/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

V pátek 7. listopadu proběhl v tělocvičně 1. ročník pěvecké přehlídky Zpívá celá škola.

Zpívá celá škola (11)

Během hudební přehlídky zazněla spousta krásných písní. Na pódiu se vystřídala řada zpěváků od 1. do 9. třídy.

Zpívá celá škola (104)

Stejně jako zpěváci, užili si pohodové dopoledne také posluchači.

Zpívá celá škola (20)

Už teď se někteří těší na další ročník.

Fotografie zde.

Dne 22. 10. 2014 uspořádala ZŠ Mikulov, Valtická 3 halloweenskou párty, která trvala od 16:00 do 19:00 hodin. Jednalo se o párty v halloweenských kostýmech.

Děti se na párty velmi dobře bavily, zatančily si na populární hudbu, zaujala je především makarena. Na párty si žáci 9. ročníku připravili i několik soutěží o sladkosti, jako například židličkovaná, limbo (podlézání tyče) a tanec s kruhy.

Rodiče i děti připravili mnoho občerstvení, takže hladem ani žízní rozhodně nikdo netrpěl. Někteří se dokonce snažili, aby i jídlo mělo téma Halloweenu- například sušenky, které vypadaly jako uříznuté prsty, perníčky ve tvaru dýní, netopýrů, koček a podobně. Všem děkujeme za přípravu tohoto bezvadného občerstvení.

Párty se velmi vydařila a už teď se těšíme na další akci, již brzy nás čeká vánoční besídka.

Barbora Fiedorová a Nikola Nečasová, IX.A

Halloweenská párty 1
Halloweenská párty 2

Více foto z akce zde.

V pátek 26. 9. 2014 odjeli žáci VI.A, VI.B a VIII.A Základní školy Mikulov, Valtická do Brna do Dietrichsteinského paláce, aby zhlédli výstavu Unikáty zemských muzeí a především originální sošku Věstonické venuše. V rámci výstavy měli možnost si také prohlédnout kamennou hlavu keltského héroa ze Mšeckých Žehrovic a železné meteority z Opavy- Kylešovic.

Soška Věstonické venuše je vymodelovaná z hlíny a vypálená. Je uložena ve sbírkách Moravského zemského muzea a v současné době je k vidění v brněnském Dietrichsteinském paláci. Soška měří 11, 5 cm na výšku a 4, 4 cm na šířku. Venuši nalezl E. Dania, preparátor a technický vedoucí výzkumů Karla Absolona, v Dolních Věstonicích 13. 7. 1925 v popelišti velkého ohniště. Soška byla rozlomená na dva díly a je nejstarším keramickým předmětem na světě.

Soška bývá vystavována jen při velmi vzácných příležitostech, naposledy v roce 2013 v Londýně u příležitosti výstavy Umění doby ledové: Zrození moderní mysli v Britském muzeu.

Výstava byla pro nás jedinečným zážitkem a chtěli bychom také tímto poděkovat lektorce výstavy, která nás svým poutavým výkladem seznámila s vystavovanými exponáty.

Akce proběhla v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností.

Jindřiška Kudrnová

Foto zde.

PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ A ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ - ŠR 2014/2015

VALTICKÁ

VP
ŠK
ZÚ

Dyslektická poradna: L. Děngeová – ÚT 12:00 – 15:00 hod. ČT 13:00 – 14:00 hod.

PAVLOVSKÁ

VP PAV

Dyslektická poradna: P. Čechová – ÚT 10:55 – 14:00 ST 12:50 – 14:00 PÁ 13:00 – 13:45

ROZVRHY TŘÍD 2014/2015

PROJEKT HRAVÝ ARCHITEKT V PRAZE

Letos se obě mikulovské základní školy ZŠ Valtická a ZŠ Hraničářů společně zúčastnily druhého ročníku projektu Hravý architekt nejen svými pracemi.

P1050041 (800x600)

Tato akce je součástí 8. ročníku mezinárodního festivalu architektury pod záštitou paní Ivany Zemanové. Vybraná dílka jsou vystavena na Pražském hradě, kam nás také organizátoři v úterý 23. září pozvali.

P1050009 (800x600)

Nejprve jsme se v Jiřském klášteře seznámili s prezentací naší výstavy, následně jsme absolvovali s dvěma pražskými architekty prohlídku modelů staveb historicky významných pro Českou republiku. Provedli nás chodbami kláštera a vysvětlili rozmanitost či společné prvky jednotlivých slohů na krásných zmenšeninách rotund, klášterů, kostelů, nádraží, divadel apod.

P1050015 (800x600)

Dále naši skupinu malých stavitelů převzal další z řady architektů ing. arch. Zdeněk Lukeš z Národního památkového ústavu a provedl nás jižními zahradami Pražského hradu, kde jsme nejvíce obdivovali úpravy Josipa Plečnika, dvorního architekta T. G. Masaryka. Následovala dílna, kde jsme mohli sami tvořit a stavět pomocí modelíny, kostek, krabic apod. Tato část se dětem líbila nejvíce, i film o dějinách architektury, který vznikl pro potřeby projektu.

P1050037 (800x600)

Po rozloučení nás ještě čekala dlouhá cesta domů, ale vše jsme zvládli bez problémů. Děti si přivezly drobné dárky a spoustu zážitků. Všem architektům děkujeme, do příště přejeme hodně sil a lepší počasí a za rok snad na shledanou na Hradě.

Mgr. S. Zelinková a Mgr. L. Děngeová

Další fotografie zde.

