/ ÚŘEDNÍ DESKA / Podatelna

Podatelna

Informace o provozu podatelny

a) Adresa školy:

Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace

Valtická 3

692 01 Mikulov

Tato adresa je platná pro obě pracoviště školy – budovy Valtická 3 i Pavlovská 52

telefon: budova Valtická: 519 510 889 budova Pavlovská: 519 510 785

fax: budova Pavlovská: 519 512 504

b) Úřední hodiny:

Budova Valtická

pondělí – pátek: 9.30 – 12.30 hod.

c) Webové stránky školy, elektronická adresa:

www.zsvaltickamikulov.cz

info@zsvaltickamikulov.cz

zspavlovskamikulov@seznam.cz

d) Datová schránka:

s4pqd44

e) Další možnosti elektronické komunikace:

- nejsou

f) Datové formáty pro přijímání dokumentů v digitální podobě:

- textové dokumenty - rtf, doc, docx

- tabulky – xls, xlsx

- ostaní - pdf

g) digitální dokumenty

- škola přijímá dokumenty v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat - CD, DVD, USB flashdisk (2.0)

- lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě a stanoví postup pro odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit, dokument podatelna dále nezpracovává.

i) poškozené či neúplné dokomenty

- je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě a stanoví postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu dokumentu odstranit, dokument se nezpracovává.

- dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, se nezpracovává.