/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Naše škola (Základní škola Mikulov, Valtická 3) se může pyšnit velkým úspěchem, neboť náš žák, Štěpán Nešpor z VIII.A třídy, získal v celorepublikové literární a výtvarné soutěži „Voda štětcem a básní“ 3. místo za prózu Lesní studánka. Tuto celorepublikovou soutěž vyhlašuje Povodí Moravy a Štěpánovi byl za toto výborné umístění 5. května 2015 v Brně udělen diplom a obdržel také věcné ceny od Povodí Moravy. V letošním roce se jednalo o 10. ročník této soutěže a z naší školy se do ní zapojili žáci VIII.A třídy. Máme velkou radost, že Štěpán takto uspěl a srdečně mu blahopřejeme, zaslouží si velkou pochvalu! Snad jeho umístění bude inspirací i pro ostatní žáky v dalších soutěžích.

Štěpán Nešpor kompr

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav uspořádala ve středu 1. dubna 2015 další ročník oblastního kola recitační soutěže. Tento rok se do soutěže zapojilo celkem 51 dětí z mikulovských škol i škol z našeho okolí. Zúčastnili se nejlepší recitátoři a recitátorky ze základních škol v Dolních Věstonicích, Dolních Dunajovicích, Březí, Drnholci, Valticích, Ivani, ale i z místního gymnázia a ZŠ Hraničářů. Hlavní pořadatelkou soutěže byla paní učitelka Mgr. Lenka Buchtová. Za bezvadnou organizaci soutěže jí tímto děkujeme.

Všichni zúčastnění předvedli výborné výkony, vynikající byla letos zejména II. a III. kategorie. Velkou motivací všem byl postup do krajského kola v Brně. Tam budou mít recitátoři možnost porovnat své výstupy s konkurencí z celého našeho kraje. Porota vybírala ty nejlepší a neměla to vůbec jednoduché. Letos v porotě opět zasedli Jaromír Crhan, Věra Subotová a Jindřiška Kudrnová.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Gymnáziu a SOU Mikulov za sladké větrníky a špičky, které zhotovila cukrářská dílna. Děkujeme i Městskému úřadu Mikulov za zapůjčení velmi pěkného prostoru k pořádání soutěže- kinoklubu.

Na uspořádání celé akce se finančně podílelo také SRPDŠ při Základní škole Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav.

Gratulujeme všem vítězům k postupu do krajského kola a vážíme si výkonů všech recitátorek a recitátorů a přejeme jim hodně úspěchů v dalších soutěžních kláních. Náš dík patří také vyučujícím, které své svěřence na oblastní kolo recitační soutěže pečlivě připravili.

Foto zde.

Na letošních slavnostech města jste mohli vidět i náš pěvecký sbor Ptáčata.

Slavnosti města 2015 (4)

Další fotografie zde.

Naše škola byla po čtyřech letech opět pořadatelem a hostitelem mezinárodního setkání škol.

V pátek 15.5. 2015 jsme kolem poledne netrpělivě čekali na naše kamarády z Maďarska, Slovenska a Chorvatska.

Když konečně dorazili a my je před školou přivítali, čekal je nejprve dobrý oběd v restauraci Bowling, potom malý výšlap na Kopeček a nakonec jsme si je s netrpělivostí rozebrali do našich rodin, abychom je pohostili a ukázali jim své domovy, kamarády a Mikulov.

Následující den jsme se všichni sešli na školním hřišti k slavnostnímu zahájení, potom probíhala utkání děvčat ve vybíjené a odpoledne se střetli chlapci v kopané.

Po sportování jsme se s hosty prošli Mikulovem a na zámku nás čekalo u obřího sudu setkání s kardinálem Dietrichsteinem a Perchtou z Rožmberka.

Po návratu do školy byla pro všechny účastníky připravena diskotéka.

Přestože byli naši hosté ze začátku poněkud stydliví, hudba nakonec udělala své.

V neděli dopoledne bylo setkání slavnostně ukončeno a my se museli rozloučit s našimi novými kamarády.

Těšíme se za rok na další setkání – tentokrát v Nových Zámcích na Slovensku.

Lenka Babáková, Natálie Šutová, Tereza Košuličová , žákyně VIII.B

DSC_4112 (800x533)

Další fotografie zde.

V úterý 28. dubna pořádala naše škola na budově Valtická okrskové kolo ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd. Hrálo se o postup do okresního kola, které se uskuteční 6. května v Hustopečích. Letos o vítězství bojovala družstva ze ZŠ Dolní Dunajovice, ZŠ Valtice, ZŠ Drnholec, ZŠ Březí a žáci z mikulovských škol ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická. Navzdory předpovědím nám počasí přálo a všichni jsme si sportovní dopoledne užili.

První místo v kategorii chlapců vybojovalo družstvo ze ZŠ Drnholec. Jako druhé skončilo družstvo ze ZŠ Valtice a třetí byli chlapci ze ZŠ Dolní Dunajovice. V kategorii dívek se první místo z loňského roku podařilo obhájit našim dívkám, na druhém místě skončilo dívčí družstvo ze ZŠ Dolní Dunajovice a třetí byly dívky ze ZŠ Březí.

Všem gratulujeme a našim holkám držíme palce v okresním kole.

vybijena

Ve středu 11. března proběhlo první setkání budoucích prvňáčků.

MDS 11.3.2015 (1) (800x599)

Děti se setkaly se svojí paní učitelkou i budoucími spolužáky. Vyzkoušely si, jak zvládnou některé dovednosti, které jim pomohou k pohodovému nástupu do první třídu.

MDS 11.3.2015 (17) (800x599)

Po náročném programu si děti pohrály a odreagovaly se u interaktivní tabule a se stavebnicemi lega. Paní kuchařky pro ně také připravily ochutnávku svačinek, které pro děti připravují ve škole.

MDS 11.3.2015 (20) (800x599)

Těšíme se na další setkání, které proběhne ve středu 22. dubna.

Další fotografie zde.

Pozvánka

Na tomto místě najdete aktualizované informace týkající se přijímacího řízení na střední školy a odborná učiliště v letošním školním roce.

Prezentace, kterou jste mohli vidět na setkání rodičů se zástupci škol 13.11.2014 je k nahlédnutí zde:

 

Info lze také získat na těchto webových stránkách:

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz (vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore)

www.jmskoly.cz (rodic)

www.stredniskoly.eu

V pátek 7. listopadu proběhl v tělocvičně 1. ročník pěvecké přehlídky Zpívá celá škola.

Zpívá celá škola (11)

Během hudební přehlídky zazněla spousta krásných písní. Na pódiu se vystřídala řada zpěváků od 1. do 9. třídy.

Zpívá celá škola (104)

Stejně jako zpěváci, užili si pohodové dopoledne také posluchači.

Zpívá celá škola (20)

Už teď se někteří těší na další ročník.

Fotografie zde.