/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská

Velké poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu benefičního koncertu s názvem „SPLŇTE NÁM SEN“.

benefice 425a

Mamince Blance Langrové a firmě Epinien,s.r.o., která domluvila zpěvačku Petru Janů a zajistila občerstvení spolu s řadou cen do tomboly, Regionálnímu muzeu v Mikulově za bezplatné pronajmutí zámeckého sálu a natisknutí plakátů, panu Romanu Krčmovi za vstupenky, firmě PRONECO za finanční dar, panu senátorovi Ing. Janu Hajdovi, který věnoval dětem finanční dar a převzal záštitu nad tímto koncertem i městu Mikulov.

Velký dík patří rodičům za zakoupení lístků na koncert, za finanční příspěvky a dárky do bohaté tomboly.

Naprosto skvělá byla zpěvačka Petra Janů, která svým absolutně profesionálním výkonem potěšila všechny přítomné a na závěr svého vystoupení si zazpívala společně s dětmi, což byl pro ně nezapomenutelný zážitek.

benefice 419a

O taneční pohodu se v závěru koncertu postarala také naše osvědčená skupina Bingo Band.

Veškerý výtěžek z této akce půjde ve prospěch dětí.

Poděkování patří dále zejména maminkám Magdě Dokoupilové, Silvii Janatové, Darji Kocábové, Janě Frantelové, Zdeně Svěchotové, Sylvě Bately a Mileně Polákové za připravu a organizaci koncertu.

Další fotografie najdete zde.

Jako své poděkování zpěvačce Petře Janů vyrobili čtvrťáci knihu se svými vzkazy a obrázky.

Kniha pro P. Janů (5)

Další vzkazy najdete zde.

Jak vidí svoji zahradu děti?

P1020350