/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská

Tentokrát blahopřejeme našim žákům, kteří uspěli v městském kole v piškvorkách.

1. kategorie:

  1. Vašík Zapletal 2.A
  2. Lubor Čech 2.A
  3. Lukáš Míček 3.A

2. kategorie:

  1. Darča Nováková 5.A
  2. Tereza Vajdíková 7.A (Valtická)
  3. Jiřík Vala 5.A

Děkujeme všem, kteří reprezentovali naši školu. Přejeme hodně úspěchů v dalších ročnících.

Mimořádný úspěch v soutěži Logická olympiáda, vyhlášené Mensou ČR, dosáhl Jiří Vala, žák V. A, který se umístil v krajském kole, konaném 6. 11. v Brně na prvním místě. Problémové úlohy jako jediný z Jihomoravského kraje zvládl se 100% úspěšností. Postupuje do celostátního klání, jež se uskuteční 30. 11. 2009 v Praze v Poslanecké sněmovně. Na vítěze čekají lákavé ceny, ale především přejeme Jiříkovi hodně zábavy a štěstí při řešení úloh, které jej baví. Držíme palce.

Zatím posledním výletem za naší historií byl celodenní výlet na zámek do Lednice. Děti ze čtvrté třídy jely svým oblíbeným malým autobusem a po cestě si zpívaly písničky. V lednici jsme před zámkem dostali pracovní listy s otázkami a prohlídka začala. Slečna průvodkyně byla velmi milá a pečlivě nám vyprávěla jak se kdysi Liechtensteinům na zámku žilo. Prohlédli jsme si přízemí, které sloužilo jako reprezentační sály pro hosty a přátele knížete a kněžny.Viděli jsme krásné schodiště v knihovně, vyřezané z jediného stromu, původní čínské tapety s motivy květin, ptáků a Číňanů, zdobící zdi čínského kabinetu, hlavu jednorožce, který doopravdy neexistuje, mramorové vany, klozety a stoly s mycími soupravami, původní ručníky a flakónky na parfémy. Po svačině jsme se vydali na podzimní procházku zámeckým parkem až na Minaret. I když jsme nevystoupali po schodech nahoru, zdál se nám ohromně vysoký. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na lavice v parku, dali jsme dohromady poslední odpovědi na otázky z pracovního listu, který nám paní učitelky připravily a jelo se domů. Před obědem jsme vyhodnotili odpovědi a každý mohl říct svůj názor na lednický výlet za naší regionální historií. Líbil se nám všem.

Eva Kupczyková a Šárka Balážová, IV.A