/ VALTICKÁ / Školní sport Vatlická

Po dlouhá léta se žáci ze ZŠ Mikulov, Valtická č.3 úspěšně zapojovali s časopisem Školní sport do celostátní soutěže na dálku – Velká cena Školního sportu ve šplhu. Časopis Školní sport se stal od jara 2009 nedobrovolně uzavřenou kapitolou. Agentura Sprint, která časopis vydávala, nadále funguje jako informační centrum Sporu pro všechny při ČOV. Její snažení je zaměřeno na propagaci sportu a turistiky na školách a mezi širokou veřejností.

Na webových stránkách informačního centra Sportu pro všechny nás v lednu v rubrice Soutěže pro školy zaujala inovovaná republiková soutěž družstev ve šplhu KOALA CUP. Patrony této akce byli horolezci Marek Holeček a Zdeněk Hrubý.

Na škole jsme sestavili čtyřčlenná družstva dívek a chlapců a výsledky těchto šplhajících týmů zaslali dle propozic do Agentury Sprint. Mile nás překvapily dosažené výsledky. Žákyně VII.A ( Eliška Ivičičová, Ludmila Kupczyková, Tereza Vajdíková, Martina Turzíková ) skončily na 5. místě v republice. Děvčata ze VI.A ( Nikola Kunderová, Adéla Novotná, Jitka Strmisková, Natálie Zámečníková ) obsadila 8. místo a na 10.příčce se umístila děvčata ze VI.B ( Michaela Hlaváčová, Michaela Večeřová, Lucie Novotná, Barbora Dvořáková ). Poděkování za reprezentaci patří i starším žákyním, které dosáhly na 12. pozici ( Regina Bately, Zdena Kosinová, Adéla Turečková, Nikola Snopková ) a starším žákům, kterým patří 14.místo ( Adam Kurka, Roman Laznicky, Adam Pavelka, Martin Kozel).

Tato akce nejen prověřila aktuální šplhací formu, ale stala se také součástí přípravy na okresní přebory ve šplhu.

29. dubna 2009 přivítal sedmičlennou výpravu žáků ze ZŠ Mikulov, Valtická č.3 stadion Lokomotivy Břeclav plný úspěchychtivou sportující mládeží. Za příznivého počasí zde probíhaly Okresní přebory žactva a dorostu v atletice.

I přes nečekanou neúčast nadějné atletky ze VII. A třídy Lucie Zedníkové se dařilo.

Ozdobeni medailemi se domů vrátili sourozenci Diwulští, žáci VIII. A třídy.Robin získal medaile dvě. Obě zlaté. Zazářil 1.místem v běhu na 60 m (8,10 s ).Vyhrál rozběh i finále. Prvenství mu náleželo za výkon i v další rychlostní disciplíně – běhu na 150 m ( 19,60 s ).

Bronzová medaile na krku slušela i jeho sestře Pavlíně. 150 m zaběhla za 22,16 s.V silné konkurenci závodnic v běhu na 60 m Pavlína skončila na pěkném 5. místě ( 8,99 s ). Výkonem 445 cm ve skoku dalekém dosáhla také na pátou příčku.

Jen tři závodnice z okresu, v kategorii mladších žákyň, byly rychlejší na trati 300 m než Ludmila Kupczyková ze VI. A třídy. Eva Vařáková, rovněž ze VI.A třídy, umí házet kriketovým míčkem a vrhat koulí. V obou těchto disciplínách je na okrese sedmou nejšikovnější.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy i města Mikulova.

 

 

Mgr. Marie Janečková

Foto zde.

Již několik let se naše základní škola zapojuje do zajímavě organizované soutěže na dálku – Velká cena Školního sportu ve šplhu. Každý ze šestičlenného družstva má 3 pokusy na klasické tyči 4,5 metru. Výsledek družstva je dán součtem 18 naměřených časů. Sleduji, že se snižuje zájem o cvičení, kde se uplatňuje síla. Tedy i o šplh. Tělocvikáři bojují se stále se snižující tělesnou zdatností. Tato soutěž je průpravou k dalším četným sportovním aktivitám.

Mgr. Marie Janečková

Výsledky zde:

Krytý bazén v Břeclavi 18.11.2008 v odpoledních hodinách přivítal plavecké naděje okresu z řad žáků 2. stupně základních škol. ZŠ Břeclav, Kupkova ve spolupráci s plaveckou školou Delfín Břeclav pořádala 15. ročník okresních přeborů v plavání.

Výrazný talent, žák VIII.B třídy, Jakub Novotný, ze ZŠ Mikulov, Valtická č. 3, zaslouženě stanul v kategorii starších žáků na stupni vítězů. Ve finále na 50m kraul časem 30,15 s potvrdil roli favorita.V rozplavbě tuto disciplínu zvládl za 29,20 s.Vladimír Michalík, spolužák Jakuba, si doplaval pro pěkné páté místo ( 37,21 s ).

Dařilo se i děvčatům. Žákyně VIII.A Pavlína Diwulská zvládla 50m kraul za 44,84 s. Ve finále kategorie starších žákyň skončila na 4.místě. Na páté pozici dokončila závod Nikola Moravcová z IX.B třídy.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města. Jakubovi Novotnému přejeme hodně sportovních úspěchů v dalších soutěžích.

 

Mgr. Marie Janečková

Foto zde.

