/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

V pátek jsme se my žáci 6.A s paní učitelkou Klárou Goišovou a paní asistentkou Trčálkovou vydali do velmi příjemného prostředí knihovny v Mikulově. I když většina z nás si v knihovně knihy půjčuje, velmi nás zajímalo, co nového se tam dozvíme. Paní knihovnice všem vysvětlila, co obnáší práce v knihovně, jako například: zabezpečení knih čárovým kódem, řazení knih podle čísel, žánru nebo názvu knihy. Nakonec jsme si mohli vyzkoušet vyhledávání knih na internetových stránkách knihovny a to nás opravdu bavilo.

Rádi bychom poděkovali p. Salajkové za ochotu a trpělivost. Určitě se do knihovny brzy vrátíme.

Za VI.A Julián Šebesta a Radovan Bedřich, ZŠ Mikulov, Valtická 3

 

Foto k článku
IMG_20191018_104323

XXIII. Veletrh vzdělávání

Ve středu 16. října se žáci 9. tříd ze ZŠ Mikulov, Valtická zúčastnili s třídními učitelkami Veletrhu vzdělávání, který se konal v Domě školství v Břeclavi. Veletrh bylo možné navštívit ve dvou dnech a byl určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, učitele, rodiče a veřejnost.

Jednalo se o nabídku a studijní možnosti pro vycházející žáky ze základních škol. Celkem 46 středních odborných škol, gymnázií, středních odborných učilišť a praktických škol prezentovalo možnosti a podmínky studia na své škole. Některé školy předvedly svůj kulturní program, některé rukodělnou činnost. K nejzajímavějším patřily módní přehlídky, účesová tvorba, ukázky první pomoci a vystoupení trubačů.

Pro nás byla velmi přínosná poradenská služba i spousta informačních materiálů, které jsme si odnesli domů k dalšímu prostudování.

M. Popelář, P. Tichý – žáci 9. B

IMG_20191016_091009
IMG_20191016_094905
IMG_20191016_100056

Dne 30. 9. 2019 se na hřišti naší školy pořádaly atletické závody. Byly vyhlášeny čtyři disciplíny běh na 60 m, běh na 1000 m, hod kriketovým míčkem a skok daleký.

V osm hodin se soutěžící žáci sešli u tělocvičny, kde se převlékli a byli rozděleni do skupin podle kategorií, ve kterých soutěžili. Dorazila také skupina 14 ti atletů ze spřátelené školy v Poysdorfu, a tak jsme na zahajovacím nástupu byli v plném počtu.

Disciplíny běh na 60 metrů, hod kriketovým míčkem a skok daleký probíhaly současně a čtyři družstva podle kategorií mladší dívky (VI. a VII. třída), starší dívky (VIII. a IX. třída) a mladší chlapci (VI. a VII. třída) a starší chlapci (VIII. a IX. třída) se na nich střídali. Po dokončení těchto tří disciplín se zahájila poslední a to běh na 1000 m. Po zpracování všech výsledků jsme nastoupili ke slavnostnímu vyhlášení výsledků. Bylo předáno 48 diplomů a drobných cen.

Na závěr byli vyhlášeni ještě nejlepší atlet(ka) z každé kategorie.

Všechny výsledky jsou vyvěšeny na nástěnce u tělocvičny školy.

Počasí nám přálo a tak vše proběhlo bez komplikací.

Děkujeme fondu SRPDŠ, že poskytl dotaci na ceny pro vítěze.

Sportu zdar!

Vypracovala: Mgr. Krista Halamičková

foto- atletický den  (1)
foto- atletický den  (2)
foto- atletický den  (3)

4. října jsme my, 7. třídy (jednotlivě, první 7. B, poté 7. A) ze ZŠ Valtická, odcházely ze školy do regionálního muzea na zámek na program s názvem Přátelství, nebo boj?
Průvodkyně nás odvedla do sklepení zámku. Dostali jsme kousky puzzle a ty nás rozdělily do skupin – Germáni a Římané. Každá skupina dostala pracovní listy, které jsme museli vyplnit podle zadaných úkolů a pomocí expozice v zámeckém sklepení. Římané potom museli vyplnit i část o Germánech a Germáni o Římanech. Jakmile jsme dokončili pracovní listy, průvodkyně nás zavolala na naše místa a provedli jsme kontrolu. Po ní každá skupina musela složit života báseň. Po přečtení několika básní jsme se dohadovali, jestli chceme mír, nebo boj s druhou skupinou. Každá skupina se rozhodla pro boj. Po přednesených důvodech jsme začali válčit v brutální bitvě „kámen, nůžky, papír, teď“.

Římané se hrdě drželi v epické bitvě, ale nakonec vyhráli Germáni.

Za sedmé třídy Michelle Hesske, Michal Janíček, Natálie Kroupová, Jakub Mikeska

Dny židovské kultury

Dne 20. 9. se vydaly dvě třídy 8. A a 7. B ze ZŠ Valtická na program v rámci Dnů židovské kultury. Zúčastnily se naučné přednášky, která se konala v městském kině. Při vstupu do kina žáci obdrželi krabičku, ve které byl štrúdl a sladká kapsička. Poté se usadili a začala přednáška o židovské kultuře a o osobních zkušenostech Olgy Rút Pavlatové s jeruzalémskou školou. Potom jsme zhlédli film Golet v údolí a poté jsme šli domů.

Mirka Příborská, VIII. A

foto-program Židé (2)

V pátek 20. 9. se obě 9. třídy v doprovodu svých třídních učitelek a paní zástupkyně vydaly na exkurzi školy, která žije vínem, tedy Střední vinařské školy Valtice. Zde nás hned po našem příchodu přivítal pan zástupce Polášek s vedoucí praxe, paní Hřibovou. Sdělili nám, jak bude vypadat program celého dopoledne. Byli jsme rozděleni do dvou skupin – první se vydala na senzorické zkoušky do jedné z učeben, druhá na prohlídku celého hospodářství školy. A že bylo skutečně co vidět – pěstitelská pálenice, moštárna, malá farma, vinice, školní sklep i prodejna Rolnička. Při vycházce jsme prošli malebná zákoutí Valtic, kde právě probíhalo dýňobraní. Ochutnali jsme lahodné mošty, které škola vyrábí, vyslechli si více k postupu pálení a výrobě pálenek i likérů a samozřejmě vína. Celé příjemné dopoledne bylo zakončeno výborným obědem a předáním dárečku v podobě someliérské pomůcky. Exkurze se nám velmi líbila, věříme, že se na škole současným i budoucím studentům líbí, možná se k nim někteří z nás přidají.

žáci IX.AB, ZŠ Mikulov, Valtická 3

IMG_20190920_082843
IMG_20190920_091435

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31