/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

V souvislosti s uzavřením škol nabízí společnost Albatros Media rodičům školáků možnost objednat knížky z jarních katalogů, které děti přinesly domů začátkem března, s dodáním přímo domů. A to při zachování zvýhodněných katalogových cen (ceny některých knížek jsou dokonce ještě nižší v rámci akce na podporu domácího vzdělávání) a bez poštovného. Pokud si Vaše děti vybraly v katalozích Klubu mladých čtenářů Albatros, Knižního klubu Fragment nebo Pohádkové školky knížky, využijte prosím k objednání tento odkaz:

www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy

Před odesláním objednávky vyplňte slevový kód JARO20, díky kterému nebudete platit žádné poštovné. Kód je platný do 9. dubna 2020.

Věříme, že četba knížek bude pro děti příjemným zpestřením v náročné době karantény.

S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. Klára Goišová

Dne 4. února navštívil naši školu pan Bílek s programem Efektní chemie.

Během dvouhodinové přednášky ukázal žákům 8. a 9. třídy zajímavé chemické pokusy, kterými dokázal všechny zaujmout.

Nejvíce nás bavilo, jak hořením dichromanu amonného vznikla chemická sopka. Nebo sloní zubní pasta, která byla vytvořena za pomoci peroxidu vodíku, jodidu draselného, mycího prostředku a barviva.

Zopakovali jsme si učivo a zároveň jsme se dozvěděli mnoho nových informací.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Bílkovi za zpestření výuky a paní učitelce Pospíšilové za zprostředkování této akce.

N. Machajdíková a I. Březinová, IX.A

ZŠ Mikulov, Valtická 3

Málokdy se nám, učitelům, poštěstí objevit v našich žácích opravdu velký talent. Proto jsme ani na chvíli neváhali a přihlásili jsme Barboru Bařinovou, naši vynikající hudebnici, žákyni IX.A, do celorepublikového finále Zlaté struny v Plzni, pěvecké soutěže pro zpěváky a kytaristy. 24. a 25. ledna jsme se vydali na dlouhou cestu a během prvního odpoledne Bára odehrála v rámci své kategorie tři písničky. V rámci povinné jízdy zazpívala jednu lidovou píseň a jednu anglickou podle svého výběru, za kterou dostala zvláštní ocenění poroty za pěknou interpretaci. Jako třetí zahrála a podle všeho velice zaujala se svojí vlastní, autorskou písničkou Masky, za kterou získala krásné 2. místo! I když si ze začátku moc nevěřila, Bára se vracela domů šťastná, a já jsem přesvědčena, že ji ještě v životě čeká spousta podobných krásných zážitků. Gratulujeme!

Beáta Fabičovičová

Ve čtvrtek 9. 1. jsme se sešli v 8:15 před naší školou s žáky z 8. a 9. ročníků, abychom navštívili divadelní představení Hana v Mahenově divadle Brno. V krásných prostorách divadla jsme se společensky oblečení vydali do šaten odložit si kabáty a bundy, poté jsme pokračovali do divadelního sálu. Představení začalo v 10 hodin. Spojovalo příběh tří žen v různých časových liniích, dcery Miry, její tety Hany a babičky Elsy. Děj byl datován do roku 1954, průběhem dějství jsme nahlédli do minulosti v období 2. světové války. Příběh rozkrýval osud židovské rodiny, především utrpení, které v těchto letech zažili. Herecké výkony byly skvělé a všichni jsme si jistě z představení odnesli silný prožitek. V hlavních rolích účinkovaly Eva Novotná jako Hana, Elena Trčková jako Mira a Tereza Groszmannová jako Elsa. Plní dojmů jsme se vrátili zpět před školu. Všichni jsme si výlet moc užili a určitě to pro nás byl přínosný kulturní zážitek.

Lucie Šubová a Sára Nováková, žákyně IX.A

Dne 6. 12. 2019 v pátek se sešli žáci z devátých a osmých tříd ze školy ZŠ Mikulov, Valtická a ze školy z Poysdorfu před budovou školy. Cílem byl celodenní výlet do Prahy v době adventu a muzikálové představení. Vyjeli jsme v 7 hodin plni očekávání. Naštěstí provoz směr Praha byl dobrý, takže jsme do Prahy přijeli kolem 10:30. Po příjezdu jsme šli na Václavské náměstí, kde jsme si prohlédli vánoční trhy i výzdobu. Poté jsme se procházkou přesunuli na Pražský hrad, kde jsme měli na 13:00 domluvenou prohlídku. Navštívili jsme Královský palác, Vladislavský sál, Baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Chrám sv. Víta byl bohužel zavřený. Po prohlídce jsme šli přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde jsme měli možnost nasát nádhernou vánoční atmosféru. Kolem 18. hodiny jsme se přemístili do budovy Goja Music Hall na muzikál Čarodějka. Představení bylo velmi hezké, po skončení nás ještě čekala cesta zpět do Mikulova. Ač jsme se vrátili až po půlnoci, užili jsme si nádherné chvilky v našem hlavním městě v době adventu.

 

Lea Báťová a Šimon Svoják, žáci 9. B

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 jsme zorganizovali na ZŠ Mikulov, Valtická 3 pro deváťáky, osmáky a jejich rodiče setkání se zástupci středních škol našeho kraje. Toto setkání by jim mohlo usnadnit orientaci ve středních školách našeho regionu. Již brzy si totiž budou muset vybrat z nabídky středních škol a zvolit si tu, která je nejlépe dovede k jejich budoucímu povolání.