Dotazníkové šetření ve školní družině

V průběhu měsíce února proběhlo poprvé na obou budovách dotazníkové šetření spokojenosti se školní družinou (ŠD). Cílem tohoto šetření bylo zjistit míru spokojenosti rodičů se službami školní družiny, např. spokojenost s náplní činností, informovaností o dění v družině, spokojenost dítěte, spokojenost s přístupem paní vychovatelek k dětem či přístupem paní vychovatelek k rodičům. Zjišťovali jsme taktéž Váš názor na provoz a organizační řád školní družiny, nebo na společné akce rodičů a ŠD. V závěru dotazníku byl vymezen prostor pro vyjádření Vašich námětů, připomínek či postřehů.

Školní družina na budově ZŠ Valtická má pro letošní školní rok otevřena dvě oddělení a ŠD na budově Pavlovská celkem tři oddělení. Kapacita každého oddělení je maximálně 30 dětí.

Ze ŠD Valtická se vrátilo celkem 50 % rozdaných dotazníků a ze ŠD na budově Pavlovská to bylo 48 % dotazníků.

Výsledky dotazníkového šetření

Z dotazníkového šetření vyplynula obecná spokojenost se školní družinou.

Rodiče z budovy Valtická se cítí být nejen dostatečně informováni o dění ve školní družině (88 %), ale vyjádřili také spokojenost s náplní činností jejich dítěte v družině (96 %). Provoz školní družiny vychází vstříc potřebám rodičů (92 %), byl pouze zaznamenán požadavek, aby družina fungovala již od 6:00 nebo do 16:30 hodin.

Na budově Pavlovská vyjádřili svou spokojenost rodiče nejen s náplní činností ve školní družině, ale cítí se být taktéž dostatečně informování o dění ve školní družině (shodně 98 %). Ke změně provozu školní družiny nebyl zaznamenán žádný požadavek.

Pouze 11 % (ŠD Valtická) a 14 % (ŠD Pavlovská) rodičů uvedlo, že by si přálo více ovlivnit charakter činností v družině. 28 % rodičů by uvítalo více společných akcí s dětmi v rámci družiny, jako jsou oslava Dne dětí, společné opékání u ohně, venkovní divadelní představení a výtvarné výstavy, procházky, výlety nebo více společných her dětí, při kterých by se rodiče spolužáků blíže poznali.

S přístupem vychovatelek jak k dětem, tak rodičům jsou rodiče na obou budovách spokojeni. Zaznamenané výtky směrem k vychovatelkám ŠD Valtická byly pouze k dohledu nad činností dětí při pobytu na školním hřišti, kdy by ocenili jejich plnou pozornost směrem k dětem v této době a větší dohled nad jejich činností. Mnoho kladných reakcí bylo konkrétně na novou paní vychovatelku Jitku Kernovou, která byla hodnocena slovy jako výborná, velmi dobrá, úžasná, milá a příjemná, zbožňovaná. Oceňujete zejména její tvořivé aktivity s dětmi. Ve školní družině na budově Pavlovská nebyly vůči vychovatelkám zaznamenány žádné kritické výtky.

V dotazníku byl k dispozici také prostor pro volné připomínky, dotazy a komentáře. Z vašich námětů pro příští školní rok zvážíme zařazení nových kroužků do nabídky školní družiny. Ptali jste se také na psaní domácích úkolů v družině. Při psaní domácích úkolů ve školní družině vycházíme z provozního řádu, která tuto možnost nabízí až po 15. hodině s ohledem na počet dětí a probíhající aktivity ve ŠD v daném čase. Žáci prvních a druhých tříd si úkoly ve školní družině nepíší vůbec. Rodiče také vyjádřili přání více odpočinkových koutů se sedacím nábytkem – sedacími pytli, zařazení krátkých protahovacích cvičení zad kvůli těžkým aktovkám a vyslovili nesouhlas s používáním mobilních telefonů a tabletů ve ŠD.

Na závěr nás velmi potěšilo, že 100% rodičů uvedlo, že se jejich děti cítí ve školní družině spokojeně! Za to jsme moc rádi! Uvádíme jeden z pozitivních ohlasů, který jsme na naši školní družinu dostali: „Družina splňuje to, co od ní očekávám – tj. vyplnit čas alespoň částečně inovativním a tvořivým způsobem, bez výrazné náročnosti na dítě.“

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali k vyplnění dotazníku, a který nás určitě motivuje a inspiruje k další práci s Vašimi dětmi.

Ve čtvrtek 12.6.2014 se nejen rodiče a učitelé naší školy mohli přesvědčit o tom, co se pod vedením sbormistryně paní učitelky Lada Hlavačkové naučili za tento školní. Koncert byl sestaven z 16 písní, které měly společné téma - Rok na naší škole. Sbor, v němž zpívají žáci převážně 1.st. naší školy - z budovy na Valtické i Pavlovské - i jeho sólisté předvedli výběr z písní věnovaných všem ročním obdobím. Vedlo se jim to skvěle, a to i přes nepřízeň "dusného" léta, ve kterém se nezpívá zrovna nejlépe.

Do dalšího, již 12. roku, přejeme Ptáčatům spoustu krásných písní a paní učitelce další šikovné zpěváky.

Foto zde.

Fotografie zde.

Dům dětí a mládeže uspořádal turnaj v přehazované dívek 6. a 7. tříd. Celkem se zúčastnilo 5 družstev, která se utkala ve vzájemných zápasech. Vítězem se nakonec stalo družstvo ZŠ Hraničářů, naše 2 družstva se také probojovala na stupně vítězů.

Pořadí:
1. ZŠ Hraničářů 7. tř.
2. ZŠ Valtická 7. tř.
3. ZŠ Valtická 6. tř.
4. GSS sekunda
5. GSS prima

Foto zde.