/ PAVLOVSKÁ / Třídy a ŠD / 4.A / Vlastivěda

Vlastivěda

POZOR!!! Od středy 6. 5. bude vlastivěda on-line. Rodiče dostanou podrobnější informace do e-mailu!

Do úterý 12. 5. zkuste přiřadit následující data ke správným událostem.

22. 4. 1945

1. 5. ..... - doplňte i rok

8. 5. 1945

Kdo je přihlášený do aplikace Teams, může vypracovat tento úkol i v něm.

Těším se na vás ve středu 13. 5. v 10:00 hodin.

Procvičování učiva:

http://online.seterra.net/cs/vgp/3088

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven/4932

Zdravím všechny čtvrťáky. Učivo budu přidávat postupně podle rozvrhu v pondělí a v pátek.

Prostřednictvím následujícího odkazu se můžete přihlásit na naše pracovní sešity.

https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/

Můžete pracovat s učebnicí, prezentacemi a videi. Nechám na vás, co si vyberete.

K procvičování máte řadu kvízů a doplňovaček, jak k učivu novému, tak k již probranému. Záleží na vás, kolik toho stihnete.

Kdo bude potřebovat, má na mě kontakty. Ať se vám daří. Dávejte na sebe pozor!

Kontakty:

hmickova@zsvalickamikulov.cz

Skype - Hana Míčková ZŠ Mikulov

---------------------------------------------------------------------------------

Učivo:

Zeměpis

UČ VL 4Z

Procvičování učiva

www.alfbook.cz - jak se přihlásit najdeš zde

Čtení z mapy (u těchto doplňovaček použij tlačítko celé obrazovky)

Vodní tok

30. 3. - Půda a zemědělství UČ str. 31 a 32, PS str. 20

Prezentace půda - v rámci opakování si prohlédni prezentaci, můžeš si vyzkoušet i pokusy.

Půda - video

Půda - video pro zvídavé

Půda.pptx 207,40 kB

Půda - kvíz

6. 4. - Nerostné bohatství a průmysl České republiky - 1. část

UČ - str. 33 - mapa, 34 - těžba nerostných surovin, jejich využití a zpracování, PS - str. 21 - cv. 1, 2.

Nerostné suroviny - prezentace pro zvídavé

Procvičování na www.alfbook.cz - Vlastivěda ČR - Nerostné bohatství ČR (jak se přihlásit najdete ve 4.A nebo zde)

20. 4. - Nerostné bohatství a průmysl České republiky - 2. část

UČ - str. 35 - průmysl a výrobky jednotlivých průmyslových odvětví - přehled, PS - str. 22 - cv. 4, 5 a 6.

------------------------------------------------------------------------------

Dějepis

UČ PS 4D

Procvičování učiva

https://decko.ceskatelevize.cz/kdyz-se-rekne-nase-zeme

Opakování - křížovka 1

Pověsti - doplňovačka

3. 4. - České království za vlády Přemyslovců UČ str. 28 - 32, PS str. 15 a 16 (dělali jsme ještě ve škole)

První Přemyslovci - prezentace

První přemyslovci - doplňovačka

První Přemyslovci - kvíz

Přemyslovská knížata - kvíz

Vláda přemyslovských králů - prezentace

Přemysl Otakar I. - video

Přemysl Otakar II. - video

Anežka Česká - video

Václav I. - video

Václav II. - video

Václav III. - vymření Přemyslovců

Růst měst ve 13. století - video

Panovníci z rodu Přemyslovců - křížovka

17. 4. - Lucemburkové v Čechách - UČ str. 33, 34

Český stát za vlády Lucemburků - prezentace

Jan Lucemburský - video

Mládí Karla IV. - video

Karel IV. - video

Karel IV. stavitel - video

Lucemburkové - kvíz

Karel IV. - DějePIC!

Procvičovat můžeš i na www.alfbook.cz - Přemyslovci a Lucemburkové a Karel IV.

24. 4. - České království za vlády Karla IV. - str. 35

POZOR!!! Od středy 6. 5. bude vlastivěda on-line. Rodiče dostanou informaci do e-mailu!

Těším se na vás.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Další procvičování:

Historická období

Které je to století

Křížovka - GOTIKA