/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Ve čtvrtek 15. května odpoledne proběhla na Základní škola Mikulov, Valtická 3 prezentace dějepisného projektu žáků VII.A třídy.

Sedmáci si vypracovali každý svůj projekt ve formě prezentace na interaktivní tabuli a dále pracovali na hmotných projektech k zadaným tématům naší historie. Hmotnými projekty byly například obrazy, mozaiky, koláže, sošky z keramické hlíny, šperky nebo model hradiště.

Témata projektů byla např. Karel Veliký, Justinián I., Sámova říše, Velká Morava, středověká města, Přemysl Otakar II., Jan Lucemburský, Karel IV., Jan Hus, Jiří z Poděbrad, stoletá válka, renesance, Rudolf II. nebo třicetiletá válka.

Sedmáci nejprve předvedli své prezentace a poté popsali a okomentovali své hmotné projekty. Na žáky se přišli podívat jejich rodiče nebo jiní rodinní příslušníci, ale i učitelé 2. i 1. stupně.

Práce žáků hodnotila porota, kterou vytvořily p. uč. Helena Chocholušková, Jana Fojtíková a Ludmila Děngeová. Porota vyhodnotila 3 nejlepší projekty- prezentace na interaktivní tabuli se nejvíce povedla Kateřině Štifilové, hmotný projekt v podobě velkomoravského hradiště měla nejlepší Martina Pregetová a komplexně nejlepším autorem projektu se stal Marek Machajdík. Dále byl pochválen za svůj výstup také Tomáš Brzák a Lukáš Mlýnek.

Všechny žáky je však třeba pochválit za jejich snahu a práci navíc, tentokrát opravdu připravili svým rodičům i učitelům pěkné odpoledne. Děkujeme také rodičům, že za námi přišli do školy za trochu jiným účelem než chodí obvykle.

Jindřiška Kudrnová

Foto zde.

Když se řekne maratón, většina lidí si jako první vybaví běh na dlouhou trať. Na naší škole je však maratón synonymem pro čtení.

Třída IX.A ZŠ Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav zorganizovala ve dnech 12.- 13. května 2014 již 7. ročník čtenářského maratónu. Cílem tohoto maratónu bylo zapojit do čtení co nejvíce žáků naší školy a najít vztah ke knížkám a čtení jako takovému.

Letos si žáci 1. stupně na Valtické vybrali knížky o děvčátku Heidi podle příběhu Johanny Spyriové (Heidi a její kamarádi, Heidi a strašidelný zámek, Heidi, děvčátko z hor a Heidi na cestách), děti na Pavlovské četly knihy Se zvířátky do pohádky, Honzíkova cesta, Děti z Bullerbynu, Pipi Dlouhá punčocha, Záhada tajemného dopisu a Fimfárum a žáci 2.stupně knihy Pán prstenů I a II, jejichž autorem je J. R. R. Tolkien.

Do čtenářského maratónu se zapojilo celkem 17 tříd, nechyběli ani malí prvňáčci. Čtení bylo zahájeno v pondělí 12. května v 8:00 hod. a podle rozpisu skončilo až druhého dne, v úterý 13. května ve 13:30 hod. Někteří žáci četli jen pár minut, jiní v celkovém součtu dosáhli téměř 2 hodiny.

Deváťáci přespali ve škole a „nesli“ nejdelší čtenářskou štafetu. Četli totiž celou noc a skončili až druhého dne.

V letošním ročníku jsme nedosáhli rekordního času 29 hodin 38 minut ze 6. ročníku, hodně jsme se však rekordu přiblížili, v celkovém součtu jsme četli 29 hodin 30 minut.

A na závěr několik nej. Nejmladšími čtenáři byli prvňáčci z obou budov- z budovy na Valtické Matěj Mikuška, z budovy na Pavlovské Simona Šopíková. Nejdéle četla Stanislava Dvořáčková z IX.A- celkem 115 minut. Maratónu se zúčastnilo celkem 175 žáků ze 17 tříd. Přečetlo se celkem 1011 stran textu.

