/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská / Setkání s archeologem

Setkání s archeologem

ŽIJEME PRAVĚKEM

 

Beseda s archeologem (4)

 

 

Dne 9.4.2013 proběhla na budově Pavlovská beseda s archeologem panem Martinem Novákem ze stanice v Dolních Věstonicích. Pan archeolog se specializuje na období paleolitické - čili na dobu lovců mamutů. Protože o besedu byl velký zájem, uspořádali jsme ji na dvě etapy. První část věnoval malým dětem – prvňáčkům a druháčkům a ve druhém díle pozval třeťáky, čtvrťáky a páťáky. Děti vše o čem mluvil, mohly sledovat na interaktivní tabuli.

Beseda s archeologem (8)

Na závěr nám půjčil i skutečné pravěké nástroje z pazourků. Všechny poznatky byly zajímavé a některé detaily ze života lovců nás překvapily. Díky besedě už víme, že tehdejší lidé byli společensky i technicky na vyšší úrovni než se doposud obecně předpokládalo. Archeologie nám napověděla, že díky ní, své vědomosti můžeme stále poopravovat. Děti měly spoustu otázek a pan archeolog trpělivě vše vysvětloval.

Beseda s archeologem (1)

Třeťákům se téma moc líbilo a domluvili se, že do školy v přírodě se přepraví jako Mach a Šebestová, kteří se díky kouzelnému sluchátku dostali do pravěku. Tam si chtějí vyzkoušet život v paleolitu.

 

Děkujeme panu Novákovi za bezvadnou cestu do minulosti a těšíme se na další spolupráci.

 

Mgr. Stanislava Zelinková a malí pračlovíčci

Další fotografie zde.

Komentáře

Log v Log nebo create uživatelský účet do komentáře.