/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Po úspěšné reprezentaci žáků z 2. stupně ze ZŠ Mikulov, Valtická č. 3 v celostátní soutěži štafet na maratónské trati, jsme v silné konkurenci skončili na pěkném devátém místě v republice, a po zdařilé účasti na Okresních přeborech v přespolním běhu učitelé tělesné výchovy připravili pro děti další zajímavou akci - závod v běhu na 60 m „O nejrychlejšího žáka školy“.

 

Boj o zvládnutí této tratě v co nekratším čase proběhl na hřišti školy 19.října 2009.

Loňské vítězství obhájili sourozenci Diwulští z IX.A třídy. Nejrychlejším žákem školy ve školním roce 2009/2010 se tedy stal Robin Diwulski výkonem 7,57 s a nejrychlejší nohy z děvčat má Robinova sestra Pavlína Diwulská. Ta 60 m zaběhla za 8,75 s. Druhé místo v kategorii chlapců patří Radimovi Babicovi z IX.B, který daný úsek zdolal za 7,97 s. Třetí příčka náleží Dominiku Ondrůjovi za výkon 8,10 s. Druhá z dívek skončila Nikola Hudková z VIII.A ( 9,04 s ). O třetí a čtvrtou příčku se podělily dosaženým časem 9,40 s žákyně Radka Chmelinová z VIII.A a Ludmila Kupczyková ze VII.A .

 

Na sportem prožité odpoledne budou jistě rádi vzpomínat i další účastníci z řad dívek, chlapců i učitelů školy.

 

M. Janečková

 

Foto zde.

 

Dne 2.10.2009 jsme jeli do Sedlece, za poznáním okolí obce .Přijelo pro nás hasičské auto, do kterého jsme se sotva vlezli.Vezl nás dobrovolný hasič a starosta obce pan Rudolf Pelán.

Zastavili jsme na zastávce, kde čekaly ostatní děti za Sedlece.Potom jsme šli do přírodní rezervace Slanisko.Viděli jsme tam zajímavé rostliny tohoto parku. Seznámili jsme se s výjimečností tohoto území a šli jsme navštívit školu v Sedleci.Prohlédli jsme si třídy a utíkali si hrát a posvačit na hřiště. Po odpočinku jsme zašli do hasičské zbrojnice, kde nám dobrovolný hasič s panem starostou ukázali poháry ze soutěží. Přesunuli jsme se na travnaté hřiště a tam proběhla ukázka výstroje hasičů. Mohli jsme si také vyzkoušet stříkat z hadice a smotat ji zpátky. Dobrovolný hasič naší třídě ukazoval kyslíkovou bombu, oblečení, ve kterém nám bylo pořádně horko, přilbu, sekeru atd.

Zpátky jsme jeli opět hasičským autem přímo před školu.Všichni jsme poděkovali za krásný výlet a šli zpátky do školy.Bylo to moc super a těším se na další akce naší třídy.

 

Barbora Gregorovičová V.B

 

Foto zde.

ZŠ Mikulov, Valtická č.3 patří mezi ty školy v republice, které preferují environmentální výchovu. I z tohoto důvodu se pozvání na zajímavou akci u našich jižních sousedů do Rakouska nedalo odmítnout.

Ing. Tomášem Hlavenkou byla umožněna pěti žákům a jejich doprovodu účast na exkurzi k projektu Potenciál využití OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE v česko-rakouském příhraničí, možnosti, zdroje a využití OZE v mikroregionu Mikulovsko. Cílem projektu je zmapovat možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v mikroregionu Mikulovsko a v přilehlém rakouském příhraničí.

Autobus vyjíždějící 18. 9. 2009 z Mikulova zastavil až v areálu LFS Tulln – střední škola, která se zabývá využitím biomasy a obnovitelných zdrojů energie. Zde jsme měli možnost vstoupit do kotelny, kde se spalovalo obilí. K vidění byla i malá peletárna ( lisovna biomasy vyrábějící pelety). Se zájmem jsme si prohlédli několik kotlů na biomasu. Zaujalo nás i lisování rostlinných olejů, které lze využívat jako palivo.

Po chutném obědě jsme na zpáteční cestě navštívili komunální výtopnu na dřevní štěpky ve městě Laa an der Thaya. Obohaceni vědomostmi a plni dojmů jsme se vraceli spokojeně domů.

Za umožnění naší účasti děkují Šárka Šubová IX.B, Petra Alligerová IX.B, sourozenci Pavlína a Robin Diwulští IX.A, Jaroslav Kubánek VII.A a Mgr. Marie Janečková.

 

M. Janečková

Zasedání školního parlamentu 8. 10. 2009

Program:

I. Přivítání nových členů, objasnění významu školního parlamentu:

II. Účast:

5. B - K. Illéšová, B. Gregorovičová

6. A - N. Zámečníková, J. Strmisková

6. B - P. Fábry

7. A - J. Kubánek, M. Brabec

8. A - M. Šik, A. Frlausová

9. A - P. Diwulská

9. B - Š. Šubová, J. Novotný

III. Volba nového předsedy parlamentu:

 

Předsedou byle zvolena P. Diwulská

Zapisovatelkou A. Frlausová

IV. Návrhy, připomínky, diskuse:

 

· 6. B - žádost o papírové ručníky do tříd

· 7. A - více třídnických hodin

· 8. A - žádost o karneval na konci školního roku pro II. stupeň

- žádost o umožnění vjezdu do školního dvora pro rodiče M. Geby

· 9. A - žáci děkují za akci v Rakousku (využití bio energie )