Deváťákům se pod vedením paní učitelky Jany Fojtíkové podařilo uspořádat pěknou akci. Kromě čtení se večer hrály různé hry, opékali jsme špekáčky a nechyběla dobrá zábava.

Děkujeme všem žákům školy, kteří se do maratónu zapojili.

Již teď se těšíme na další ročník. Překonáme příští rok rekord?

Mgr. Jindřiška Kudrnová

Foto zde.

Ve středu 23. dubna a ve čtvrtek 24. dubna 2014 proběhla ve středisku volného času Lužánkách, pracovišti Labyrint regionální přehlídka dětských recitátorů s názvem Dětská scéna 2014. Jedná se o krajské kolo recitační soutěže, ve kterém měla své zastoupení i naše škola, ZŠ Mikulov, Valtická 3.

Naše recitátorky a recitátoři se v obrovské konkurenci vůbec neztratili, spíše naopak. Téměř všichni úspěšní z oblastního kola konaného v Mikulově získali ocenění. Amálka Kmetová z první třídy v nulté kategorii ocenění za recitaci, Šimon Svoják ze III.B v I. kategorii cenu diváka a zazářila i Kateřina Dostálová ze VII.B v 3. věkové kategorii, neboť svým přesvědčivým výkonem získala na svou stranu diváky a také obdržela cenu diváka. Mezi recitátory se neztratil ani Ondřej Valů z IX.A, který také předvedl pěkný výkon. Všem recitátorům blahopřejme k jejich úspěchům a věříme, že i v příštím roce uslyšíme řadu pěkných textů či básní.

recitace

V letošním roce zazněly nejčastěji verše Jana Skácela, Josefa Kainara, Jana Nerudy či Jiřího Suchého a také texty např.

Malí recitátoři připravili všem přítomným i porotě velmi pěkný den plný poezie a textů či úryvků z textů a dokázali tak, že čeština je malebný a libozvučný jazyk.

Ivy Procházkové, Jaroslava Žáka, Karla Poláčka nebo Ireny Douskové.

Recitace krajské kolo v Brně (46)

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav uspořádala ve středu 9. dubna 2014 jubilejní 10.ročník oblastního kola recitační soutěže. Tento rok se do soutěže zapojilo celkem 72 dětí z mikulovských škol i škol z našeho okolí. Zúčastnili se nejlepší recitátoři a recitátorky ze základních škol v Dolních Věstonicích, Dolních Dunajovicích, Březí, Drnholci, Valticích, Ivani, ale i z místního gymnázia a ZŠ Hraničářů. Hlavní pořadatelkou souže byla paní učitelka Mgr. Lenka Buchtová. Za bezvadnou organizaci soutěže jí tímto děkujeme.

Soutěž byla rozdělena do tří částí- recitace, dramatizace a divadlo. Všichni zúčastnění předvedli výborné výkony, vynikající byla letos zejména II. kategorie. Velkou motivací všem byl postup do krajského kola v Brně. Tam budou mít recitátoři možnost porovnat své výstupy s konkurencí z celého našeho kraje. Porota vybírala ty nejlepší a neměla to vůbec jednoduché. Letos v porotě opět zasedli Jaromír Crhan, Věra Subotová a Jindřiška Kudrnová.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Gymnáziu a SOU Mikulov za sladké větrníky, které zhotovila cukrářská dílna. Děkujeme i Městskému úřadu Mikulov za zapůjčení velmi pěkného prostoru k pořádání soutěže- kinoklubu.

Na uspořádání celé akce se finančně podílelo také SRPDŠ při Základní škole Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav.

Gratulujeme všem vítězům k postupu do krajského kola a vážíme si výkonů všech recitátorek a recitátorů a přejeme jim hodně úspěchů v dalších soutěžích. Náš dík patří také vyučujícím, které své svěřence na oblastní kolo recitační soutěže pečlivě připravili. Už teď se těšíme na příští ročník.

