/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská

Hurá na prázdniny
Hurá na prázdniny (7)

V pátek 27. června jsme se ještě všichni sešli, abychom uzavřeli školní rok. Děti dostaly svá vysvědčení a paní učitelky s panem ředitelem jim popřáli krásné prázdniny.

Závěr školního roku  (6)

Rozloučili jsme se také s našimi páťáky.

Závěr školního roku  (4)

Další fotografie zde.

Ve čtvrtek 26. června se konala na závěr letošního roku Zahradní slavnost na téma JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA.

Zahradní slavnost  (2)

Letos zahájily celý program holky z Funny Dancers.

Funny Dancers (12)

Tento rok měl premiéru kytarový kroužek. Holky s panem učitelem zahráli známou píseň Obchodník s deštěm od skupiny Kryštof.

Kytarový kroužek (3)

 

Nemohl chybět ani pěvecký sbor Ptáčata.

Pěvecký sbor Ptáčata (5)

Prvňáčci měli připraveno pásmo písniček a říkadel. Vystoupili v nádherných kostýmech, které měli podle ročního období, kdy se narodili.

Prvňáčci (9)

Druháci si připravili písničku a taneček.

Druháci (2)
Druháci (17)

Následovalo divadelní představení s názvem Obrázky z českých dějin v podání čtvrťáků.

Čtvrťáci (21)

Žáci ze 3.A se převlékli jako Mach a Šebestová a natrénovali tanec s utrženým sluchátkem.

Třeťáci 3 (2)

 

Zazpívali také lidovou písničku s doprovodem hudebních nástrojů.

Třeťáci 3 (18)

Po vystoupení třeťáků se pan ředitel rozloučil s paní učitelkou Sylvou Kohútovou, která odchází do důchodu a poděkoval jí za celoživotní práci.

Rozloučení s p. uč. Kohútovou (2)

Děti ze 3.C předvedly také dvě vystoupení. Jako první zahrály jako avatarský orchestr z planety Pandora.

Třeťáci 3 (25)

Pak třeťáci předvedli vtipnou scénku s písničkou Neopatrný křeček.

Třeťáci 3 (33)

Milou tradicí se stalo předávání pochval pana ředitele. Letos měl pan ředitel parádní plavky a plážový župánek, protože představoval léto.

Předávání ředitelských pochval (1)

 

Páťáci také zazpívali lidovou písničku, pak píseň o létě, které právě začalo a rozloučili se s budovou na Pavlovské i s paní učitelkou Čechovou.

Páťáci (4)
Loučení páťáků (13)

Na závěr ještě jednou zatančily holky z Funny Danceras.

Funny - závěrečné vystoupení (9)

Jako host tentokrát vystoupily bývalé žákyně naší školy, které zpívají ve skupině Do Zdi. Někteří si s nimi s chutí zatančili.

Do Zdi (4)

Také díky pěknému počasí jsme si to všichni parádně užili. Už teď se můžete těšit na příští rok.

Poděkování patří opět rodičům za nádherné kostýmy i za vynikající dobroty. Za pomoc při organizaci Zahradní slavnosti, panu Liškovi za přivezení laveček a dědečkovi Nezbedovi a panu školníku Žižkovi za nové krásné posezení kolem stromů.

Zahradní slavnost (3)

Další fotografie zde.

Dotazníkové šetření ve školní družině

V průběhu měsíce února proběhlo poprvé na obou budovách dotazníkové šetření spokojenosti se školní družinou (ŠD). Cílem tohoto šetření bylo zjistit míru spokojenosti rodičů se službami školní družiny, např. spokojenost s náplní činností, informovaností o dění v družině, spokojenost dítěte, spokojenost s přístupem paní vychovatelek k dětem či přístupem paní vychovatelek k rodičům. Zjišťovali jsme taktéž Váš názor na provoz a organizační řád školní družiny, nebo na společné akce rodičů a ŠD. V závěru dotazníku byl vymezen prostor pro vyjádření Vašich námětů, připomínek či postřehů.

Školní družina na budově ZŠ Valtická má pro letošní školní rok otevřena dvě oddělení a ŠD na budově Pavlovská celkem tři oddělení. Kapacita každého oddělení je maximálně 30 dětí.

Ze ŠD Valtická se vrátilo celkem 50 % rozdaných dotazníků a ze ŠD na budově Pavlovská to bylo 48 % dotazníků.

Výsledky dotazníkového šetření

Z dotazníkového šetření vyplynula obecná spokojenost se školní družinou.

Rodiče z budovy Valtická se cítí být nejen dostatečně informováni o dění ve školní družině (88 %), ale vyjádřili také spokojenost s náplní činností jejich dítěte v družině (96 %). Provoz školní družiny vychází vstříc potřebám rodičů (92 %), byl pouze zaznamenán požadavek, aby družina fungovala již od 6:00 nebo do 16:30 hodin.

