/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská

Přírodovědná soutěž pro žáky pátých tříd základních škol proběhla letos 30. září. Za krásného slunečného počasí vyrazily tříčlenné hlídky na trasu přes Svatý kopeček, kudy právě chodil spisovatel Jaromír Tomeček. Na jednotlivých stanovištích plnily nelehké úkoly. Z celkového počtu deseti družstev z místních i okolních škol se družstvo chlapců ve složení Vít Březina, Lukáš Míček a Vojtěch Šmid umístilo na 2. místě

Zelená stezka (5)

a družstvo dívek Karolína Charvátová, Emma Motičáková a Markéta Šťastná na také velmi hezkém 4. místě.

Zelená stezka

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme.

Výsledkem podzimního kouzelní našich druháků byly zajímavé výrobky z přírodnin.

Podzimní kouzlení (2)

Další foto zde.