Výsledky soutěže:

I.kategorie (1.třída)

1.místo: Amálka Kmetová (ZŠ Mikulov, Valtická)- postup do krajského kola

2.místo: Marie Trojanová (ZŠ Valtice)- postup do krajského kola

3.místo: Adéla Wernerová (ZŠ Drnholec)

II.kategorie (2. a 3.třída)

1.místo: Lukáš Sasínek (ZŠ Dolní Věstonice)- postup do krajského kola

2.místo: Šimon Svoják (ZŠ Mikulov, Valtická)- postup do krajského kola

3.místo: Dominika Celnarová (ZŠ Ivaň)

III.kategorie (4. a 5.třída)

1.místo: Markéta Holbová (ZŠ Dolní Dunajovice)- postup do krajského kola

2.místo: Kristýna Celnarová (ZŠ Ivaň)- postup do krajského kola

3.místo: Adéla Dědíková (ZŠ Drnholec)

IV. kategorie (6. a 7.třída)

1.místo: Magdalena Žejdlová (Gymnázium Mikulov)- postup do krajského kola

2.místo: Kateřina Dostálová (ZŠ Mikulov, Valtická)- postup do krajského kola

3.místo: Tereza Čumplíková (ZŠ Valtice)

V. kategorie (8. a 9.třída)

1.místo: Bára Vítová (Gymnázium Mikulov)- postup do krajského kola

2.místo: Ondřej Valů (ZŠ Mikulov, Valtická)- postup do krajského kola

3.místo: Aleš Pouzar (ZŠ Březí)

DIVADLO

Základní škola Valtice

Gymnázium Mikulov

ZŠ Ivaň (muzikál)

V kategorii autorská báseň byly oceněny dvě básně- Štěpána Nešpora- Rybářská báseň a Terezie Sojkové- Ráda. Tato kategorie byla letos zařazena poprvé, přišly první vlaštovky v podobě básní. Budeme se těšit na další tvorbu malých recitátorů a recitátorek.

Jindřiška Kudrnová

Foto zde.

Podrobnosti a fotografie najdete zde.

Na obou budovách naší školy proběhla dvě společná setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkou. Děti si mohly vyzkoušet a procvičit některé dovednosti, které budou muset zvládat už jako skuteční prvňáci. Obě paní učitelky připravily pro děti pěkné a zajímavé odpoledne. Paní kuchařky přichystaly také ukázku svačinek. Doufáme, že se všem ve škole líbilo. Rádi všechny ještě jednou uvidíme. Na Valtické zveme na oslavy dne dětí 30. května v 16:00 hodin. Na Pavlovské 27. června na Zahradní slavnost v 17:00 hodin. Těšíme se na Vás.

Fotografie ze setkání budova Valtická březen a duben. Pavlovská březen a duben.

Tento rok to bylo poprvé, co byl na naší ZŠ Valtická uspořádán „VALENTÝNSKÝ DEN“.

Hned ráno při příchodu do školy dostávali žáci i učitelé na tvář, čelo i ruce namalovaná červená srdíčka. Malování srdíček rtěnkou se ujaly žákyně 6.třídy Marie Mazochová a Soňa Radkovičová.

Odpoledne od 16:00 hodin oslava svátku pokračovala v tělocvičně velkou „valentýnskou party“, na kterou pozvali členové školního parlamentu všechny spolužáky od 5. až do 9. třídy a své učitele. Samozřejmě nezapomněli ani na páťáky z Pavlovské.

Osmáci krásně vyzdobili tělocvičnu, zástupci parlamentu připravili občerstvení a zajímavý program s různými soutěžemi a hlavně tancem.

Celý program zdařile moderovala Lenka Babáková a výborným DJ byla Sabina Nogová.

Na taneční parket se zpočátku nikomu nechtělo, ale pak první odvážlivec René Falář předvedl své taneční kreace a postupně se přidali i další.

