/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Oblastní soutěže zpěváčků lidových písní se účastnily děti ze ZŠ Pohořelice, Valtická ul. v Mikulově, Gymnázia v Mikulově, DNS Borověnka a CM Valtičánek, DNS Palavěnka a Palavánek. Celkem soutěžilo 30 dětí ve třech kategoriích – do 10 let, 10 – 13 let a 14 – 15 let.

Z druhé II. a III. kategorie postupují nejlepší do kola regionálního, které se koná ve Ždánicích 14. dubna 2012. S každým postupem se zvyšuje kvalita a tím i „konkurence“. V letošním XIII. ročníku zpívalo hodně především malých zpěváčků poprvé, poprvé stáli na pódiu a k tomu ještě doprovázeni cimbálovou muzikou. Za velmi vstřícný přístup, za citlivý doprovod dětí svázaných trémou patří dík cimbálové muzice Grácia pod vedením Mgr. Petra Zugárka.

A jak se svého nelehkého úkolu zhostila porota? Paní Marta Tesaříková,Marie Hégrová, Věra Kunovová a Ing. Jiří Vrbka rozhodli o umístění v jednotlivých kategoriích následovně :

I. kategorie 1. Jana ŠTĚPÁNKOVÁ, DNS Borověnka a CM Valtičánek, 2. Anna BLAŽKOVÁ, ZŠ Valtická, Mikulov , Adéla MACHÁLKOVÁ, DNS Borověnka a CM Valtičánek, 3. Filip UHER, ZŠ Valtická, Mikulov

II. kategorie 1. Tereza KROUPOVÁ, Gymnázium Mikulov, 2. Tomáš HŘEBAČKA, DNS Borověnka a CM Valtičánek,Ondřej LIĎÁK, ZŠ Valtická, Mikulov, 3. Lucie KORANDOVÁ, ZŠ Valtická, Mikulov

III. kategorie 1. Eva BITTNEROVÁ, ZŠ Pohořelice, 2. Adéla ŠMÍDOVÁ, Gymnázium Mikulov, Lucie ŠŤASTNÁ, ZŠ Pohořelice, Eliška IVIČIČOVÁ, ZŠ Valtická, Mikulov, 3. Patrik DANIEL, ZŠ Valtická, Mikulov

K postupu do regionálního kola G R A T UL U J E M E :

Tereze KROUPOVÉ, Ondřeji LIĎÁKOVI, Evě BITTNEROVÉ, Adéle ŠMÍDOVÉ, Elišce IVIČIČOVÉ a Lucii ŠŤASTNÉ.

ZP oblast 12

INFORMACE PRO RODIČE

Chtěli bychom poprosit všechny rodiče, aby minimalizovali absenci žáků mimo školní prázdniny z důvodu dovolených a zvážili následující body:

• Děti často velmi těžko dohání zameškané učivo.

• Učivo na sebe často navazuje a díky zameškanému týdnu může mít žák obtíže s pochopením další látky.

• Po návratu některým žákům trvá, než si opět zvyknou na školní režim.

• Učitel nemá ve vyučování prostor věnovat se každému žáku zvlášť, dohánět s ním látku a brát na něj ohledy při zkoušení.

Proto:

S třídním učitelem je možné dopředu prokonzultovat, zda u daného žáka delší absenci schvaluje nebo naopak nedoporučuje (s ohledem na žákovy schopnosti a práci v hodinách)

Pokud žák chybí mimo školní prázdniny, je na zodpovědnosti zákonných zástupců, aby si zjistili probírané učivo a zajistili mu dostatečnou přípravu.

Po návratu z prázdnin bude žák zkoušen stejně jako ostatní. Nebude možné se na absenci odvolávat.

Za tým ŠPP Mgr. Veronika Fuchsová

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31