/ eŽÁKOVSKÁ

eŽÁKOVSKÁ

Na tomto místě mohou žáci 2.stupně naší školy - a samozřejmě jejich rodiče nebo jiní zákonní zástupci - sledovat svůj prospěch. Elektronická varianta " žákovské" knížky se stejně jako většina aplikací vyvíjí, možná tedy zaregistrujete drobné "změny" oproti loňskému školnímu roku.

VSTUP DO ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY:

Většina z vás bude používat aplikaci stejně jako v minulém školním roce, určitě by však stála za zvážení změna vašeho hesla. U nových uživatelů (žáci 6.tříd a jejich zákonní zástupci) je to nutnost.
Změnu hesla provedete po svém přihlášení v nabídce Nastavení z nástrojové lišty vlevo.

!!! PŘIPOMÍNÁME POTŘEBU ROZLIŠOVAT RODIČOVSKÝ A ŽÁKOVSKÝ ÚČET !!!

etk vzor

Dotazy (např. při problémech s přihlášením) nám můžete zaslat přes tento odkaz:

POKYNY PRO PŘÍSTUP RODIČE

Přihlašovací jméno (login):

první písmeno křestního jména a příjmení žáka, vše bez diakritiky, malými písmeny bez mezer.

Příklad Pavel Novák bude mít login pnovak

Heslo:

rrrrmmdd (datum narození) - např. pro datum narození 30. 01. 1992 bude odpovídat heslo: 19920130

Heslo je po přihlášení možné změnit.

POKYNY PRO PŘÍSTUP ŽÁK

Přihlašovací jméno (login):

první písmeno křestního jména a příjmení žáka, vše bez diakritiky, malými písmeny bez mezer.

Příklad Pavel Novák bude mít login pnovak

Heslo:

studentrrrrmmdd (datum narození) - např. pro datum narození 30. 01. 1992 bude odpovídat heslo: student19920130

Heslo je po přihlášení možné změnit.