/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská / Návštěva muzea a archivu

Návštěva muzea a archivu

Přestože nejde ve škole elektrický proud, k nám stále proudí vědomosti

Ve středu 10. října, kdy nešel ve škole proud, si naše 2.C s prvňáčky vyšli do města. Pro druháky to byl den projektový. Od září si povídáme o pověstech z našeho kraje, dokonce jsme hrdinsky absolvovali Tajemné sklepení, a tak známe některé kouzelné bytosti mikulovské i jménem.

Tajené podzemí 9_12 (22)

Tentokrát jsme ale zamířili nejdříve na zámek do nové expozice o vinařství - Víno napříč staletími. Naše tématická výuka byla zaměřená na pověsti o vinné révě, a tak nás zajímalo, jak to kdysi bylo. Děti zaujaly především interaktivní exponáty, které mohly osahat a prozkoumat, a neodešli jsme dříve, dokud si každý nezkusil dojet do vinohradu na kole.

Návštěva zámku (25)

Cestou zpět jsme se zastavili v městském archivu. Byli jsme totiž všichni zvědaví, zda by se také tady nenašla nějaká stará pověst…Co všechno jsme zjistili? Umíme psát husím brkem, restaurovat staré listiny, ořezat vazbu starých knih, naslouchat a chytře se ptát. Víme už, co znamená archivovat.

Návštěva archívu (3)

Ve škole jsme si po návratu vše společně zapsali do portfolia,

Zpracování portfolia

přikreslili podle sebe něco z přečtených pověstí a náš prima den dostal známku – jedničku.

Zpracování portfolia (11)

Děkujeme jménem dětí všem zaměstnancům Regionálního muzea v Mikulově a také Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově za vstřícnost a trpělivost.

Další fotografie z muzea zde a zde. Forografie z archivu zde.

Komentáře

Log v Log nebo create uživatelský účet do komentáře.