/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská / Vítání podzimu

Vítání podzimu

Projekt 2.A - Vítáme Tě, podzime !

Vítání podzimu (16)

 

Podzim přináší mnoho námětů pro výuku prvouky, pro výtvarnou a pracovní činnost, ale i zajímavý materiál. Toho využily děti ze II. A a vydaly se na vycházku přivítat podzim. Pozorovaly změny v přírodě, poznávaly různé druhy stromů. Cestou ve skupinách nasbíraly zajímavé přírodniny a na závěr projektu „Vítáme tě, podzime!“ Vyrobily skřítky podzimáčky. Ti budou přírodu chránit, aby se v klidu mohla uložit k zimnímu spánku.

Vítání podzimu (13)

Další fotky si můžete prohlédnout zde.

Komentáře

Log v Log nebo create uživatelský účet do komentáře.