/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

V následující prezentaci jsou základní údaje týkající se podávání přihlášek na střední školy s důležitými termíny:

 

POZOR!

Protože můžete dávat přihlášky na 2 školy, tak je potřeba vybrat si na webu té které školy takové datum přijímacích zkoušek, aby se nekryl s termínem na škole druhé.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2013/2014

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

Datum zveřejnění

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují podle § 183, školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (vitríny u vchodů do budov školy) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. (V případě potřeby volejte: 774 448 102).

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno a bude součástí spisu dítěte ve škole. Nebude však v písemné podobě doručováno, můžete požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Ředitel Základní školy Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav rozhodl ve správním řízení podle ustanovení § 46 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Zápis do 1.tř výsledky

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol.

Více info o akci zde:

Ovoce

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31