, opékání špekáčků, hraní karet a různé stolní hry.

Akce se stejně jako v předchozích letech opět povedla a rozhodně si všichni z ní odnášejí spousty zážitků .

Za 9.A třídu Dominik Ryšánek a Denisa Večeřová.

Foto zde

V pátek 9.4.2010 proběhla na ZŠ Mikulov, Valtická 3 školní akce s názvem Pyžamová party. Toto zábavné setkání žáků 5. – 9. ročníku zorganizovala děvčata z VIII.A Kateřina Kňourková a Adéla Frlausová za podpory sponzorů, učitelů a žáků, kteří se na přípravě podíleli s velkou aktivitou.

Party se konala v krásně vyzdobené školní tělocvičně. Důležitou podmínkou účasti bylo přijít v zajímavém nočním oblečení. Pro děti bylo přichystáno občerstvení ve formě chlebíčků, limonád a zákusků, které napekly paní Mlýnková a paní Kňourková.

Příspěvek ze SRPDŠ a dary od sponzorů pomohly pořadatelům zakoupit ceny, které děti mohly vyhrát – např. mobilní telefon Nokia, sluchátka, bezdrátovou klávesnici k počítači, pyžamo,trenýrky.

Program byl velmi zajímavý. Tančili jsme na moderní, ale také na lidové písničky.

Mezi hlavní body párty byly zařazeny také soutěže. Porota měla těžký úkol. Ze všech zúčastněných musela vybrat nejkrásnější pyžamo, nejroztomilejšího plyšáčka a nejlepšího tanečníka. Na závěr byla pro děti připravená polštářová bitva. Všichni se navzájem bili hlava nehlava. Naštěstí vše dopadlo bez zranění a k velké radosti zúčastněných.

Tato akce se moc vydařila, všichni jsme se náramně bavili. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zúčastněním, sponzorům a těm, kteří se na zorganizování podíleli.

( Chcete –li zhlédnout fotografie, stačí nahlédnout zde.)

Adéla Frlausová, Kateřina Kňourková

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30