/ VALTICKÁ / Projekty školy / Projekt 0638P2005

Projekt "Implementace ICT do výuky na I. stupni ZŠ" (evidenční číslo: 0638P2005)

Významnou dotaci jsme obdrželi v r. 2005 na realizaci projektu "Implementace ICT do výuky na I. stupni ZŠ", kterému bylo přiřazeno evidenční číslo: 0638P2005. Jednalo se celkem o částku 500 500 Kč.

Jaké jsou zkušenosti po téměř ročním běhu Projektu (realizován od srpna do října r.2005)?

Základní údaje o projektu jsou v následujícíh odkazech.

Projekt v praxi

Na prvním stupni jsme zahájili intenzivní zapojení programů TERASOFT do výuky (seznam používaného SW je k nadlédnutí zde).

Využíváme ho především ve vyučování čtvrtých a pátých ročníků, jako zpestření hodin přírodovědy, vlastivědy, pro testování v hodinách matematiky a jazyka českého. Dále se nám osvědčilo využití ITC ve volných hodinách, kdy žáci velmi zdatně pracují s internetem na přípravě referátů do hodin a získávání dalších poznatků.Samozřejmostí je vyhledávání informací žáky na internetu, zpracovávají i dlouhodobější projekty, které sami prezentují.

Přenositelnost projektu

Od r. 2005 jsou jednotlivé projekty posuzovány "partnerskou" školou, která dohlíží na realizaci projektu a ověřuje jeho možné použití i na jiných školských zařízeních, než kde byl vypracován. Touto ověřitelskou školou našeho projektu je ZŠ a MŠ Starovičky. Jejich hodnocení a podněty si můžete prohlédnout zde.

Software TerraSoft

Seznam pořízeného software – Terasoft

V rámci projektu byl zakoupen tento výukový software