/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská

Už v pátek přišel za dětmi do školy Mikuláš se svojí družinou milých, hodných andělů a rozverných, chvílemi i strašidelných čertů, kteří zjišťovali, jak byly nebo nebyly děti celý rok hodné.

Mikuláš 2009 (32)

I když to už vypadalo, že některé zlobivce si čerti odnesou, paní učitleky jim v tom nakonec zabránily, prototže zlobílci slíbili, že se polepší. Všichni dostali sladký dárek v podobě adventního kalendáře (děkujeme SRPDŠ).

Mikuláš 2009 (13)

Poděkování patří i paní místostarostce Iloně Žižkové Vágnerové, která přinesla dětem také drobnou sdadkost.

Další fotografie zde.

Blížící čas Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce, využíváme ke společným setkáním.

Adventní zpívání (3)

Každé prosincové pondělí se po velké přestávce sejdeme u vánočního stromku a kromě povídání si také zazpíváme společně známé a oblíbené vánoční písničky.

Další fotografie.