/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská / Slabikářová slavnost

Slabikářová slavnost

S nápisem „Jsem čtenář“ na šerpě se usměvaví, zvídaví prvňáčci hrdě ukazovali maminkám, tatínkům i prarodičům. Na čtenáře je totiž pasoval sám veliký král čtenářů, který za zvuku fanfár slavnostně poklepal každému mečem na rameno.

Slabikářová slavnost (79)

Panu králi a všem přihlížejícím děti s trochou trémy předvedly, co vše už zvládly v jazyce českém, anglickém i matematice. Skládaly slova, tančily na anglickou píseň a ukazovaly číslice. Od pana ředitele a paních učitelek dostali malí čtenáři krásný nový slabikář, malou sladkost a drobnou hračku.

Slabikářová slavnost (29)

Při teplém čaji si všichni mohli prohlédnout také výtvarné práce a fotografie, které zachycují netradiční vyučování mimo budovu školy.

Příjemný večer, při kterém se sešli starší spolužáci i malí žáčci, si všichni moc užili i díky ochotným paním kuchařkám, které připravily chutné občerstvení. Děkujeme.

Fotografie zde.

Komentáře

Log v Log nebo create uživatelský účet do komentáře.