/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Dne 22.5.2009 se na 2.stupni ZŠ Mikulov, Valtická uskutečnil sportovně - branný den.V 8.00 hodin poučili třídní učitelé děti ze svých tříd o varovných signálech a důležitých telefonních číslech. Přibližně v 8.15 hodin pan učitel Šíma začal vyhlašovat cvičný požární poplach údery na gong a voláním „HOŘÍ“.V tu chvíli jsme se měli co nejrychleji přesunout na školní hřiště. Celkově jsme to zvládli v rekordním čase.

Po cvičném poplachu se třídy se svými učiteli odebraly k plnění programu branného dne.

6.A si zahrála se ZŠ Březí turnaj ve fotbale a přehazované. Poté se děti vydaly na Městskou policii Mikulov, kde se poučily o kamerovém systému, který dohlíží nad pořádkem a bezpečností našeho města. 7.A odjela přistaveným autobusem do Pavlova do YACHTCLUBU DYJE – Vodní záchranná služba. Zde se žáci seznámili se zásadami 1.pomoci, prohlédli si materiální vybavení Policie ČR a Vodní záchranné služby v Pavlově. Nejvíce je potěšila projížďka lodí po jezeře. Svůj program branného dne ukončili na STŘELNICI, kde si děti mohly vyzkoušet střelbu ze zbraní. Pro 8. třídy přichystali mikulovští hasiči prohlídku jejich stanice a ukázku techniky. Pak se opět přesunuli do školy, kde je příslušníci městské policie poučili o návykových látkách. A také oni svůj branný den zakončili návštěvou Pavlova. 9. třídy se zúčastnily na mikulovské střelnici ukázek zbraní , výcviku ve střelbě a hodu granátem. Na městské policii byli poučeni o kamerovém systému a svůj program ukončili na Kopečku orientací v terénu.

Tento den se velice vydařil a tímto děkujeme všem organizátorům za poučné přednášky a velice zajímavé ukázky.

 

(Adéla Frlausová a Kateřina Kňourková , VII.A )

 

Pár fotografií najdete zde: