/ VALTICKÁ / Projekty školy / Projekt "Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008" evidenční číslo programu RPCG 278/2008

Projekt "Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008" (evidenční číslo RPCG 278/2008)

V roce 2008 jsme byli úspěšní v Rozvojovém programu MŠMT "Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008". Náš projekt jsme nazvali "ČTU, ČTEŠ, ČTEME - evidenční číslo: RPCG 278/2008. Získali jsme dotaci ve výši 65 000,- na nákup knih pro mimočítankovou četbu, na nákup encyklopedíí a na propagaci projektu.

Realizace projektu

Fotogalerie