/ ÚŘEDNÍ DESKA / Školní poradenské pracoviště (ŠPP) / Tým ŠPP / Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Jindřiška Kudrnová (budova Valtická 3)
tel.: 774 448 103, e-mail: jkudrnova@zsvaltickamikulov.cz

Mgr. Hana Míčková (budova Pavlovská 52)
tel.:774 448 102, e-mail:hana.mickova@seznam.cz

konzultační hodiny: ÚT - 14:00- 15:00 hod. (jinak dle dohody)

Poradenské činnosti:

  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků - volba povolání, zájmové dotazníky, individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti, poradenství zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce
  • zajišťování skupinových návštěv veletrhů vzdělávací nabídky
  • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu
  • pomoc při vyplňování přihlášek vycházejících žáků
  • evidence zápisových lístků