/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Informace k přijetí žáků do 1. tříd pro školní rok 2014/2015

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Datum zveřejnění 11.02.2014

Ředitel základní školy rozhodl takto:

zápis výsl

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují podle § 183, školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (vitríny u vchodů do budov školy) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy: www.zsvaltickamikulov.cz). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. (V případě potřeby volejte: 774 448 102).

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno a bude součástí spisu dítěte ve škole. Nebude však v písemné podobě doručováno, můžete požádat o jeho vydání v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Odklad povinné školní docházky

Pokud budou rodiče (zákonní zástupci) žádat o odklad povinné školní docházky, musí podat do 31. května 2014 žádost řediteli školy a doložit ji doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O povolení odkladu rozhoduje ředitel školy.

Mgr. Rostislav Souchop

ředitel školy

Prosíme rodiče, kteří byli u zápisu v budově na Valtické, aby se podívali, jestli omylem nevzali cizí rodný list. Děkujeme.

FOTO ZE ZÁPISU ZDE.

ZAJÍMÁ VÁS, JAK VAŠE DÍTĚ ZVLÁDNE NÁSTUP DO ŠKOLY?

PŘIJĎTE SE PORADIT S NAŠÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKOU

- PORADÍ VÁM SE ŠKOLNÍ ZRALOSTÍ

- ZHODNOTÍ PŘIPRAVENOST NA ŠKOLU, ÚROVEŇ GRAFOMOTORIKY, SCHOPNOSTI VERBÁLNÍ KOMUNIKACE APOD.

žáci

MŮŽETE SI VYZKOUŠET VÝUKU ANGLIČTINY V 1. TŘÍDĚ

SEZNÁMÍTE SE S VYUČUJÍCÍMI BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

BUDETE MÍT PROSTOR PRO VAŠE OTÁZKY NA VEDENÍ ŠKOLY, PANÍ UČITELKY, ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKU I SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKU

DĚTI SI ODNESOU MALÝ DÁREK

PANÍ UČITELKY Z OBOU BUDOV SE NA VÁS NA VŠECHNY TĚŠÍ TENTOKRÁT V BUDOVĚ NA VALTICKÉ

V PONDĚLÍ 13. 1. V 16:00 HODIN

batohy

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31