Tanec byl střídán různými zábavnými soutěžemi – např. „provleč smeták“, „podlez tyč“ a tanečními soutěžemi.

Velký úspěch měl tanec „makaréna“ , který si společně s žáky určitě s velkou radostí zatancoval i pan ředitel Rostislav Souchop.

Porota složená s učitelů měla těžký úkol – vyhlásit nejlepší tanečníky párty.

Nejprve udělili zvláštní cenu sympatie Jakubu Lovečkovi ze 6.třídy, poté si na pódium přišli postupně pro 3., 2., a 1. místo žáci Sára Tesárková, René Falář a Veronika Odehnalová.

Čas nám rychle utíkal a bohužel v 19 hodin zazněla poslední píseň.

Myslím si , že se všichni dobře bavili a že by se z této oslavy mohla stát pěkná tradice.

Na závěr děkuji všem organizátorům za perfektní zvládnutí svých úkolů a všem účastníkům za pěknou zábavu.

Kristína Langrová, předsedkyně školního parlamentu

Foto z akce zde.

Informace k přijetí žáků do 1. tříd pro školní rok 2014/2015

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Datum zveřejnění 11.02.2014

Ředitel základní školy rozhodl takto:

zápis výsl

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují podle § 183, školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (vitríny u vchodů do budov školy) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy: www.zsvaltickamikulov.cz). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. (V případě potřeby volejte: 774 448 102).

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno a bude součástí spisu dítěte ve škole. Nebude však v písemné podobě doručováno, můžete požádat o jeho vydání v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Odklad povinné školní docházky

Pokud budou rodiče (zákonní zástupci) žádat o odklad povinné školní docházky, musí podat do 31. května 2014 žádost řediteli školy a doložit ji doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O povolení odkladu rozhoduje ředitel školy.

Mgr. Rostislav Souchop

ředitel školy

Prosíme rodiče, kteří byli u zápisu v budově na Valtické, aby se podívali, jestli omylem nevzali cizí rodný list. Děkujeme.

FOTO ZE ZÁPISU ZDE.

ZAJÍMÁ VÁS, JAK VAŠE DÍTĚ ZVLÁDNE NÁSTUP DO ŠKOLY?

PŘIJĎTE SE PORADIT S NAŠÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKOU

- PORADÍ VÁM SE ŠKOLNÍ ZRALOSTÍ

- ZHODNOTÍ PŘIPRAVENOST NA ŠKOLU, ÚROVEŇ GRAFOMOTORIKY, SCHOPNOSTI VERBÁLNÍ KOMUNIKACE APOD.

žáci

MŮŽETE SI VYZKOUŠET VÝUKU ANGLIČTINY V 1. TŘÍDĚ

SEZNÁMÍTE SE S VYUČUJÍCÍMI BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

BUDETE MÍT PROSTOR PRO VAŠE OTÁZKY NA VEDENÍ ŠKOLY, PANÍ UČITELKY, ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKU I SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKU

DĚTI SI ODNESOU MALÝ DÁREK

PANÍ UČITELKY Z OBOU BUDOV SE NA VÁS NA VŠECHNY TĚŠÍ TENTOKRÁT V BUDOVĚ NA VALTICKÉ

V PONDĚLÍ 13. 1. V 16:00 HODIN

batohy

Ve čtvrtek 12.12.2013 si vás žáci naší školy z Valtické a o týden později 19.12.2013 z Pavlovské dovolují pozvat na

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY.

Na Valtické bude od 16:00 h krátká besídka sestavená z vystoupení žáků tříd 2.st, 5.B a pěveckého sboru Ptáčata. Žáci si pro vás připravili krátký program složený z pěveckých, hudebních či tanečních vystoupení svých zástupců.

O týden později, ale již od 15:00 se NOČNÍ DÍLNIČKY zaměřené svojí tematikou na všemi očekávané a rychle se blížící vánoce, budou konat na Pavlovské.

ozdoba vánoce
ozdoba vánoce