/ ÚŘEDNÍ DESKA / Předškoláci

Předškoláci

Naše škola klade důraz nejenom na děti, které jsou již žáky naší školy, ale i na ty budoucí. Snažíme se o to, aby vstup do 1.třídy byl pro děti i jejich rodiče co nejjednodušší. K tomuto účelu nám slouží hned několik akcí:

  • Dny otevřených dveří byly z důvodu uzavření škol v souvislosti s mimořádnými opatřeními zrušeny!!!
  • Edukativně-stimulační skupiny jsou vhodné pro děti, které potřebují odhalit, případně posílit, svá slabá místa, a byly tak připraveny na zápis do první třídy a na školní docházku.
  • Zápis do 1. třídy je sice povinný pro všechny děti, které dovrší 6-ti let před 1.zářím, ale snažíme se tento čas využít k tomu, abychom dítěti připravili pěkný zážitek a rodičům dali cenné rady na čem s dítětem před nástupem do školy ještě zapracovat.
  • Setkávání budoucích školáků s paní učitelkou je tradiční akce, která následuje po zápisu do 1.třídy. Setkání slouží k lepší adaptaci na svou budoucí třídu a školní prostředí, aby děti 1.září již nastupovaly někam, kde to dobře znají, a kde možná mají své kamarády. Dobře se tak seznámí i s paní učitelkou a představa školy a učení pro ně dostane reálný obraz.
  • Přípravný ročník je vhodný pro děti s odkladem školní docházky. Děti s odkladem se tak po zápisu do 1.třídy nevrací zpět do školky, ale do své nové třídy se svou paní učitelkou a pevně stanovenými pravidly. Děti se tak vyhnou případnému školnímu neúspěchu. V klidném prostředí se na školu pilně připraví, stimulují všechny oslabené schopnosti tak, aby nástup do 1.třídy byl jen formálním přechodem a nikoliv stresující událostí.
  • Den otevřených dveří slouží k tomu, aby se kdokoliv mohl seznámit s prostředím naší školy a případně dostal odpovědi na své otázky.
  • Besedy s rodiči – naše škola pořádá nebo se účastní celé řady setkání nebo besed, zaměřených na praktické informace o povinné školní docházce nebo naší škole. Některé besedy jsou přímo v prostorách naší školy, jako např. lednové „Setkání s budoucími školáky a jejich rodiči na ZŠ“, jindy přichází naši pracovníci za dětmi a jejich rodiči, jako je tomu například u besedy ve spolupráci s MŠ Habánská.
  • Den Dětí (budova Valtická) / Zahradní slavnost (budova Pavlovská). Na závěr školního roku jsou všichni vítáni na tradičních školních akcích, které jsou každou budovou naší školy pojaty svým originálním způsobem. Cílem těchto akcí je prožít společně příjemný letní den a ukázat dovednosti našich žáků široké veřejnosti.

Podrobnější informace k některým výše uvedeným akcím pro předškolní děti naleznete rozkliknutím názvu akce.

Co bystě měli vědět o naší škole:

Zaměřujeme se na výuku cizích jazyků, v 1. a 2. ročníku vyučujeme angličtinu v rozsahu 2 hodin týdně, od 3. třídy je pak výuka po 3 hodinách týdně a od 8. ročníku se přidává výuka druhého cizího jazyka (němčina).

Každá naše třída je kromě klasické tabule vybavena i interaktivní tabulí. Žáci II.stupně využívají během výuky i tablety.

Dbáme i na zdravý pohyb, každý den žáci chodí na velkou přestávku na školní hřiště a v průběhu roku se žáci I.stupně účastní několika sportovních aktivit: každoroční lyžařský kurz, plavání od 2.ročníku, venkovní bruslení (dle počasí), turnaj ve florbale, fotbalový McDonald´s cup, závody v atletice, závody ve šplhu, turnaj ve vybíjené a další sportovní turnaje. Na konci školního roku jezdí celý první stupeň na týden na školu v přírodě.

Naše škola nabízí pro mladší žáky i řadu mimoškolních aktivit (sportovní kroužky, keramika, dramatický kroužek, relaxační kroužek se školní psycholožkou, fyzikální hrátky, klub zábavné logiky, taneční kroužek Funny dancers, florbal, čtenářský klub, pěvecký sbor, školní časopis Kaktus aj.).

Školní družina je pro žáky prvního stupně otevřena ráno od 6:30 a odpoledne do 16 hodin.

Pro děti, jež potřebují reedukaci nebo podpořit některou z oslabených schopností, jsou k dispozici naše školní speciální pedagožky.