Na budově Pavlovská vyjádřili svou spokojenost rodiče nejen s náplní činností ve školní družině, ale cítí se být taktéž dostatečně informování o dění ve školní družině (shodně 98 %). Ke změně provozu školní družiny nebyl zaznamenán žádný požadavek.

Pouze 11 % (ŠD Valtická) a 14 % (ŠD Pavlovská) rodičů uvedlo, že by si přálo více ovlivnit charakter činností v družině. 28 % rodičů by uvítalo více společných akcí s dětmi v rámci družiny, jako jsou oslava Dne dětí, společné opékání u ohně, venkovní divadelní představení a výtvarné výstavy, procházky, výlety nebo více společných her dětí, při kterých by se rodiče spolužáků blíže poznali.

S přístupem vychovatelek jak k dětem, tak rodičům jsou rodiče na obou budovách spokojeni. Zaznamenané výtky směrem k vychovatelkám ŠD Valtická byly pouze k dohledu nad činností dětí při pobytu na školním hřišti, kdy by ocenili jejich plnou pozornost směrem k dětem v této době a větší dohled nad jejich činností. Mnoho kladných reakcí bylo konkrétně na novou paní vychovatelku Jitku Kernovou, která byla hodnocena slovy jako výborná, velmi dobrá, úžasná, milá a příjemná, zbožňovaná. Oceňujete zejména její tvořivé aktivity s dětmi. Ve školní družině na budově Pavlovská nebyly vůči vychovatelkám zaznamenány žádné kritické výtky.

V dotazníku byl k dispozici také prostor pro volné připomínky, dotazy a komentáře. Z vašich námětů pro příští školní rok zvážíme zařazení nových kroužků do nabídky školní družiny. Ptali jste se také na psaní domácích úkolů v družině. Při psaní domácích úkolů ve školní družině vycházíme z provozního řádu, která tuto možnost nabízí až po 15. hodině s ohledem na počet dětí a probíhající aktivity ve ŠD v daném čase. Žáci prvních a druhých tříd si úkoly ve školní družině nepíší vůbec. Rodiče také vyjádřili přání více odpočinkových koutů se sedacím nábytkem – sedacími pytli, zařazení krátkých protahovacích cvičení zad kvůli těžkým aktovkám a vyslovili nesouhlas s používáním mobilních telefonů a tabletů ve ŠD.

Na závěr nás velmi potěšilo, že 100% rodičů uvedlo, že se jejich děti cítí ve školní družině spokojeně! Za to jsme moc rádi! Uvádíme jeden z pozitivních ohlasů, který jsme na naši školní družinu dostali: „Družina splňuje to, co od ní očekávám – tj. vyplnit čas alespoň částečně inovativním a tvořivým způsobem, bez výrazné náročnosti na dítě.“

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali k vyplnění dotazníku, a který nás určitě motivuje a inspiruje k další práci s Vašimi dětmi.

V úterý 24. června vyrazili čtvrťáci a páťáci na poznávací exkurzi do Prahy.

Cesta autobusem (1)

Na vlastní oči shlédli místa, kudy kráčela naše historie. Začli prohlídkou Pražského hradu s katedrálou sv. Víta.

Pražský hrad (6)

Po shlédnutí výměny hradní stráže a po svačince se vydali Nerudovkou ke Karlovu mostu.

Střídání hradní stráže (6)
Pražský hrad (14)
Karlův most (3)

Na Staroměstském náměstí jsme stihli ve 12 hodin Orloj.

Orloj (1)

Pokračovali jsme na Václavské náměstí.

Václavské náměstí (3)

Metrem jsme přejeli do nákupního centra Chodov.

V metru (2)

Vrcholem naší cesty byla návštěva občerstvení a nákupy.

Obchodní centrum Chodov (7)

Další fotografie zde.

Zde najdete aktuality ze školy v přírodě. Hra Jaro, léto, podzim, zima aneb rok na naší škole.

Fotografie najdete zde 1.A, 2.A, 3.A, 3.C, 4.A a 5.A. Orientační závod smíšených družstev.

1. den - pondělí - oranžový PODZIM

Podzim

Ráno jsme vyrazili do Křižanova. Cestou jsme se zastavili v Brně v planetáriu.

Planetárium (5)

Po krátké svačinové pauze jsme pokračovali v cestě.

Cesta do školy v přírodě (8) (800x600)
Cesta do školy v přírodě (7) (800x600)
Cesta do školy v přírodě (2) (800x600)

Odpoledne jsme prozkoumávali okolí a hráli první hry na louce i v lese.

P1040216
Halloweenská anatomie (9)

Po večeři starší děti psaly své deníky.

Pracovní listy (3)

 

Někteří vypracovávali pracovní listy z vesmíru.

P1020106 (640x480)

Některé třídy stihly i sportovat.

2. den - úterý - bílá a modrá ZIMA

CIMG3541 (600x800)

V úterý ráno nás vzbudilo sluníčko a čekal nás krásný den.

