/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská / Lednice

Lednice

Zatím posledním výletem za naší historií byl celodenní výlet na zámek do Lednice. Děti ze čtvrté třídy jely svým oblíbeným malým autobusem a po cestě si zpívaly písničky. V lednici jsme před zámkem dostali pracovní listy s otázkami a prohlídka začala. Slečna průvodkyně byla velmi milá a pečlivě nám vyprávěla jak se kdysi Liechtensteinům na zámku žilo. Prohlédli jsme si přízemí, které sloužilo jako reprezentační sály pro hosty a přátele knížete a kněžny.Viděli jsme krásné schodiště v knihovně, vyřezané z jediného stromu, původní čínské tapety s motivy květin, ptáků a Číňanů, zdobící zdi čínského kabinetu, hlavu jednorožce, který doopravdy neexistuje, mramorové vany, klozety a stoly s mycími soupravami, původní ručníky a flakónky na parfémy. Po svačině jsme se vydali na podzimní procházku zámeckým parkem až na Minaret. I když jsme nevystoupali po schodech nahoru, zdál se nám ohromně vysoký. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na lavice v parku, dali jsme dohromady poslední odpovědi na otázky z pracovního listu, který nám paní učitelky připravily a jelo se domů. Před obědem jsme vyhodnotili odpovědi a každý mohl říct svůj názor na lednický výlet za naší regionální historií. Líbil se nám všem.

Eva Kupczyková a Šárka Balážová, IV.A

Komentáře

Log v Log nebo create uživatelský účet do komentáře.