/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská

Foto zde.

Čarodějnice

V pátek dne 28.4. od 10:00 do 12:00 proběhly v tělocvičně společné čarodějnické hry.

Účinkovala tam třída 5.A, která chystala

pro všechny ostatní děti zábavné soutěže

za sladkou odměnu.

Čarodějnice (75)

Všechny děti i paní učitelky byly v čarodějnickém kostýmu. Stranou nezůstal ani pan ředitel. Už ráno všechny vítal před školou školní čaroděj.

Čarodějnice (33)

Soutěžilo se na sedmi stanovištích. Nějaká byla sportovní, jako

třeba překážková dráha se svázanýma nohama, střílení a hokej s čarodějnickými košťaty, poté tam byly logické hry jako hádanky a skládání slov, hledání zvířátek v písku nebo mouce a hledání kouzelné kuličky pod pohybujícími se kelímky.

Čarodějnice (10)

Na konci se měl odměnit nejlepší kostým, ale porota to měla moc těžké, protože všechny děti byly nádherně ustrojené, tak dostali odměnu všichni.

Někteří si i zatančili. Hlavně si všichni čarodějné dopoledne parádně užili.

Čarodějnice (19)

Rozálie Pirščová, Vendula Kadlecová, třída 5.A

Další fotografie najdete zde.

Fotografie zde.

Fotografie zde.

Týden s rodilým mluvčím

Na naší škole probíhal od 20. 2. 2017 do 24. 2. 2017

týden s rodilým mluvčím z Kanady, který se jmenoval Dave Warman.

Navštívil nás už měsíc předtím na ukázkové hodině,

která se všem moc líbila.

Každý den od pondělí do pátku se dvě skupiny dětí ze čtvrté a páté třídy dělily na výuku v trojhodinovém bloku.

Ve středu se učitelé vyměnili a místo Davea jsme měli Giorgia z Chicaga, který mezi tím učil na budově Valtická.

V hodinách jsme hráli hry v angličtině, dělali jsme zábavné

pracovní listy a sledovali anglická videa. Hlavně jsme si povídali na téma, které se každý den měnilo. Tématem bylo – Chicago, speciality, hudba……..

Všem se to moc líbilo!

Jan Souchop, Evelína Dammová