/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská

Projekt 2.A - Vítáme Tě, podzime !

Vítání podzimu (16)

 

Podzim přináší mnoho námětů pro výuku prvouky, pro výtvarnou a pracovní činnost, ale i zajímavý materiál. Toho využily děti ze II. A a vydaly se na vycházku přivítat podzim. Pozorovaly změny v přírodě, poznávaly různé druhy stromů. Cestou ve skupinách nasbíraly zajímavé přírodniny a na závěr projektu „Vítáme tě, podzime!“ Vyrobily skřítky podzimáčky. Ti budou přírodu chránit, aby se v klidu mohla uložit k zimnímu spánku.

Vítání podzimu (13)

Další fotky si můžete prohlédnout zde.

Další úspěch našich žáků. V konkurenci 12 družstev 5. tříd ze škol v Mikulově a jeho okolí se umístila naše družstva na 1., 4. a 6. místě. Vůbec poprvé naši páťáci vyhráli.

Vítězné družstvo: Ondřej Čížek, Vašek Zapletal a Lubor Čech (5.A)

PA050019

Všem blahopřejeme.

Přestože nejde ve škole elektrický proud, k nám stále proudí vědomosti

Ve středu 10. října, kdy nešel ve škole proud, si naše 2.C s prvňáčky vyšli do města. Pro druháky to byl den projektový. Od září si povídáme o pověstech z našeho kraje, dokonce jsme hrdinsky absolvovali Tajemné sklepení, a tak známe některé kouzelné bytosti mikulovské i jménem.

Tajené podzemí 9_12 (22)

Tentokrát jsme ale zamířili nejdříve na zámek do nové expozice o vinařství - Víno napříč staletími. Naše tématická výuka byla zaměřená na pověsti o vinné révě, a tak nás zajímalo, jak to kdysi bylo. Děti zaujaly především interaktivní exponáty, které mohly osahat a prozkoumat, a neodešli jsme dříve, dokud si každý nezkusil dojet do vinohradu na kole.

Návštěva zámku (25)

Cestou zpět jsme se zastavili v městském archivu. Byli jsme totiž všichni zvědaví, zda by se také tady nenašla nějaká stará pověst…Co všechno jsme zjistili? Umíme psát husím brkem, restaurovat staré listiny, ořezat vazbu starých knih, naslouchat a chytře se ptát. Víme už, co znamená archivovat.

Návštěva archívu (3)

Ve škole jsme si po návratu vše společně zapsali do portfolia,

Zpracování portfolia

přikreslili podle sebe něco z přečtených pověstí a náš prima den dostal známku – jedničku.

Zpracování portfolia (11)

Děkujeme jménem dětí všem zaměstnancům Regionálního muzea v Mikulově a také Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově za vstřícnost a trpělivost.

Další fotografie z muzea zde a zde. Forografie z archivu zde.

Úspěch v běhu na 50m. Přeborník žáků 4. a 5. tříd mikulovských škol 2012.

Přeborníci

Úspěšní běžci jsou tentokrát ze 4.A

1. místo Adam Doušek

2. místo Sára Tesárková a Jára Penkrt

Blahopřejeme.

Podzimní sběr staréhopapíru.

Podzimní sběr 2012

A jak nám hromádka pěkně vyrostla.

Podzimní sběr 2012 (2)

Termín dalšího sběru je už 21. a 22. 11. od 7:00 do 7:00 a od 15:00 do 17:00 hodin.

V pondělí 17. září zavítala do školy vzácná návštěva z Anglie. Paní Shirley Harris, babička třeťáka Lukáše, uspořádala s pomocí maminky Michaely Harris besedu s dětmi.

Kopie - Návštěva z Anglie (2)

Hlavním tématem byla její vlast . Děti ze III. a IV.A se tak setkaly s rodilým mluvčím. Poprvé mnohé z nich mohly slyšet bezchybnou angličtinu a mohly komunikovat v jazyce, který se učí od první třídy. A že jim to šlo! Paní S. Harris mluvila o Anglii, vlajce i britské královské rodině. Děti se dozvěděly, kde Lukáškova babička bydlí, že mají doma starého pejska Zaka. Děti zajímalo, zda nosila uniformu, když chodila do školy, kolik jí je let a jak dlouho to trvalo letadlem z Anglie k nám. Zda-li mají stejný čas jako my a jaké mají vánoční zvyky. To vše probíhalo v anglickém jazyce. Paní S.Harris se u nás líbilo a děti byly rády, že si mohly vyzkoušet svoji angličtinu. Návštěva byla velmi milá. Děti i paní učitelky budou vzpomínat na hodnou paní, která se podobá anglické královně.

Návštěva z Anglie (5)

Další fotografie zde.

České pohádky a pověsti našeho kraje

Letošní celoroční projekt nazvaný „České pohádky a pověsti našeho kraje“ jsme zahájili návštěvou netradiční výstavy loutek paní Salajkové v Tajemném sklepení.

Tajené podzemí 9_12 (13)

Její loutky se totiž vztahují k pověstem z Podpálaví. Děti z 1. až 3. třídy si poslechly vyprávění pověstí přímo od autorky knihy, kterou o nich napsala a zároveň vlastnoručně vytvořila tajemné postavičky. Řadu pověstí jim připomněli např. bezhlavý myslivec, Bílá paní, skřítci, dračice, mniši, čerti a mnoho dalších. Prohlídka se dětem velmi líbila a paní Salajkové za ni děkujeme. Návštěva děti inspirovala nejen k výtvarnému zpracování, ale také k četbě dalších knih s pověstmi našeho kraje. Už se těšíme, jak se s tímto tématem budeme celý rok potkávat.

Tajené podzemí 9_12 (10)

Začátek školního roku

školní rok 2012-2013

Další fotografie zde.