30.dubna 2008 si na stadionu TJ Lokomotiva v Břeclavi dali sraz nadějní sportovci z řad žactva a dorostu, aby si ve svých věkových kategoriích poměřili výkony v atletických disciplinách. Ze ZŠ Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav se zúčastnilo těchto přeborů sedm mladších žákyň.

Nejvíce se ze svého výkonu radovala žákyně šesté třídy Zdena Kosinová, která si domů přivezla bronzovou medaili za vrch koulí výkonem 5,1m. Lucie Zedníková obsadila pěkné 4.místo v běhu na 800m časem 3:01.36 . Velké naděje děvčata vkládala do běhu na 300m. Na této trati v prvním rozběhu Lucie Zedníková doběhla druhá, ale další rozběhy ji posunuly na čtvrté místo, pátá skončila Zdena Kosinová, šestá Renáta Vašíčková. Za reprezentaci školy patří poděkování i Nikole Hudcové, Radce Chmelinové a Michaele Kosinové.

Mgr. Marie Janečková

 

atletika_2_medium

 

 

atletika_medium

 

Žáci devátých tříd ze ZŠ na Valtické ulici si 27.března zpestřili hodinu sportovní výchovy uspořádáním Jarního turnaje ve volejbalu. Za 9.A z důvodu nemocnosti chlapců nastoupila do hry pouze děvčata. Výraznou posilou jim byla paní Lada Šrámková, maminka jedné z hráček.9.B postavila smíšené družstvo z dívek a chlapců. Učitelé si také našli čas a rádi si s žáky změřili své síly na poli sportu.

I když vyhráli zkušenější, všichni jsme prožili příjemné odpoledne naplněné pohybem.

Mgr. Marie Janečková

Foto z akce zde.

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALU

Žáci druhého stupně ze ZŠ na Valtické ulici si připomenuli blížící se svátky jara pohybem.

13.3.2008 se v tělocvičně školy sešly tři týmy. Osmé třídy reprezentovala děvčata. Deváté třídy sestavily družstvo chlapců a dívek. V duchu zásad fair play se bojovalo o vítězství ve Velikonočním turnaji ve volejbalu.

Nejlépe se dařilo a z turnaje odešli jako vítězové žáci: Matěj Hýbl, Ladislav Rosík, Pavel Frlaus, Miroslav Zeman, Jakub Radkovič a Ondřej Bachan. Nezklamala ani děvčata z osmých tříd: Marcela Zámečníková, Kateřina Lubojacká, Nikola Moravcová, Lucie Kučerová, Adriana Martečíková a Marcela Pregetová. Zaslouženě jim náleželo druhé místo.

I když je neustále co ve hře zlepšovat, pochvalu za výkon si zasloužil každý zúčastněný.

Mgr. Marie Janečková

 

Volejbal 1

 

Volejbal 2

 

Od začátku školního roku se pravidelně ve čtvrtek od 14:45 hod. scházejí v tělocvičně školy v budově na Valtické děvčata z 2. stupně na hodinu velejbalu. Odreagují se od povinného vyučování a postupně se zdokonalují v této míčové hře.

Foto zde.

Ve čtvrtek 11.října 2007 se vlakem vydala družstva děvčat a chlapců ze šestých a sedmých tříd naší školy do Kančí obory v Břeclavi, kde se v silné konkurenci snažila o co nejlepší umístění ve svých kategoriích. Běželo se lesní cestou a po hrázi řeky Dyje. Mladší žákyně absolvovaly trať dlouhou 900m, chlapci běželi 1 400m. Pěkného výkonu dosáhlo družstvo dívek.

Uznání zaslouží především Michaela Kosinová ze VII.B za velmi pěkné 7. místo a Lucie Zedníková ze VI.A, která obsadila 13. místo z padesáti startujících reprezentantek z celého okresu Břeclav. Školu také vzorně reprezentovali: Zdena Kosinová, Denisa Večeřová, Robin Diwulski, Dominik Šrámek, Slavomír Dobrovský, Adam Koprivňanský a Dan Pohanka.

 

Přespol 1

 

Přespol 2

 

Po štafetovém běhání na maratónské trati a účasti na okresních přeborech v přespolním běhu v Břeclavi, kde se velmi dobře dařilo především děvčatům, byla pro žáky druhého stupńě připravena soutěž O nejrychlejšího žáka školy.

Odpolední rozjasněná obloha přivítala 1. lstopadu na zmodernizované běžecké dráze školního hřiště děvčata a chlapce, kteří se snažili zaběhnout 60m v co nejkratším čase. Nejlepší může být jen jeden. Pro školní rok 2007/2008 se stal nejrychlejším žákem školy Adam Štiber časem 7,72s. Druhé místo obsadil Ladislav Rosík výkonem 7,78s. Třetí příčka patří Vítězslavovi Závodnému, který daný úsek zdolal za 8,81s. Všichni tři žáci navštěvují IX.B třídu. Z děvčat měla "nejrychlejší nohy" Iveta Vašíčková.Také tato závodnice je z IX.B třídy. Dosáhla čas 8,91s. Z druhého místa se právem radovala žákyně šesté třídy Nikola Hudková s časem 9,40s. Reprezentantka IX.A Klára Křístková podala třetí nejlepší výkon - 9,41s.

Z každé kategorie tři nejrychlejší obdrželi diplom a věcnou odměnu. I když nebyl překonán rekord školy, všichni se zahřáli nejen čajem, ale hlavně pocitem z dobře prožitého večera.

 

Nejrychlejší žák 2

 

Tagy

Po Ót St Thu So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31