Tato setkání pořádáme na naší škole každým rokem na podzim. Přijíždějí k nám zástupci středních škol z blízkého i dalekého okolí. Letos k nám zavítali a své školy prezentovali zástupci těchto škol: SOŠ a SOU Hustopeče, Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická Břeclav, Střední škola Strážnice, SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova, Střední škola stavebních řemesel Brno- Bosonohy, SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova a Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká. Všem zástupcům středních škol za jejich návštěvu děkujeme.

Žáci získali u zástupců SŠ potřebné informace o studiu, učebních oborech, přijímacím řízení nebo dnech otevřených dveří.

Jindřiška Kudrnová

IMG_20191128_163758

PROJEKT – OBRANA SE TÝKÁ VŠECH aneb jak ochránit sebe, své blízké i majetek v případě vzniku mimořádné události nebo jiných bezpečnostních rizik

Tento Ministerstvem obrany dotovaný projekt se na naší škole ZŠ Mikulov, Valtická 3 uskutečnil 12.11. 2019. Realizátorem projektu je Presafe z.s., která naší škole projekt nabídla. Projekt se týkal žáků osmých a devátých tříd, protože kromě přednášek bylo součástí vytvořit referát, poster nebo prezentaci na téma: Hrdina může být kdokoli, kdo je ve správný čas na správném místě a ví, co má dělat.

K nám do školy přijeli 4 lektoři a ve 4 třídách se koordinovaně střídali. Žáci měli možnost vyslechnout přednášky na téma systém v armádě ČR a našich obranných složkách a také mnoho zajímavého o ochranných složkách – policii, záchranné službě apod. Přednáška také obsahovala informace, které se týkaly POKOSu – Příprava Občanů K Obraně Státu. V tomto bloku se žáci nejvíce dozvěděli o Armádě ČR a možnosti, jak se stát vojákem z povolání. Také se žáci dozvěděli o tom, jak je v České republice bezpečno a kolik členů naše armáda má.

V druhé části prezentací lektoři žáky velmi motivovali a to především proto, aby se zamýšleli nad tím, co je to hrdinství, co znamená demokracie, obětování vlastního života a překonání strachu. Ve třídách se opakovaly nejčastěji referáty na téma: Cena Michala Velíška, Jan Palach, skupina parašutistů, kteří organizovali atentát na Heydricha, ale i zdravotní sestřičky, hasiči a policisté, kteří nastavují téměř denně svoje životy. Nejednou zaznělo o Miladě Horákové, která byla popravena během zinscenovaného procesu komunistického režimu.

Projekt se nám velmi líbil a možná se některým žákům díky tomu podaří v budoucnu zachránit život nebo alespoň pomoci někomu ze svých spoluobčanů.

Zpracovala Mgr. Krista Halamičková

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro ŠR 2019/2020:

Vzhledem k situaci, která zasáhla do školní docházky na školách všech stupňů, vás žádáme o sledování aktuálních informací týkajících se přijímacího řízená na SŠ v médiích.

Jak jste byli informováni prostřednictví eŽK, je na portále www.sciodat.cz možné po přihlášení projít řadu testů z ČJ a M.

Dne 19. 11. 2019 se účastnili žáci ZŠ Mikulov, Valtická 3 okresního kola šachového turnaje v Břeclavi. Ráno v 7:55 jsme se sešli u budovy školy a vyjeli na turnaj v čele s panem učitelem Míčkem. Po příjezdu jsme si dali pár partií na rozehřátí. Pravidla zněla: hraje se 2 x 15minut (bleskový šach), každý tým hraje minimálně 6 partií s 1 přestávkou, hrálo se dle švýcarského systému (princip švýcarského systému spočívá v rozdělení hráčů tak, aby proti sobě v každém kole hráli stejně nebo alespoň co nejpodobněji kvalitní hráči z předchozích kol). První partii jsme odehráli proti ZŠ Slovácká Břeclav, poté jsme soupeřili v dalších pěti partiích. V průběhu turnaje jsme na tom nebyli hůř než na 6. místě ze 13 týmů. Závěrečné bodování rozhodlo jasně, skončili jsme se na 5. místě, což je zatím nejlepší výsledek v historii naší školy. Za tento úspěch vděčíme těmto žákům: Vojtěchu Kaczurovi, Adamu Slačíkovi, Davidu Souchopovi a Jakubu Žákovi.

 

D. Souchop, J. Žák, IX.A ZŠ Mikulov, Valtická 3

foto- šachový turnaj

Dne 15. 11. se naše třída 9.A vydala do knihovny, kde nás čekal program o Sametové revoluci.

 

V knihovně nás přivítala milá paní Salajková, která nás uvedla zpátky do dnů sametové revoluce. Následně nám pustila krátký film, který byl proložený fotografiemi z tehdejší doby a poskládaný z pravdivých zápisků z deníku Ivany A. Po celou dobu jsme si ve skupinkách hlídali vylosovaná témata týkajícího se filmu, o kterých jsme si na závěr připravili a přednesli pár vět. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Salajkové za její čas a paní učitelce Goišové za umožnění tohoto programu.

 

Natálie Machajdíková, Ilona Březinová, ZŠ Mikulov, Valtická 3, IX.A

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30