P1020666 (800x600)

Všichni si ho parádně užili. Stihli vycházky do lesa, anglické pracovní listy, hry a soutěže.

CIMG3543 (800x600)

Hlavní akcí dne byla společná odpolední netradiční olympiáda. Všichni si ji parádně užili a za splněné úkoly je čekala sladká odměna.

MEMO0091 (800x600)
P1020105 (640x480)

Večer opět vycházky do lesa, společné hodnocení dne, psaní deníků, společné čtení pohádek a příběhů. Pak rychle do hajan, abychom byli pořádně vyspaní na zítřejší celodenní výlety. Prvňáčky a druháčky čeká cesta do nedalekého Křižanova a "velcí" se těší, jak zvládnou cestu do Velkého Meziříčí.

Hry na louce (1)
Hra (1)

Poslali jsme už spoustu pohledů a dopisů a čekáme taky od vás. Pište!!!

DSC00300 (800x600)

Všichni jsou v pořádku, jen drobná zranění. Mějte se doma krásně a těšte se na další zprávy.

3. den - středa - zelené JARO

Jaro

Opět nádherný den plný sluníčka. Malí vyrazili do Křižanova.

P6182062
Výlet do Křižanova

Navštívili místní obchůdky a zvládli i zmrzlinu.

Na zmrzlině (1)

Nakoukli do místního kostelíka.

Výlet do Křižanova (11)

Navštívili i nedaleký kravín.

Návštěva kravína (4)

Odpoledne si pohráli na dětském hřišti.

Na dětském hřišti (2)

Druháčci zkoušeli vyrábět ruční papír.

Výroba ručního papíru (1)

Večer se pak sešli u táborového ohně, kde si opekli špekáčky a druháci ještě před večerkou vyrazili na noční hru.

U táboráku (2)
U táboráku (6)

Čtvrťáci odjeli ráno autobusem do Velkého Meziříčí, kde je čekala prohlídka zámku.

Výlet do Velkého Meziříčí (28)

Vyšlápli si i na radniční věž.

Výlet do Velkého Meziříčí (25)

Třeťáci a páťáci šli krásnou přírodou po červené turistické značce pěšky.

Výlet do Velkého Meziříčí (17)

Cestou obdivovali zdejší nádhernou přírodu.

P6180014 (800x600)

Náročnou trasu zvládli na výbornou. Mají obrovskou pochvalu.

Výlet do Velkého Meziříčí (7)
Výlet do Velkého Meziříčí (4)
Výlet do Velkého Meziříčí (35)
P6180260 (800x600)

Zpět do rekreačního střediska se všichni vrátili luxusním vláčkem.

DSC00317 (800x600)

S chutí pak snědli večeři, po které nabrali další energii a těšili se na večerní aktivity.

Večeře (1)

Závěr dne patřil opět psaní deníků.

Psaní deníků (1)

4. den - čtvrtek - žlutý ČTVRTEK

CIMG3591 (600x800)

Ve čtvrtek nás opět probudilo krásné slunečné ráno. Čekala nás spousta aktivit.

Prvňáčci vyrazili za pokladem.

Cesta za pokladem (5)

Druháci a třeťáci si vyjeli na loďičkách

Na loďce (4)
Na loďce (1)

Vyrazili i do lesa.

V lese (2)

Čtvrťáci měli závod lodí.

Závody lodí (9)

Páťáci si museli poradit s vesmírnou epidemií.

Vesmírná epidemie (11)

Odpoledne nás čekal orientační závod družstev. Fotografie zde.

Jednotlivé hlídky složené z dětí všech tříd si bravurně poradily se všemi nelehkými úkoly.

Závod družstev (1)
Závod družstev (8)
Závod družstev (23)

Večer jsme se pak těšili na táborák a opékání špekáčků, na noční hry a stezku odvahy.

U táboráku (8)
Stezka odvahy (4)

Trochu se nám protáhla u starších i večerka.

5. den - pátek - jedem domů!

CIMG3619 (800x600)

Ukončili jsme náš projekt a ještě jsme se naposled zašli podívat do lesa.

Loučení (4)

Někteří našli svůj poklad a následovalo loučení.

CIMG3625 (800x600)
Loučení (2)
Loučení (11)
Loučení (10)

Po skvělém obědě jsme nasedli do autobusů a těšili se už zpátky domů.

Poslední oběd (3)

Někteří byli tak unavení, že za chvíli usnuli.

Cesta domů (10)

Parádně jsme si to užili a už teď se těšíme na příští rok.

Oranžové pondělí

Oranžové pondělí (13)

Fotografie zde.

Zelené úterý

CIMG3437 (800x600)
P1130392 (800x600)

Fotografie zde.

Bílá středa

CIMG3462 (800x600)

Fotografie zde.

Červený čtvrtek

P1130434 (800x600)
P5290189 (800x600)

Fotografie zde.

Žlutý pátek

P1020638 (800x600)

Fotografie zde.