- velmi se líbila akce s policií Military camp Radarka (Koměšín)

- žáci chtějí požádat o zrušení zákazu návštěv na chodbách (sepíší a

projednají ve třídách pravidla chování na chodbách)

- chtěli by na webu školy taháky (pomůcky k učivu)

- proběhla diskuse nad volitelnými předměty zda jsou opravdu volitelné

- požadavek na závěrečný ples pro žáky 8. a 9. ročníků

 

 

V. Závěr, vyhodnocení, úkoly pro třídní kolektivy, termín příštího jednání.

Zátopkovy štafety se starostou města

 

Pod patronací Českého olympijského výboru vyhlašuje agentura Sprint pro základní i střední školy celorepublikovou soutěž na dálku – Zátopkovy štafety. ZŠ Mikulov, Valtická č.3 se pravidelně zúčastňuje štafetového běhu na maratónské trati ( 42,195 km ). 22. září 2009 se žáci z 2. stupně naší školy postavili na tuto trať již po osmnácté.

Pod sluncem rozzářenou oblohou závod zahájila žákyně VI. A Lucie Novotná. Se štafetovým kolíkem svůj kilometrový úsek postupně zdolávalo 42 běžců. Posledních 195 m vždy patří čestnému hostu závodu. Žákyně VIII. A Lucie Zedníková, se startovním číslem 42, předala štafetový kolík starostovi města Mikulova, panu Rostislavu Koštialovi, který 18. ročník celorepublikového klání dokončil. Lucie se na tento okamžik s neskrývanou radostí těšila od chvíle, kdy se dozvěděla, kdo poctí svojí přítomností školu a aktivně se zapojí do tradičního měření sil. Díky rychlým nohám žáků i pana starosty jsme maratónskou trať zvládli ve čtvrtém nejrychlejším čase historie závodu 2 hodiny 46 minut 39s.

Pane starosto, děkujeme. Touto cestou děkujeme i Státní policii ČR za dohled na bezpečnost závodníků při pohybu po komunikaci města.Poděkování rovněž patří všem, kteří se na této akci podíleli. Již dnes se těšíme na další ročník.

Mgr. Marie Janečková

 

Foto z akce zde.

Stravovací komise

 

Dne 1. 10. 2009 proběhla první schůzka stravovací komise v tomto školním roce.

 

Program jednání:

 

1. Účast:

 

5. B - bez účasti

6. A - L. Částek, P. Vítek

6. B - M. Tvrdoňová

7. A - bez účasti

8. A - A. Kurka

9. A - R. Pelán

9. B - bez účasti

 

2. Přivítání nových zástupců tříd

 

3. Stanovení hlavních úkolů na letošní školní rok

 

4. Vyhodnocení uplynulého školního roku - barevný týden, dny cizích kuchyní, zavedení baget do nabídky stravování, počty stravovaných …

 

5. Diskuse, připomínky:

- kvalita polévek

- častěji hranolky, krokety

- více sladkých jídel

- chování žáků u oběda, příchody na oběd, dostatek nádobí

- je nutno zamyslet se nad příchody do jídelny (přeplněnost jídelny)

- žáci chodí na komisi nepřipraveni nebo nechodí vůbec!!!

 

Adaptační pobyty šestých tříd

 

Stejně jako v minulém roce absolvovali i letos žáci obou šestých tříd adaptační pobyt. Pobyty se uskutečnily 14.-15. září (6.A) a 17.-18. září (6.B). Hlavním cílem adaptačních pobytů bylo bližší poznání žáků mezi sebou navzájem, a zejména pak s nově příchozími, seznámení s novým třídním učitelem, budování dobrých vztahů mezi žáky, prohlubování bezpečné a tvůrčí atmosféry ve třídě. Program adaptačních pobytů zajišťovali třídní učitelé společně se školní psycholožkou. Náplň pobytu tvořily především psychosociální hry zaměřené na rozvoj vzájemného poznání a sebepoznání, komunikace, schopnosti naslouchat si a spolupracovat. Součástí programů byly rovněž klasické sportovní hry, šipkovaná, návštěva muzea v Dolních Věstonicích a noční stezka odvahy. Na závěr pobytu byli všichni žáci panem ředitelem slavnostně pasováni na žáky druhého stupně. Program probíhal částečně na naší škole, v DDM Mikulov a na ZŠ Dolní Věstonice – oběma našim partnerům děkujeme za vstřícné poskytnutí prostor. Fotografie z obou pobytů můžete zhlédnout ve fotogalerii.

A jak hodnotí letošní adaptační pobyty sami žáci?

„Bylo to fajn, až na ty komáry! Ale líbily se mi hry a bylo to dobré.“

„Pobyt se mi moc líbil a všechno bylo supr.“

„Tyto dva dny se mi moc líbily. Nejvíc se mi líbily hry, např. molekuly, vybíjená a na strážce. Moc se mi ale nelíbila cesta do kopce a spaní na zemi.“

„Adaptační pobyt se mi líbil. Nejvíc se mi líbila hra berlinda, na strážce a scénky.“

„Líbilo se mi všechno. Bylo to prostě fajn. Hlavně to spaní bylo nejlepší.“

„Na pobytu se mi nejvíc líbily hry, soutěže, noční hra a taky muzeum v Dolních Věstonicích bylo pěkné. Byla sranda. Těším se na další pobyt.“

 

Mgr. Lenka Pfefrlová – školní psycholožka

Foto z akce zde.

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31