/ VALTICKÁ / Učitelé

Učitelé

Pedagogický sbor na ZŠ Valtická - budovy Valtická 3 a Pavlovská 52

Vedení školy

Mgr. Rostislav Souchop - ředitel školy (rsouchop@zsvaltickamikulov.cz)

Mgr. Jindřiška Kudrnová - zástupkyně ředitele pro 2. stupeň (jkudrnova@zsvaltickamikulov.cz)

Mgr. Hana Míčková - zástupkyně ředitele pro 1. stupeň (hana.mickova@seznam.cz)

1. stupeň

Přípravný ročník - Pavlína Vančurová (zspavlovskamikulov@seznam.cz)

1. A Mgr. Markéta Nezbedová - třídní učitelka (marketa.nezbedova@seznam.cz)

1. B Mgr. Šárka Turečková - třídní učitelka, speciální pedagog (stureckova@zsvaltickamikulov.cz)

asistentka pedagoga: Kristýna Senderáková

2. A Mgr. Iveta Hondlová - třídní učitelka (ivetahondlova@centrum.cz)

asistentka pedagoga: Romana Stehlíková

2. B Mgr. Lenka Buchtová - třídní učitelka (lbuchtova@zsvaltickamikulov.cz)

3. A Mgr. Stanislava Zelinková - třídní učitelka (stzelinkova@seznam.cz)

asistentka pedagoga: Sylvie Pešáková

3. B Mgr. Lada Hlavačková - třídní učitelka (lhlavackova@zsvaltickamikulov.cz)

4. A Mgr. Pavla Čechová - třídní učitelka, speciální pedagog (cechova.pavlovska@seznam.cz)

asistentka pedagoga: Eva Vaňkátová

4. B Mgr. Dagmar Němcová - třídní učitelka (dagnem@seznam.cz)

asistentka pedagoga: Mgr. Jitka Rőhrichová

5. A Mgr. Markéta Johnová - třídní učitelka (ketja@seznam.cz)

5. B Mgr. Ludmila Děngeová - třídní učitelka, speciální pedagog (ldengeova@zsvaltickamikulov.cz)

asistentka pedagoga: Andrea Vajayová

Mgr. Kamila Foltýnová - učitelka AJ 1. stupeň

Mgr. Erika Tesárková - vedoucí vychovatelka ŠD Pavlovská (druzina.pavlovska@seznam.cz), Valtická (druzina.valticka@seznam.cz)

Věra Petrová - vychovatelka ŠD Pavlovská

Renata Poredská - vychovatelka ŠD Pavlovská

Jitka Kernová - vychovatelka ŠD Valtická

Marcela Kerhartová - vychovatelka ŠD Valtická

Andrea Vajayová - vychovatelka ŠD Valtická

2. stupeň

6. A Mgr. Nora Kalivodová - třídní učitelka (nkalivodova@zsvaltickamikulov.cz)

asistentka pedagoga: Jitka Kernová

6. B Mgr. Kamil Míček - třídní učitel (kmicek@zsvaltickamikulov.cz)

7. A Mgr. Klára Goišová - třídní učitelka (kgoisova@zsvaltickamikulov.cz)

7. B Helena Chocholoušková - třídní učitelka (hchocholouskova@zsvaltickamikulov.cz)

8. A Mgr. Silvie Šilingerová - třídní učitelka (ssilingerova@zsvaltickamikulov.cz)

8. B Mgr. Beáta Fabičovičová - třídní učitelka (bfabicovicova@zsvaltickamikulov.cz)

9. A Bc. Veronika Tučková - třídní učitelka (vtuckova@zsvaltickamikulov.cz)

9. B Ing. Silvie Pospíšilová - třídní učitelka (spospisilova@zsvaltickamikulov.cz)

Mgr. Zdenka Kubíčková - učitelka (zkubickova@zsvaltickamikulov.cz)

Mgr. Pavel Šíma - učitel (psima@zsvaltickamikulov.cz)

Mgr. Blanka Večeřová - učitelka (bvecerova@zsvaltickamikulov.cz)

Mgr. Bohumil Rajtr - učitel (brajtr@zsvaltickamikulov.cz)

Mgr. Pavlína Kosíková - učitelka (pkosikova@zsvaltickamikulov.cz)

Bradley Dean White - rodilý mluvčí - konverzace z AJ

Školní psycholožka: Mgr. Daniela Košťálová, tel.: 774 481 083, e-mail: psychologkostalova@gmail.com