/ VALTICKÁ / Projekty školy / Software Terasoft

Software Terasoft

 

Seznam pořízeného software – Terasoft

V rámci projektu byl zakoupen tento výkový software

TS Angličtina 1 – pro malé školáky
TS Angličtina 2 – pro školáky
TS Angličtina 3 – pro školáky
TS Angličtina 4 – pro školáky
TS Angličtina 5 – pro školáky
TS Český jazyk 1 - pravopis
TS Česká jazyk 2 - rozbory
TS Český jazyk 3 - diktáty
TS Český jazyk 4 - cvičení
TS Němčina 1 – pro předškoláky
TS Němčina 2 – pro školáky
TS Němčina 3 – pro školáky
TS Němčina 4 – pro školáky
TS Němčina 5 – pro školáky
TS Vlastivěda 1
TS Přírodověda 1 - Rostliny
TS Matematika 1 – 1.roč. ZŠ
TS Matematika I - IV
TS Zeměpis 2
TS Dětský koutek 1 – 5
zdarma Edison 4.0, TS Výuková pexesa Základy sexuální výchovy, 3 D Architekt, TS Newton 4