/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská / Den dětí

Den dětí

V pátek děti slavily svůj svátek - DEN DĚTÍ. Každá paní učitelka připravila pro svoji třídu nějaké překvapení - výlet.

Komentáře

Log v Log nebo create uživatelský účet do komentáře.